1984

Gmiter Małgorzata, Renesansowy dwór w Jeżowie
Juszczyk Elżbieta, Zabytki architektury drewnianej w Rogowie w woj. kieleckim
Kańczugowski Leszek, Cerkwie tomaszowsko-hrubieszowskie z XIX wieku jako zagadnienie architektoniczne i ideowe
Mazur Izabella, Pałac w Rejowcu na tle architektury rezydencjonalnej pomiędzy klasycyzmem a eklektyzmem
Tomasik Teresa, Twórczość plastyczna Brunona Schulza
Uznański Czesław Piotr, Malarstwo religijne Józefa Buchbindera
Zbański Cezary, Murowane zajazdy woj. chełmińskiego z 1. połowy XIX wieku
Żurawicka Grażyna, Zagadnienie mecenatu chłopskiego na przykładzie dekoracji malarskiej w kościele parafialnym w Bliznem


1985

Bender Agnieszka, Szpalery jako dekoracje z wnętrz świeckich i sakralnych w XVII i XVIII wieku
Chomicki Jerzy, Urbanistyka Chodla. Studium o powstaniu i rozwoju miasta od XVI do XX wieku
Frejlich Lidia, Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Kościele parafialnym w Tarłowie
Gawłowska Jadwiga, Obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza w Zamościu
Gładkowska Ewa, ObrazMatka Boska Dobrej Opieki” w kościele parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty w Ornecie
Hładyniuk Alina, Ewolucja form zdobniczych i kompozycji fasad w neogotyckiej architekturze Ziemi Lubelskiej do połowy XIX wieku
Kalfas Barbara, Tkaniny i hafty synagogalne oraz strój modlitewny w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa (oddział w Starej Synagodze)
Mordzińska Małgorzata, Dwa symboliczne obrazy w kościele parafialnym w Zwoleniu
Piusińska Anna, Zabytki złotnicze w klasztorze s.s. benedyktynek w Sierpcu
Pikula Dorota, Piramida i obelisk – elementy architektury egipskiej w sztuce polskiej od XVI do połowy XIX wieku


1986

Bzicka Emilia, Wystrój meblarski kościoła parafialnego w Nieszawie
Cholewa Aldona, Pojazd konny w polskim ceremoniale dworskim XVI-XVIII wieku
Gorzelak Małgorzata, Kościół i klasztor popauliński w Beszowej
Hajda Ewa, Ikonografia i formy zdobnicze włoskich tkanin jedwabnych z XVI wieku w zbiorach polskich
Kasiborski Andrzej, Kamienica przy ul. Klonowica 5 w Lublinie. Przeobrażenia historyczne na tle mieszczańskiej architektury Lublina XVII wieku
Kowalczyk Barbara Osobowość Marka Matczyńskiego w malarstwie i literaturze
Puzio Justyna, Galeria portretów biskupów diecezji włocławskiej
Winiewicz Izabella, Zamek w Zatorze - próba ujęcia monograficznego


1987

Chmiel Iwona, Wczesnobarokowe stalle w kościele popaulińskim w Pińczowie. Praca monograficzna
Dąbrowska Elżbieta, Kościół parafialny p.w. św. Jakuba w Tuchowie. Monografia architektoniczna
Deluga Waldemar, Ikonografia św. Mikołaja w ikonach karpackich XV-XVII wieku
Dutkowska Maria, Łyżka polska w XVI-XVIII wieku
Fira-Jankowska Barbara, Ołtarz w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Czerniejewie na tle XVII-wiecznej snycerki małopolskiej
Grabińska-Woźniak Urszula, Tryptyk gotycki z przedstawieniem Madonny Apokaliptycznej w katedrze włocławskiej
Horna Elżbieta, Biżuteria w portrecie staropolskim XVII wieku
Horna Stanisław, Biała broń w portrecie staropolskim u schyłku XVI i w XVII wieku
Kwapisiewicz Barbara, Gotycka chrzcielnica brązowa w kościele parafialnym w Przeworsku (monografia)
Michalec Danuta, Działalność mecenasowska Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
Niedźwiecka Ewa, Ubiór w polskim portrecie kobiecym XVII wieku
Olszewska Julita, Planty krakowskie, przemiany formy i treści
Poniewierka Barbara, Zespół pielgrzymkowy w Stoczku Klasztornym. Architektura
Skwarzyńska Ewa, Obraz Koronacji NMP w kościele parafialnym w Jeżewie k/Świecia
Stolarz Marcin, Monografia pałacu w Strzyżowie
Tarkowska Ewa, Uczty w polskim malarstwie XVI wieku
Tworzydło Katarzyna, Taniec śmierci w cmentarnej kaplicy w Zambrowie
Widawska Grażyna, Typy biżuterii polskiej od XV do XVIII wieku na podstawie źródeł ikonograficznych
Zamorowska-Stolarz Joanna, Ikonografia Sejmu I Rzeczypospolitej


