• ICI World of Journals IndexCopernicus. Na opublikowanej w 2021 r. ICI Journals Master List przyznano mu wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2021: 100 (ICV 2020: 99,21; ICV 2019: 89.88; ICV 2018: 94,64 pkt; ICV 2017: 95,62; ICV 2016: 75,94; ICV 2015: 64,72; ICV 2014: 44,18; ICV 2013: 4,47; ICV 2012: 4,31; ICV 2011: 3,85)

  • Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są w formie elektronicznej w LEX Czasopisma Premium, bazie prowadzonej przez Wolters Kluwer SA
  • Informacje o czasopiśmie zamieszczone są w bazie ARIANTA
  • MIAR

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2023, godz. 21:12 - Marta Ordon