STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

Piotr Stanisz  - Redaktor naczelny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) 
Artur Mezglewski - Z-ca redaktora naczelnego (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)

Dariusz Walencik - Redaktor tematyczny (Uniwersytet Opolski, Polska)
Zdzisław Zarzycki - Redaktor tematyczny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Marta Ordon  - Sekretarz redakcji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Oleksandr Bilash - Członek redakcji (Ужгородський національний університет, Užhorod, Ukraina)

Záboj Horák Członek redakcji (Univerzita Karlova, Republika Czeska)

Blaž Ivanc - Członek redakcji (Univerza v Ljubljani, Słowenia)

Michaela Moravčíková - Członek redakcji (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)

Vincenzo Pacillo - Członek redakcji (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy)

Emanuel P. Tăvală - Członek redakcji (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)

Wolfgang Wieshaider - Członek redakcji (Universität Wien, Austria)

Michał Czelny - Członek redakcji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI:

Daria Bębeniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

 

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

tel. (48) 81 445-37-31

fax: (48) 81 445-37-29

e-mail: wppkia@kul.pl

 

Adres redakcji:
Katedra Prawa Wyznaniowego 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14/701
20-950 Lublin

tel. (48) 81 445-37-01
e-mail: wyznanie@kul.pl
www: www.kul.pl/spw ; https://czasopisma.kul.pl/spw

 

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

tel. (48) 81 740-93-40

fax (48) 81 740-93-50

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 

Czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020, godz. 17:11 - Marta Ordon