Studia z Prawa Wyznaniowego

1/2000 

 

2/2001 

 

3/2001 

 

4/2002 

 

5/2002 

 

6/2003 

 

7/2004 

 

8/2005

 

9/2006 

 

10/2007

 

11/2008

 

12/2009

 

13/2010

 

14/2011

 

15/2012

 

16/2013

 

17/2014

 

18/2015

 

19/2016

 

20/2017

 

21/2018 

 

22/2019 

(wkrótce)

 

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana

Czasopismo zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Tomy 1-13 udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Od tomu 14/2011 teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.

88x31

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2019, godz. 12:18 - Marta Ordon