Studia z Prawa Wyznaniowego

1/2000 

 

2/2001 

 

3/2001 

 

4/2002 

 

5/2002 

 

6/2003 

 

7/2004 

 

8/2005

 

9/2006 

 

10/2007

 

11/2008

 

12/2009

 

13/2010

 

14/2011

 

15/2012

 

16/2013

 

17/2014

 

18/2015

 

19/2016

 

20/2017

 

21/2018 

 

22/2019 

 

23/2020

 

24/2021

25/2022

26/2023 Online First

 

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości. 

Tomy 1-13 udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Od tomu 14/2011 teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.

88x31

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023, godz. 13:20 - Marta Ordon