Inne formularze:

 

 

 

 

 

Formularze do zawarcia umów cywilno-prawnych
 
 
 
Wszystkie umowy cywilno-prawne zawarte po dniu 14 marca muszą być rejestrowane w uczelnianym systemie informatycznym. Szczegółowe dane w Zarządzeniu nr ROP-0101-22/09.
Oto formularze do rozpoczęcia procedury rejestracji umów:
 
Formularz od 1 stycznia 2020 roku zawiera zmiany między innymi obowiązek uzgodnienia przedmiotu umowy z rodzajem umowy u Radców prawnych
 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DO UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

 

Zakres umowy

 

Ewidencja czasu pracy

 

 

Druki do ZUS:

 
druk ZUA
druk ZWUA
druk ZZA

oświadczenie do ZUS

 

Przedpłaty

 

 

 

Formularz przedpłata krajowa
 
Formularz przedpłata zagraniczna
 
Formularz przedpłata wewnętrzna
 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami
 
 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami reguluje Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10. Obowiązują nastepujące formularze:
 
Informacja dla osób nie będących pracownikami KUL udających się w podróż służbową
 
 
Umowa zlecenie - nie pracownik z Klauzulą
 
Wyjazd krajowy - formularz rozliczenia
Wyjazd zagraniczny - formularz rozliczenia
 
W przypadku korzystania z samochodu prywatnego potrzebna jest dodatkowa zgoda Dziekana oraz uzupełnienie ewidencji przebiegu pojazdu:
 
Druk ewidencji przebiegu pojazdu
 
 
Finansowanie przyjazdów cudzoziemców na KUL
 
 
 
 
Zarządzenie dot świadczeń finansowych dla cudzoziemców

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 1

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 2

 
 
Formularze do rozliczeń
 
 
 
Formularz tłumaczenia faktury zagraniczej
 
Wniosek o zaliczkę
 
Rozliczenie zaliczki
 
Oświadczenie do faktury proforma
 
 

Dane podmiotu /jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Formularz danych jednostki

 

 

 

Formularz cofnięcia oświadczenia o zrzeczenia się rozliczenia delegacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2020, godz. 10:11 - Barbara Lendzion-Tokarska