Od poniedziałku 10 stycznia 2022 r. kształcenie odbywa się
według zasad i harmonogramów obowiązujących do 19 grudnia 2021 r.
Do zobaczenia!
 
*****
 
Szanowni Studenci,
do 18 lutego 2022 r. do godz. 16:00 MEiN prowadzi nabór wniosków
w ramach I edycji programu Perły Nauki.
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia
lub studentom po ukończeniu 3 albo 4 roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju
 
 
 
*****
 
Drodzy Studenci WNH!
 
      Na wniosek RWSS WNH Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL ogłasza godziny dziekańskie 23 grudnia 2021 r. (czwartek) od godz. 14.00.
 

 

*****

 

 

Uwaga Studenci I roku kierunków:

edytorstwo, filologia angielska, filologia romańska i sinologia!

(studia stacjonarne I stopnia)

 

 

W dniu 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) Dziekan WNH ogłasza godziny dziekańskie

w godz. 10.00-12.00

w związku z obowiązkiem uczestnictwa P. T. Studentów w spotkaniu panelowym

za pośrednictwem MS Teams w ramach zajęć z przedsiębiorczości.

 

 

*****

 

 

Drodzy Studenci,

 

Od 15 listopada 2021 r. tryb kształcenia na studiach realizowanych na naszym Wydziale będzie zróżnicowany w zależności od specyfiki studiów.

 

Prosimy o sprawdzenie szczegółów dotyczących schematów prowadzenia zajęć dydaktycznych na stronach poszczególnych kierunków.

 

Pani Prorektor podjęła decyzję, że lektoraty i wychowanie fizyczne będą prowadzone stacjonarnie. Studenci, którzy z powodu choroby nie będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach stacjonarnie, np. z powodu skierowania na kwarantannę, mają możliwość udziału w lektoratach zdalnie, a w przypadku wychowania fizycznego będą dla nich udostępnione zajęcia zdalne, aby mogli odrobić nieobecność.

 

Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie mogą się z tym wiązać, jednak częściowe przejście na nauczanie zdalne jest podyktowane troską o zachowanie wysokiej jakości kształcenia przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa Państwu oraz Państwa nauczycielom.

 

Kolegium dziekańskie WNH

 

*****

 

W dniu 26 października 2021 r. (wtorek) Pełnomocnik Rektora ds. WNH

ogłasza od godz. 14.00 do końca dnia

godziny dziekańskie

w celu umożliwienia P. T. Pracownikom WNH

udziału w Zgromadzeniu Wydziałowym (wybory dziekana WNH)

 

*****

 

Szanowni Studenci WNH!

 

Ruszyło kodowanie zajęć, które będzie trwało do 18 października.

Prosimy o dotrzymanie terminu!

 

Szczegóły w aktualnościach na e-kul i TUTAJ

 

*****

 

Drodzy Studenci i Doktoranci!


do 2 listopada br. można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów, przyznawanych przez Prezydenta Miasta Lublin.

 

Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 37/39, w godzinach 7.30-15.30.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Lublin pod adresem: https://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta

w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów.

 

*****

 

Uwaga Studenci I roku!

 

Ważne informacje na początek

 

 

W dniach 1-7 października Studentów I roku zapraszamy na Tydzień Adaptacyjny. Szczegóły TUTAJ! Zajęcia dydaktyczne dla I roku I stopnia rozpoczną się 8 października.

 

 

Informacje dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

 

*****

 

Uwaga Studenci!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ciekawych projektach, które przewidują darmowe Certyfikowane Szkolenia, darmowe warsztaty, wizyty studyjne

 

INFORMACJE O PROJEKTACH

 

 

*****

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, godz. 15:17 - Joanna Wiatr