1988

Adamczyk Jolanta, Alegoria śmierci. Obraz w kościele parafialnym w Bodzanowie
Adamowicz Renata, Dwór alkierzowy w Dąbiu Kujawskim. Próba monografii
Bartoszek Bożena, Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach. Monografia architektoniczna
Chodor Marzena, Zwiastowanie z kręgu Dirka Boutsa w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Studium ikonograficzne
Dybała Anita, Kaplica p.w. Narodzenia NMP w Somaniewicach – architektura
Godyń Dorota, Polichromia kościoła p.w. św. Mikołaja w Brzezinach
Gołuszek Małgorzata, Wpływy polskie i weneckie w strojach na obrazach Dolabelli znajdujących się w Polsce
Kowalik Wiesław, Pobernardyński zespół klasztorny w Ostrołęce
Lańczyk Elżbieta, Zachowane dwory drewniane z terenu województwa kieleckiego w epoce Oświecenia i Romantyzmu (1760-1850)
Łowczak Jarosław, Wystrój ilustracyjny dzieła Grzegorza Trześniewskiego „Ozdoba y obrona ukraińskich kraiow”
Marcinkowski Marek, Zespół plakietek wotywnych z kościoła parafialnego w Lubawie
Molak Elżbieta, Protestancki manierystyczny ołtarz w kościele parafialnym w Rzeczu
Niemiec Barbara, Monografia kościoła św. św. Piotra i Pawła w Jakubowicach
Postek Roman, Nagrobek Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego w kościele poreformackim w Węgrowie
Rosset Jacek de, Założenie pałacowe w Nawrze
Rzepa Elżbieta, Tryptyk św. Leonarda w kościele cmentarnym p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
Sadowska Anna, Kościół pod wezwaniem św. Mateusza Ewangelisty w Mielcu. Architektura
Spolniewska Wiesława, Rzeźba Pieta w kościele o.o. Dominikanów w Jarosławiu
Torba Bogusława, Monografia kościoła w Zielenicach


1989

Derkowska-Kostkow Bogna, Przedstawienia św. Sebastiana w Polsce powstałe w latach 1400-1800. Rzeźba i malarstwo
Dmowska Agnieszka, Malowidła ścienne w kościele p.w. św. Józefa w Bobrowie
Dusińska Dorota, Pałac w Kozach Wielkich
Figiela Bożena, Cerkwie klasycystyczne na Lubelszczyźnie
Grabowska Bożena, Ołtarz główny w kościele pocysterskim w Gościkowie-Paradyżu
Herzog Małgorzata, Stroje mieszczaństwa gdańskiego na przełomie XVI i XVII wieku. Studium ikonograficzne
Jaszczewska Jolanta, Obraz Madonny z kościoła podominikańskiego w Brześciu Kujawskim. Studium nowożytnej ikonografii maryjnej
Kamińska Ida, Cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie
Konopczyńska Magdalena, Srebrne antependium ołtarza głównego katedry p.w. Wniebowzięcia NMP w Płocku
Kowalczyk Jadwiga, Le Trehondat. Ikonografia hetmanów XVIII wieku
Krajewska Anna, Judyta z głową Holofernesa – obraz warsztatu Łukasza Starszego w Muzeum Miejskim w Nysie
Książkiewicz Andrzej, Żeliwne wyroby małej architektury z hut zagłębia staropolskiego
Mazur Piotr, Czaszka i klepsydra w polskiej rzeźbie nagrobnej XVI i XVII wieku
Ostas Cezary, Parafialny kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Mokobrodach (1793-1817) zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego
Piechota Grzegorz, Dwa ołtarze pomorskie jako świadectwa luterańskich programów w dobie baroku (Kamień Pomorski i Stargard Szczeciński)
Reguła Teresa, Kamienne zabytki dawnego prawa na Dolnym Śląsku – krzyże pokutne, kapliczki pokutne, pręgierze i szubienice
Surmaj Beata Marta, Malowidła ścienne w kościele o.o. Franciszkanów w Przemyślu
Szafran Barbara, Monografia kościoła parafialnego p.w. św. Elżbiety w Starym Sączu
Szarypo Aldona, Św. Krzysztof z Tymowej. Z zagadnień późnorenesansowego tematu ikonograficznego
Tyburski Jerzy, Architektura i znaczenie kościoła drewnianego p.w. NMP w Tomaszowie Lubelskim


