• Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są w formie elektronicznej w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line, bazie prowadzonej przez Wolters Kluwer SA
  • Informacje o czasopiśmie zamieszczone są w bazie ARIANTA

  • Wszystkie teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są w Bibliotece Cyfrowej KUL będącej członkiem Federacji Bibliotek Cyfrowych FBC

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2019, godz. 12:53 - Marta Ordon