Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się i aplikowania.

 

 

 

 

 

MONOGRAFIE - Do 18 listopada 2019 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP.

Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

 

 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

 

 

 

PROGRAM START

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych naukowców do ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego w programie START. Wnioski można składać do 31 października 2019 r. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Wnioski w konkursie oceniane są przede wszystkim pod kątem jakości i oryginalności dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejszych osiągnięć badawczych.
Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start oraz Instrukcją przygotowania wniosku, które zostały zamieszczone na stronie:
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

 

 

 

Autor: Joanna Guz
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019, godz. 11:44 - Barbara Lendzion-Tokarska