Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie trwa nabór wniosków w programie Monografie, który ma na celu finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

  • Program ma na celu finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac, które wybierane są w drodze konkursu.
  • Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.
  • W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE).
  • Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Najbliższe terminy składania aplikacji to 08.03.2021 r. i 10.05.2021 r.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są w pokoju CTW-16, tel. 81 461 13 56.

Informacje o konkursie znajdują się pod adresem: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia: https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona