Encyklopedia Katolicka. T. 3 Lublin: TN KUL 1979:

      Dębiński Karol kol. 1232-1233;

      Diakonia kol. 1249-1250.

      Dyrektorium Apostolstwa Świeckich. W: Encyklopedia Katolicka. T. 4. Lublin: TN KUL 1983 kol. 436-437.

      Encyklopedia Katolicka. T. 5. Lublin: TN KUL 1989:

      Formacja pastoralna kol 391-392;

      Güftschütz Franz kol. 1071-1072.

      Hodegetyka. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin: TN KUL 1993 kol.1099-1100.

      Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin: TN KUL 1997:

      Instytut Teologii Pastoralnej KUL kol. 302-303;

      Instytuty Teologii Pastoralnej (praktycznej) kol. 318.

      Liegé Pierre André. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 1032.

      Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006:

      Amberger Joseph s. 43-44;

      Arnold Franz Xaver s. 78-79;

      Benger Michael s. 89;

      Bopp Linus s. 117-118;

      Dębiński Karol s. 166-167;

      Duszpasterstwo nadzwyczajne s. 209-212;

      Duszpasterstwo zwyczajne s. 212-218;

      Giftschütz Franz s. 268-269;

      Graf Anton s. 269-270;

      Hodegetyka s. 283-284;

      Instytuty teologii pastoralnej s. 311-312.

      Instytut Teologii Pastoralnej KUL s. 306-307;

      Kolęda s. 384-388;

      Liégé Pierre Andre s. 422-423;

      Mazzoleni Angelo s. 468-469;

      Mierzwiński Bronisław s. 484-485;

      Parafia s. 587-594;

      Pastoralna formacja s. 596-599;

      Pitroff Franz Christian s. 615;

      Piwowarski Władysław s. 615-619;

      Rak Romuald s. 717-718;

      Schüch Ignaz s. 773;

      Teologia pastoralna s. 838-847;

      Tomkiewicz Antoni s. 854-855;

      Turek Władysław s. 867;

      Wal Jan s. 887-888;

      Wilczek Józef s. 897;

      Wojaczek Krystian s. 900-901;

      Duszpasterstwo s. 201-209 [współautor: W. Przygoda];

      Pismo święte w duszpasterstwie s. 608-615 [współautor: G. Witaszek].

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 11:00 - Ewa Zięba