STUDIA z PRAWA WYZNANIOWEGO
Czasopismo Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

 

Redaktor naczelny:

Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 https://orcid.org/0000-0002-2437-8513 

scopus_idScopus Author ID: 57200325360

wos_idWeb of Science ResearcherID: U-1367-2018

Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; w latach 2012-2016 dziekan tego Wydziału; visiting professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (2018) i Wydziału Teologii w Lugano (Międzynarodowy Instytut Prawa Kanonicznego i Prawa Porównawczego Religii; 2017 i 2019); stypendysta Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (2001/2002; 2018/2019).
Zainteresowania badawcze: autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych, finansowanie podmiotów wyznaniowych, umowy państwowo-kościelne, wolność religijna wobec innych wartości prawnie chronionych, status prawny osób duchownych.
Najważniejsze publikacje: Religion and Law in Poland, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2020 (wyd. 2); Prawo wyznaniowe, [współautorzy: Artur Mezglewski, Henryk Misztal], Warszawa: C.H. Beck 2011 (wyd. 3); Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
Wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego” (2014). 
mail: piotr.stanisz [at] kul.pl, strona www.

 

Z-ca redaktora naczelnego:

Artur Mezglewski (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0001-7726-6606 

 

 

Redaktorzy tematyczni:

Oleksandr Bilash (Ужгородський національний університет [Užgorodsʹkij nacìonalʹnij unìversitet], Užhorod, Ukraina)

prawo wyznaniowe państw postsowieckich;

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-1248-7798

scopus_id Scopus Author ID: 57404743300

 Web of Science ResearcherID: AAF-5857-2021

 

 

Záboj Horák  (Univerzita Karlova, Republika Czeska)

prawo wyznaniowe porównawcze, prawo kanoniczne, historia prawa;

strona www.

https://orcid.org/0000-0001-5221-3743

scopus_id Scopus Author ID: 57192639757

 Web of Science ResearcherID: GRX-9566-2022

 

 

Blaž Ivanc  (Univerza v Ljubljani, Słowenia)

prawo wyznaniowe porównawcze, prawo medyczne, prawa człowieka, prawo administracyjne;

strona www.

https://orcid.org/0000-0003-4242-7611 

scopus_id Scopus Author ID: 57218441517

DXJ-9489-2022

 

 

Michaela Moravčíková  (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)

prawo wyznaniowe państw Europy Środkowo-Wschodniej, prawo szariackie, prawo kanoniczne;

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-0856-0286

FNI-6178-2022

 

 

Vincenzo Pacillo  (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy)

prawo wyznaniowe porównawcze, prawo europejskie, prawo kanoniczne;

strona www.

https://orcid.org/0000-0001-6302-5289

scopus_id Scopus Author ID: 38261802400

DXI-1645-2022

 

 

Emanuel P. Tăvală  (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia) 

prawo wyznaniowe porównawcze, socjologia prawa, filozofia prawa;

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-0212-5013  

GGQ-0800-2022

 

 

Anna Tunia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

prawo wyznaniowe RP, prawo wykroczeń, prawo rodzinne;

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-7703-0828

scopus_id Scopus Author ID: 57985714200

 

 

Dariusz Walencik  (Uniwersytet Opolski, Polska)

prawo wyznaniowe RP, prawo ochrony danych osobowych;

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-1027-3980 

scopus_id Scopus Author ID: 57985931000

 

 

Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Austria)

prawo wyznaniowe porównawcze, prawo europejskie;

strona www.

scopus_id Scopus Author ID: 56721406400

CKB-2605-2022

 

 

Zdzisław Zarzycki  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

prawo wyznaniowe RP, historia prawa;

strona www.

https://orcid.org/0000-0002-4013-886X

GLB-6370-2022

 

 

Sekretarze redakcji:

Aneta M. Abramowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

mail: aneta.abramowicz [at] kul.pl, strona www.

https://orcid.org/0000-0002-1601-6969  

scopus_id Scopus Author ID: 57986039800

 

Marta Ordon  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

mail: marta.ordon [at] kul.pl, strona  www.

https://orcid.org/0000-0003-0908-0628 

scopus_id Scopus Author ID: 57197742807

https://www.researchgate.net/profile/Marta-Ordon

https://kul.academia.edu/MartaOrdon 

 

Michał Zawiślak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

mail: michal.zawislak [at] kul.pl, strona www.

https://orcid.org/0000-0002-0824-5489

scopus_id Scopus Author ID: 57197742729

 

 

Redaktorzy językowi:

Daria Bębeniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

strona www.

https://orcid.org/0000-0003-0289-7192

scopus_id Scopus Author ID: 57191041657

https://umcs-pl.academia.edu/DariaBębeniec

 

 

Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

strona  www.

https://orcid.org/0000-0002-0781-0765

EAA-4955-2022

 

 

 

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

tel. (48) 81 445-33-71

e-mail: repozytorium@kul.pl

 

Adres redakcji:
Katedra Prawa Wyznaniowego 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14/701
20-950 Lublin

tel. (48) 81 445-33-71
e-mail: wyznanie@kul.pl
www: www.kul.pl/spw ; https://czasopisma.kul.pl/spw

 

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

tel. (48) 81 45-45-678

e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2023, godz. 15:34 - Marta Ordon