"W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie".

/Ewangelia wg św. Łukasza , 2, 1-7/

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego roku 2024,
składamy życzenia pokoju, miłości, zdrowia,

wzajemnego szacunku a także wszelkich Łask Bożych.

 

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2023, godz. 09:19 - Maria Mazurek-Olszowa