Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się i aplikowania.

 

 

 

 

 

MONOGRAFIE - Do 28 maja 2018 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP.

Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

 

 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fnp.org.pl.

 

Autor: Joanna Guz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, godz. 14:33 - Barbara Lendzion-Tokarska