1992

Badach Artur, Pomnik Stanisława Małachowskiego w Katedrze Św. Jana w Warszawie
Kasperowicz Ryszard, Ernst-Hans Gombrich. Wybrane nurty problemowe biografii intelektualnej

1993

Kosiewski Piotr, Między nowoczesnością a socrealizmem. Twórczość fotograficzna i komentarz teoretyczny Zbigniewa Dłubaka
Staszyc Marek, Zarys problematyki krytyki artystycznej Konstantego A. Jeleńskiego

1995

Dutkiewicz Elżbieta, Transmutacje intelektualne Marcela Duchampa. Analiza assemblage’u „Etant donee” (1944-1966)
Kostyrko Wołodymyr, Problem sztuki narodowej w ukraińskiej krytyce artystycznej Lwowa w latach 1899-1939
Rudenko Ołech, Symbolizm ikony według Pawła Florenskiego
Wacławek Marek, Edgara Winda wizja sztuki. Próba rekonstrukcji

1996

Szczuka Jakub Norbert, Mnemosyne – sztuka jako organ społecznej pamięci w pismach Aby Warburga

1997

Japola Matylda, Estetyczna antropologia Waltera Patera w świetle tradycji angielskiej krytyki artystycznej
Majewski Piotr, Nurt metaforyczny w powojennym malarstwie polskim

1999

Jaźwierski Jacek, Determinizm Aloisa Riegla w świetle krytyki
Lachowski Marcin, Krzysztof Wodiczko w Galerii Foksal. O konceptualnej archeologii sztuki publiczne

 

2000

Pastwa Marcin, Monument - dokument - moment. Strategie interpretacji dzieł Poussina

 

 2002

Wilkowicz Karolina,Wizja kultury włoskiego renesansu w pismach Juliana Klaczki

 

 

2004

Winiarski Artur, Formy recepcji myśli estetycznej i społecznej Johna Ruskina w piśmiennictwie młodopolskim

 


2005

Reske Grzegorz, Obraz kultury włoskiej w eseistyce podróżniczej Jarosława Iwaszkiewicza

 

2007

Monika Michałowicz, Piękno. Wzniosłość. Gra. Recepcja wybranych pojęć kantowskiej "Krytyki władzy sądzenia" w pismach Fryderyka Schillera
Woś Magdalena, Witkacy w oczach krytyki i nauki o sztuce. Pojęcia i problemy estetyki Stanisława Ignacego Witkiewicza w pismach wybranych autorów polskich dwudziestolecia międzywojennego oraz w latach 1945-2006

     

 
 
 

 

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 11:32 - Ireneusz Marciszuk