Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej pod adresem redakcji.

Gromadzenie materiałów do tomu 22/2019 kończymy 15 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2019, godz. 15:27 - Marta Ordon