2014

 

 • Bartkowiak Izabela, Wpływ teorii ekspresji muzycznej na teorie sztuk plastycznych w XVII wieku na wybranych przykładach
 • Furtak Aleksander, Koncepcja symbolu Aby Warburga jako narzędzie jego krytyki kultury
 • Sobiecka Ewa, Neuroestetyka na tle koncepcji integracji nauk humanistycznych i przyrodniczych
 • Sobolewska Mariola, Postać Orfeusza w kulturze czasów Pauzaniasza na tle greckiej tradycji obrazowej

 

2013

 

 • Jęczmyk Aneta, Współczesne realizacje romantycznego ideału estetycznego wychowania człowieka na podstawie listów „O estetycznym wychowaniu człowieka“ Fryderyka Schillera

 

2012

 

 • Boraca Katarzyna, Rozumienie przyrody według Shinto i Zen - na podstawie XIX-wiecznego drzeworytu japońskiego w zbiorach polskich.
 • Prus Małgorzata, "Młyn i krzyż" Lecha Majewskiego jako współczesne odczytanie obrazu Pietera Bruegela przez sztukę filmową
 • Turkiewicz Anna, Przedstawienia sekcji zwłok w malarstwie i grafice na przestrzeni XVIII i XIX w.

 

2011


 • Kubicka Anna, Problem ujęcia historycznego i oceny sztuk plastycznych w wybranych pismach Cycerona i Kwintyliana
 • Le Van Dagmara, Maska jako rekwizyt w życiu i twórczości Witolda Wojtkiewicza
 • Michałowska Marta, Ilustracje Harry'ego Clarke'a do prozy Edgara Allana Poego. Analiza i interpretacja
 • Walawender-Musz Dominika, Retoryka afektów? Wybrane aspekty teorii ekspresji Albertiego.
 • Żywicka Anna, Ruskin-Proust-Vermeer. Ekfraza jako odmiana pomiędzy słowem a obrazem na przykładzie pism Prousta

 

2010


 • Peroń Małgorzata, Sztuka Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza jako wyraz poglądów na estetykę i historię

 

2009

 

 • Gądek Katarzyna, Teoria sztuki Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w świetle jego aktywności jako mecenasa sztuki i twórczego poety epoki baroku
 • Kozak Ewa, Między prawdą a konwencją-ekfrazy dzieł malarstwa włoskiego:Vasari a Berenson
 • Tuz Katarzyna, Obraz kultury nowożytnej Rzymu w twórczości literackiej Kazimierza Chłędowskiego

2008

 

 • Jachowicz Marta, Jacek Woźniakowski jako krytyk sztuki współczesnej
 • Nowakiewicz Olga, Wizja artysty nowoczesnego w pismach krytycznych Charlesa Baudelaire'a na tle sporów o modernizm
 • Stelmach Anastazja, Kolekcja fotografii Karola Lanckorońskiego jako przejaw zmian w percepcji estetyczno-historycznej malarstwa włoskiego odrodzenia.

 

2007

 

 • Łoś Aleksandra, Spór o wizerunek renesansowego artysty - Ruskin contra Pater.
 • Łukaszyk Barbara, Kosmologiczna koncepcja harmonii jako podstawa teorii artystycznych - piękno w architekturze
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2014, godz. 12:25 - Ireneusz Marciszuk