• Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są w formie elektronicznej w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line, bazie prowadzonej przez Wolters Kluwer SA
  • Informacje o czasopiśmie zamieszczone są w bazie ARIANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 19:55 - Marta Ordon