1990

Cembla-Dziadoń Ewa, Ołtarz manierystyczny z Tomaszowa Lubelskiego jako wyraz prądów epoki
Gałkowski Juliusz, Ideologia władzy w polskiej średniowiecznej sztuce sepulkralnej na przykładzie nagrobków królewskich na Wawelu
Giemza Jarosław, Cerkiew greckokatolicka p.w. Wniebowzięcia Pańskiego w Kryhely Wielkim
Kwelek Ryszard, Kościół św. Ducha w Przeworsku. Architektura
Latos Anna, Pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach
Mielcarska Joanna, Monografia tryptyku ze sceną Koronacji NMP znajdującego się w kościele św. Witalisa we Włocławku
Niedbał Adam, Kościół parafialny w Sobkowie jako przykład małopolskiego zboru ormiańskiego i jego późniejszych przeobrażeń po przejęciu go przez katolików
Olesków Marianna, Zakład litograficzny Aleksandra Hrabiego Chodkiewicza na tle początków litografii polskiej
Pałys Danuta, Zygfryd Oernster – barokowy złotnik gdański
Pleszyński Andrzej, Wątek misyjny osiemnastowicznych malowideł w kościele św. Franciszka w Krasnymstawie
Porucznik Brygida, Dzieje budowy i wyposażenia katedry w Katowicach
Stangierska Katarzyna, Mandyliony XV i XVI wieku w malarstwie zachodnioukraińskim
Stankiewicz Dariusz, Ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem z cerkwi pod wezwaniem Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim
Stańkowski Marek, Kościoły Stalowej Woli
Stróżyk Bożena, Przedstawienia Stanisława Kazimierczaka w sztuce Krakowa
Szczerbacz Monika, Cmentarz protestancki we Wschowie


1991

Bartosz Dorota, Dwa obrazy Jakuba Chanyńskiego z kościoła parafialnego w Nieszawie
Kroplińska-Gajewska Anna, Monografia kościoła św. Barbary w Rumianie
Manowski Roland Witold, Działalność budowlana Benedyktynów na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza
Miedźwiecka Beata Magdalena, Barokowy ołtarz „Drzewa Jessego” w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
Mika Marek, Strój zakonny Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich i jego tło historyczne
Paszylka Małgorzata, Pozostałości gotyckiego wystroju farnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Malborku
Przybysz Renata, Galeria rzeźb w Zamku w Łańcucie. Funkcja i wystrój
Raczkowska Jolanta, Pałac Atanazego Raczyńskiego w Małym Gaju
Radożycka-Zielińska Marzena, Artyści środowiska Nowego Sącza w latach 1945-1980
Retkowska Marzena, Analiza stylistyczno-porównawcza Kalwarii Wejherowskiej
Rożek Anna, Architektura neogotyckich kościołów Szczecina. Zagadnienia ewolucji stylu
Sekopińska Ewa, Ornat z 2. połowy XV wieku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu
Sęczawa Renata, Założenie pałacowe w Łabuniach koło Zamościa
Skrzypczak Zbigniew Jerzy, Ikonografia Konstytycji 3. Maja (malarstwo, grafika)
Sołowiej Hanna, Zwierzyniec jako ośrodek rekreacyjny
Śliwicka Ewa, Pałac w Krokowej. Próba monografii
Wenek Krzysztof, Portale romańskie w Polsce. Symbolika struktury i systematyka
Winiarska Anna, Scenografia portretu staropolskiego
Zagrajek Agnieszka, Szata ilustracyjna rękopiśmiennego „Irmologionu” unickiego z początku XVIII wieku


