Dane badawcze

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu.

Przez dane badawcze redakcja rozumie zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. W określonych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

 

Archiwizacja

Teksty są archiwizowane na Platformie czasopism CzasKUL oraz w Bibliotece Cyfrowej KUL, a także w Repozytorium Instytucjonalnym KUL ReKUL.

CzasKUL zapewnia czasopismom opis metadanymi dokumentu, identyfikację numerem DOI oraz publikację tekstu w formacie pdf jako osobnego pliku.

ReKUL zapewnia czasopismom: upowszechnianie w otwartym dostępie i długotrwałe  przechowywanie; opis metadanymi dokumentu zgodny ze standardem metadanych Dublin Core; zabezpieczenie dokumentów poprzez nadanie trwałego identyfikatora obiektów cyfrowych Handle; możliwość bezstratnego przesyłania i upowszechniania  plików zapisanych  w  różnych formatach, pojedynczych i w zbiorach; możliwość przechowywania danych badawczych w postaci pojedynczych plików bądź zbiorów; możliwość wyboru licencji Creative Commons w celu zapewnienia otwartego dostępu; możliwość wskazania alternatywnej lokalizacji dokumentu  poprzez adres URI, ISSN czy DOI; możliwość wykorzystania mechanizmów Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), co pozwala na integrację z wyszukiwarkami i bazami danych; możliwość śledzenia statystyk dotyczących zdeponowanych dokumentów.

Autoarchiwizacja - Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.

 

Licencje

Teksty opublikowane w tomach 1-13 "Studiów z Prawa Wyznaniowego" udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)

Od tomu 14/2011, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.

88x31

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2023, godz. 12:54 - Marta Ordon