Elektroniczna Legitymacja Studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka

znaczek_597

dokument wprowadzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przegiegu studiów (Dz. U. 2006 Nr 224, poz. 1634) alternatywna, nowoczesna postać legitymacji studenckiej. Na mocy Rozporządzenia, które weszło w życie 1 stycznia 2007 r., student po immatrykulacji otrzymuje legitymację studencką w wersji elektronicznej. Wzór e-legitymacji został określony w Rozporządzeniu i jest jednolity dla wszystkich Uczelni.

 

 • ELS wydawane są Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od października 2007 roku. Druk e-legitymacji oraz zapisanie danych w pamięci procesora karty odbywa się na podstawie informacji  zgromadzonych w bazie S4A.
 • Legitymacje są elektronicznie przedłużane w dziekanatach, przez pracowników wyposażonych w certyfikaty kwalifikowane do podpisu elektronicznego.
 • ELS wydawane Katolickim Uniwersytecie Lubelskim umieszczone są na blankietach wysokiej jakości - są to tzw. karty hybrydowe - plastikowe karty wyposażone w dwa niezależne od siebie układy elektroniczne, z których jeden posiada interfejs stykowy -  jest to procesor, a drugi bezstykowy - to karta pamięciowa, często z funkcjami zabezpieczeń (standard Mifare®, ). Technologia ta umożliwia ochronę danych osobowych zapisanych w pamięci procesora karty, a jednocześnie pozwala działać kilku zakodowanym na karcie aplikacjom, które realizują zaplanowane funkcje.

 

Celem personalizacji kart wykonywanej w Uczelni jest zapewnienie dostępu do usług pozwalających na korzystanie z elektronicznej legitymacji jako: 

 • karty bibliotecznej
 • biletu MPK
  W 2008 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał umowę z MPK Lublin w sprawie możliwości wykorzystania legitymacji elektronicznej jako biletu okresowego. Oznacza to, że na legitymacji studenckiej może zostać zakodowana przez MPK informacja o Elektronicznym Bilecie Okresowym.

  Szczegóły dotyczące sposobu uzyskania biletu w formie elektronicznej można znaleźć na stronie MPK, gdzie znajduje się także formularz wniosku, który należy wypełnić on-line.

 • Projektowane są dalsze funkcjonalności ELS jako:

  • karty dostępu do pomieszczeń oraz

  • nośnika podpisu elektronicznego: certyfikowanego oraz wewnętrznego, przygotowanego na potrzeby np. komunikacji z dziekanatem

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona