Wprowadzenie. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Atla 2 1998 s. 13-19.

      Podsumowanie sympozjum. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 319-321.

      Wstęp. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 11-13.

      Wprowadzenie. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 9-10.

      Wstęp. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 5-8.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 21:56 - Ewa Zięba