Uprzejmie prosimy Autorów zgłaszanych do publikacji tekstów o podawanie wraz z informacjami o swojej afiliacji, także swoich numerów ORCID.

Można je uzyskać bezpłatnie rejestrując się na stronie: https://orcid.org/register

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2018, godz. 14:02 - Marta Ordon