Życie wspólne prezbiterium parafialnego. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 43:1974 nr 6 s. 182-193.

      Rok Święty w życiu Kościoła. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 44:1975 nr 2 s. 57-62.

      Praktyczne problemy duszpasterzy w twórczości pastoralnej ks. Karola Dębińskiego. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 46:1977 nr 2 s. 52-62.

      Duszpasterz wychowawcą sumień swoich parafian. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 49:1980 nr 2 s. 53-61.

      Tłumaczenie dokumentu Papieskiej Komisji do spraw Duszpasterstwa Migracji i Turystyki pt. „Kościół wobec zjawiska ruchliwości ludzkiej”. „Studia Polonijne” 5:1982 s. 9-27.

      Z teologii parafii. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 52:1983 nr 6-7 s. 198-214.

      Funkcje parafii. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53:1984 nr 7-8 s. 203-220.

      Przekonanie religijne jako wskaźnik przynależności do parafii w świetle badań socjologicznych. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53:1984 nr 1 s. 17-32.

      Ożywienie wiary i świadectwa Chrystusowego celem programu duszpasterskiego w roku 1997. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 65:1996 nr 12 s. 417-427.

      Parafia wspólnota wiernych. „Efektywne zarządzanie parafią” 2003 J.2.1 s. 1-24.

      Pasterska działalność w parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2004 J.2.5 s. 1-20.

      Funkcje parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2005 J.1.11 s. 1-12.

      Parafialna Rada Duszpasterska. „Efektywne zarządzanie parafią” 2005 J.2.2 s. 1-10.

      Parafia środowiskiem katechezy. „Katecheta” 50:2006 nr 7.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 21:57 - Ewa Zięba