Inne formularze

Inne formularze:

 

 

 

Formularze do zawarcia umów cywilno-prawnych
 
 
 
Wszystkie umowy cywilno-prawne zawarte po dniu 14 marca muszą być rejestrowane w uczelnianym systemie informatycznym. Szczegółowe dane w Zarządzeniu nr ROP-0101-22/09.
Oto formularze do rozpoczęcia procedury rejestracji umów:
 
Formularz od 1 stycznia 2020 roku zawiera zmiany między innymi obowiązek uzgodnienia przedmiotu umowy z rodzajem umowy u Radców prawnych
 

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. na osoby zlecające wykonanie dzieła został nałożony obowiązek polegający na informowaniu ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

DRUK RUD ZUS

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DO UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

 

Zakres umowy

 

Ewidencja czasu pracy

 

 

Druki do ZUS:

 
druk ZUA
druk ZWUA
druk ZZA

oświadczenie do ZUS

 

Przedpłaty

 

 

 

Formularz przedpłata krajowa
 
Formularz przedpłata zagraniczna
 
Formularz przedpłata wewnętrzna
 
 

 

Wyjazdy  pracowników KUL

 

 

Wszystkie osoby, które zamierzają w najbliższym czasie wyjechać w podróż służbową w celu prowadzenia badań naukowych prosimy o zapoznanie się z treścią 

 

Zarządzenia Rektora KUL z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami

oraz

 Zarządzenia Rektora KUL w sprawie zakazu wyjazdów na tereny objęte działaniami wojennymi

 

Delegacje bezkosztowe

 

Formularz oświadczenia o zrzeczeniu się rozliczenia delegacji 

 
Formularz cofnięcia oświadczenia o zrzeczenia się rozliczenia delegacji

 

 

 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami

 

Wyjazdy osób nie będących pracownikami reguluje Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10. Obowiązują nastepujące formularze:
 

Informacja dotycząca procedur

 
 
Umowa zlecenie - nie pracownik z Klauzulą
 
Wyjazd krajowy - formularz rozliczenia
Wyjazd zagraniczny - formularz rozliczenia
 
W przypadku korzystania z samochodu prywatnego potrzebna jest dodatkowa zgoda Dziekana lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej ( w przypadku doktorantów)  oraz uzupełnienie ewidencji przebiegu pojazdu:
 
Druk ewidencji przebiegu pojazdu
 
 
Finansowanie przyjazdów cudzoziemców na KUL
 
 
ZARZĄDZENIE ROP-0101-95/17
w sprawie świadczeń dla cudzoziemców przebywających na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II w ramach współpracy międzynarodowej1Zarządzenie dot. świadczeń finansowych dla cudzoziemców

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-157a/22
w sprawie zmiany zarządzenia ROP-0101-95/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń dla cudzoziemców przebywających na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
w ramach współpracy międzynarodowej

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 1

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 2

 
 
Formularze do rozliczeń
 
 
 
Formularz tłumaczenie faktury
Uwaga: Formularz tłumaczenia jest pomocniczy, ale nie obligatoryjny. Dopuszczalne jest tłumaczenie w innej formie zawierające wszystkie niezbędne elementy do rejestracji faktury.
 
Wniosek o zaliczkę
Wnioski o zaliczkę mogą być składane wyłącznie przez osoby zatrudnione na KUL-u.
 
Rozliczenie zaliczki
 
Oświadczenie do faktury proforma
 

Dane podmiotu /jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Formularz danych jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona