STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

RADA NAUKOWA:

 

Louis-Léon Christians (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia)

strona www.

https://orcid.org/0000-0001-9476-2361 

scopus_id Scopus Author ID: 8927740600

ESC-2305-2022

 

 

Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-3452-4449 

 

 

Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0003-0777-7448

 

 

Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia, Włochy) 

strona www.

scopus_id Scopus Author ID: 26121173900

EUZ-6779-2022

 


Wojciech Góralski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0001-6548-4120 

 Web of Science ResearcherID: EZP-8281-2022

 

 

Ignác Antonín Hrdina (Univerzita Karlova, Praha, Republika Czeska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-0129-3170 

 

 

Józef Krukowski (Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja Prawnicza, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0003-0819-7357 

 

 

Damián Němec (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-9960-2452 

scopus_id Scopus Author ID: 55958786300

 Web of Science ResearcherID: HGD-0271-2022

 

 

Balázs Schanda (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Węgry)

strona www.

https://orcid.org/0000-0001-6876-4152

scopus_id Scopus Author ID: 25123217300

FVZ-8078-2022

 


Wacław Uruszczak
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-3937-1672 

 


Vytautas Vaičiūnas
(Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Litwa)

strona www.

IPL-8305-2023

 

 

Marco Ventura  (Università degli studi di Siena, Włochy)

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-2007-6649 

scopus_id Scopus Author ID: 55824592000

 


Krzysztof Warchałowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-0380-9310
scopus_id
Scopus Author ID: 57557223000

EEE-0256-2022

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023, godz. 23:29 - Marta Ordon