STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

RADA NAUKOWA:

Louis-Léon Christians (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia)

Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)

Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia, Włochy)
Wojciech Góralski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Ignác Antonín Hrdina
(Univerzita Karlova, Praha, Republika Czeska)
Józef Krukowski
(Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja Prawnicza, Polska)

Kazimieras Meilius (Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Litwa)

Henryk Misztal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Damián Němec
(Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska)

Balázs Schanda (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Węgry)
Wacław Uruszczak
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Vytautas Vaičiūnas
(Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Litwa)
Krzysztof Warchałowski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2019, godz. 17:48 - Marta Ordon