Wnioski o stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

 

Szanowni Państwo,

od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. MNiSW ogłosiło drugi w tym roku nabór wniosków.

Szczegółowe informacje na temat składania aplikacji znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r). Wsparciem podczas przygotowania wniosków zajmują się pracownicy Działu Krajowych Projektów Naukowych: Monika Malinowska-Panasiuk oraz Artur Truszkowski (pokój CTW-16, tel. 81 461 13 56)

Ze względu na przerwę świąteczną w funkcjonowaniu Uczelni prosimy o przygotowanie wniosków najpóźniej do dnia 19 grudnia.

Przypominamy, że wg Ustawy 2.0 młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

 

 

Autor: Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 10:27 - Barbara Lendzion-Tokarska