Call for papers

Tom 26 (2023) poświęcony pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny

Redakcja Studiów z Prawa Wyznaniowego zamierza zadedykować tom 26 czasopisma pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny (1953-2022), wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, profesora na Uniwersytecie Karola w Pradze, wybitnego znawcy prawa kanonicznego i czeskiego prawa wyznaniowego.

Zapraszamy Autorów do składania oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego. Teksty (w języku polskim lub angielskim) przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów przyjmujemy w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu OJS.

Gromadzenie materiałów zakończymy 31 maja 2023 r. Opracowania złożone z wyprzedzeniem będą na bieżąco poddawane procesowi redakcyjnemu i publikowane w trybie Online First przed publikacją całego tomu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie), napisanych w języku polskim lub angielskim, artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego, do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej poprzez system OJS - https://czasopisma.kul.pl/sp/about/submissions

Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy 31 maja tego roku, w którym ma ukazać się tom. W całości kolejne tomy są publikowane w grudniu. Decyzją wydawcy, od 2022 r. "Studia z Prawa Wyznaniowego" ukazują się tylko w wersji elektronicznej. W tym samym roku wprowadzone zostało także publikowanie wersji Online First. Wybrane artykuły naukowe zaakceptowane do publikacji (opatrzone unikatowym Digital Object Identifier) są na bieżąco udostępniane na stronie czasopisma w trybie Online First i w tej wersji mogą być już cytowane z podaniem numeru DOI. Po publikacji całości tomu, wersje Online First są usuwane ze strony (numer DOI nie zmienia się).

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023, godz. 10:17 - Marta Ordon