1992

Budnik Grzegorz, Stanisław Zagajewski i jego ołtarze
Bura Renata, Portrety z rodzinnej kolekcji Małachowskich
Cichoń Krzysztof, Postać tańczącego króla Dawida w sztuce średniowiecznej. Z zagadnień interpretacji ikonograficznej
Furtak Krystyna, Wybrane zagadnienia z twórczości plastycznej ludzi o zaburzeniach psychicznych
Kruk Mirosław, Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, prorokami i świętymi w „Klejrzach” z kościoła parafialnego w Rudkach
Kuczyńska Agnieszka, Postać Hioba w sztuce. Z zagadnień interpretacji ikonograficznej
Mickiewicz Barbara, Kościół św. Katarzyny i Stanisława w Kleczanowie na tle architektury sakralnej Małopolski
Paczos Joanna, Temat „Żyjącego Krzyża” w średniowieczu i nowożytności. Z zagadnień kształtowania się ikonografii protestanckiej i kontrreformacyjnej
Pituch-Sawicka Anna, Tron Stanisława Augusta Poniatowskiego w Nowej Sali Audiencjonalnej Zamku Królewskiego w Warszawie
Strzałkowski Sylwester, Architektura nowoczesnych kościołów w Lublinie powstałych w latach 1978-1990
Taracha Cezary, Kultura i sztuka Hiszpanii w relacjach podróżników polskich XVI-XVIII wieku
Wacławczyk Stanisław, Historia fotografii architektury Warszawy a wpływ kierunków artystycznych w latach 1839-1939
Witkowicz-Pałka Ewa, Cerkiew greko-katolicka w Hannie. Zjawisko latynizacji i okcydentalizacji w architekturze i wystroju wnętrza
Wójcik Elżbieta, Typ i ikonografia Salome w sztuce końca XIX wieku


1993

Bartmiński Jacek, Sanktuaria Świętego Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym
Berbeć Dorota, Kaplica św. Stanisława Kostki w byłym nowicjacie o.o. Jezuitów przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie
Garstka Małgorzata, Zygmunt Langman – rzeźbiarz zapomniany (1860-1924)
Karłowicz Magdalena, Styl malarski fasad kościołów polskich 1. połowy XVIII wieku
Kikut Andrzej, Pałac w Waplewie Wielkim na tle architektury eklektycznej w Polsce
Mila Jarosław, Zespół pałacowo-ogrodowy w Miłoszowej pod Krakowem na tle neogotyku polskiego
Mioduszewska Małgorzata, Ceramika pruszkowska
Pronobis Małgorzata, Dwór w Mirogonowicach
Świercz Małgorzata, Akt w malarstwie niderlandzkim w XVII wieku
Wenek Małgorzata, Architektura renesansu weneckiego
Wojczuk Ireneusz, Bożnica włodawska. Monografia


1994

Chrzaniuk Beata, Srebra polskie z kolekcji Radziwiłłów w Nieborowie
Ciechalska Lidia, Dwór w Rusinowie na tle twórczości Jana Ferdynanda Naxa
Wójcik Dorota, Wnętrza pałaców Potockich w akwarelach Wilibalda Richtera
Flaga Rafał, Dziewiętnastowiczne srebra lubelskie
Kadłubowska Joanna, Symbolika muzyki w malarstwie XV do 1. ćwierci XVI wieku (wybrane przykłady malarstwa polskiego i obcego)
Kamiński Aleksander, Stylistyka ekspresjonistycznego filmu niemieckiego i jej wpływ na kinematografię polską

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:35 - Ireneusz Marciszuk