Subwencja 2022

 

 

Ogólnouniwersytecki Fundusz Publikacyjny

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od 26 stycznia 2022 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania w roku 2022 gotowych publikacji (monografii i artykułów naukowych). Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs w roku 2022 wynosi 600 000 zł. Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-2/22 z dnia 20.01.2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu ( są zmiany w stosunku do roku ubiegłego). W załączeniu Regulamin Funduszu Publikacyjnego. Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.

 

W nowej edycji z Funduszu Publikacyjnego finansowane będą wyłącznie monografie umieszczone na II poziomie wykazu wydawnictw MEiN oraz artykuły publikowane w czasopismach indeksowanych w Bazie Scopus z liczbą punktów nie mniejszą niż 100 (według wykazu MEiN).

 

 

W przypadku planowania wydania monografii w wydawnictwie z II poziomu listy MEiN wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje autor we współpracy z  pracownikiem Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. tel. (81) 445 43 94, Osoba do kontaktu - mgr  Agnieszka Urawska.

 

Kompletne wnioski (przypadku monografii z kalkulacją i deklaracją wydawnictwa publikującego monografie naukowe dokumentująca możliwość wydania w roku 2022 lub w przypadku artykułu uwierzytelnioną kwotą opłaty za opublikowanie  i wydruk z systemu zgłoszeniowego lub wydruk automatycznej wiadomości email o złożeniu artykułu do czasopisma) należy składać w pokoju CTW-22 u tel. (081) 445 41 07. Osoba do kontaktu mgr Beata Gulińska.

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO 

 

 

 

 

 

Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe wydane w roku 2021.
Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu. 

 

Regulamin 

 

 

Formularz wniosku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnouniwersytecki konkurs grantowy

na projekty z komponentem międzynarodowym

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków do ogólnouniwersyteckiego wewnętrznego konkursu grantowego na dofinansowanie projektów z komponentem międzynarodowym - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie dołączonym do niniejszej aktualności. Konkurs organizowany jest ze środków subwencji na cele naukowe.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł
Okres realizacji grantów - do 24 miesięcy.
Wnioski o realizację projektu należy wypełnić komputerowo w języku polskim na formularzach zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie.
Edytowalna wersja wniosku grantowego dostępna na stronie DPN.
Termin składania wniosków upływa 25 marca 2022 r. (godz. 15.30)

Wnioski należy składać w Dziale Projektów Naukowych KUL, Lublin, Al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 10 tel. (081) 445 41 75 lub w formie podpisanego skanu na adres urszula.czyzewska@kul.pl.

Osoba do kontaktu dr Urszula Czyżewska.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona