Doktorat honoris causa dla Ojca Profesora B. W. Zuberta OFM

W dniu 5 maja 2011 roku odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Péter Pázmány w Budapeszcie Ojcu Prof. dr. hab. Bronisławowi Wenantemu Zubertowi OFM, wieloletniemu pracownikowi i kierownikowi Naszej Katedry 

  

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2012, godz. 13:16 - Marta Ordon