Inne formularze

Inne formularze:

 

 

 

 

 

Formularze do zawarcia umów cywilno-prawnych
 
 
 
Wszystkie umowy cywilno-prawne zawarte po dniu 14 marca muszą być rejestrowane w uczelnianym systemie informatycznym. Szczegółowe dane w Zarządzeniu nr ROP-0101-22/09.
Oto formularze do rozpoczęcia procedury rejestracji umów:
 
Formularz od 1 stycznia 2020 roku zawiera zmiany między innymi obowiązek uzgodnienia przedmiotu umowy z rodzajem umowy u Radców prawnych
 

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. na osoby zlecające wykonanie dzieła został nałożony obowiązek polegający na informowaniu ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

DRUK RUD ZUS

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DO UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

 

Zakres umowy

 

Ewidencja czasu pracy

 

 

Druki do ZUS:

 
druk ZUA
druk ZWUA
druk ZZA

oświadczenie do ZUS

 

Przedpłaty

 

 

 

Formularz przedpłata krajowa
 
Formularz przedpłata zagraniczna
 
Formularz przedpłata wewnętrzna
 
 

 

Wyjazdy  pracowników KUL

 

 

Wszystkie osoby, które zamierzają w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową w celu prowadzenia badań naukowych prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora KUL z dnia 25 września 2020 roku (ROP-0101-281/2020).

 

 

Zarządzenie ROP-0101-281/2020

 

Zalacznik nr 5 do zarzadzenia covid z 25.09.2020 10 

 
 
 
 
 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami
 
 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami reguluje Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10. Obowiązują nastepujące formularze:
 
Informacja dla osób nie będących pracownikami KUL udających się w podróż służbową
 
 
Umowa zlecenie - nie pracownik z Klauzulą
 
Wyjazd krajowy - formularz rozliczenia
Wyjazd zagraniczny - formularz rozliczenia
 
W przypadku korzystania z samochodu prywatnego potrzebna jest dodatkowa zgoda Dziekana oraz uzupełnienie ewidencji przebiegu pojazdu:
 
Druk ewidencji przebiegu pojazdu
 
 
Finansowanie przyjazdów cudzoziemców na KUL
 
 
 
 
Zarządzenie dot świadczeń finansowych dla cudzoziemców

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 1

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 2

 
 
Formularze do rozliczeń
 
 
 
Formularz tłumaczenia faktury zagraniczej
Uwaga: Formularz tłumaczenia jest pomocniczy, ale nie obligatoryjny. Dopuszczalne jest tłumaczenie w innej formie zawierające wszystkie niezbędne elementy do rejestracji faktury.
 
Wniosek o zaliczkę
 
Rozliczenie zaliczki
 
Oświadczenie do faktury proforma
 
 

Dane podmiotu /jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Formularz danych jednostki

 

Formularz oświadczenia o zrzeczeniu rozliczeniu delegacji 

 

Formularz cofnięcia oświadczenia o zrzeczenia się rozliczenia delegacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona