Recenzenci współpracujący z redakcją

w latach 2000-2011


 

Recenzenci stale współpracujący z redakcją

(w porządku alfabetycznym):

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jonas Juškevičius (Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie, Litwa)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

 


 Recenzenci tomu 18/2015 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Brian Conway (National University of Ireland Maynooth, Irlandia)

Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X w Wenecji, Włochy)

Anne Fornerod (CNRS / University of Strasbourg, Francja)

Jonas Juškevičius (Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie, Litwa)

Raphaël Liogier (Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, Francja)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Michaela Moravčíková (Trnavská Univerzita w Trnawie, Słowacja)

René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)

Konstantinos Papastathis (University of Luxembourg, Luksemburg)

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Anne-Laure Zwilling (CNRS / University of Strasbourg, Francja)

  


Recenzenci tomu 19/2016 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

 


Recenzenci tomu 20/2017 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)

Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Włochy)

Anaïd Lindemann (Université de Lausanne, Szwajcaria)

Maria Grazia Martino (Freie Universität Berlin, Niemcy)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Konstantinos Papastathis (University of Luxembourg, Luksemburg)

Elsa Pirenne (University of Luxembourg, Luksemburg)

Philippe Poirier (University of Luxembourg, Luksemburg)

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Michał Zawiślak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

 


Recenzenci tomu 21/2018 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

 

Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Francesco Dammacco (Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, Albania)

Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Piotr Majer (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Ahmet Erdi Öztürk (University of Strasbourg, Francja)

Mieczysław Różanski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Roberta Santoro (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Włochy)

Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, godz. 20:30 - Marta Ordon