kadr4

Fot. Ewa Małek

 

Wykłady Semiotics and music. Theory and practice prof. Eero Tarastiego (Uniwersytet w Helsinkach) realizowane w ramach ogólnouniwersyteckich zajęć do wyboru w j. obcym dla studentów I roku studiów magisterskich. WIĘCEJ >>

 

Wykład prof. Stanisława Dąbka i koncert pracowników, absolwentów
i studentów muzykologii KUL oraz uczniów klasy śpiewu ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

13 marca 2024 roku.

plakat_A2

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA >>

Tradycyjne spotkanie opłatkowe Pracowników i Studentów Muzykologii odbędzie się w środę 21 grudnia 2022 roku o godzinie 16.00.

 

pnen

Szczegóły tego wydarzenia niebawem. 

INFORMACJE O SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH
W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2022

 

 

Studenci zrekrutowani na I rok studiów licencjackich:

 

10:30 - Spotkanie z Władzami Wydziału Nauk Humanistycznych (Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gmach Główny, wejście na I piętrze).

 

12:00 - Spotkanie z koordynatorem kierunku Muzykologia i opiekunem roku (C-1038, Collegium Jana Pawła II, X piętro).

 

14:00 - zajęcia w ramach Dni Adaptacyjnych (Kampus Poczekajka). 

 

19.00 - Sportowy Dzień Adaptacyjny - zapisy na zajęcia wychowania fizycznego (Kampus Poczekajka)

 

Studenci zrekrutowani na I rok studiów magisterskich:

 

10:30 - Spotkanie z koordynatorem kierunku Muzykologia i opiekunem roku (C-1038, Collegium Jana Pawła II, X piętro).

Program "Dni otwartych" na kierunku Muzykologia
dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023


Data wydarzenia: 27 maja (piątek)

 

 

Wydarzenie będzie realizowane w dwóch edycjach: przedpołudniowej (10:00-12:00) i popołudniowej (17:00-19:00). Obie edycje będą treściowo sobie tożsame.

 

10:00/17:00 - Spotkanie wprowadzające (sala C-1038, Collegium Jana Pawła II, X p.), na którym przedstawiony zostanie program studiów oraz perspektywy zawodowe nabywane po ukończeniu studiów.
Spotkanie poprowadzi dr hab. Miłosz Aleksandrowicz - koordynator kierunku Muzykologia.

10:30/17:30 - Oprowadzenie po salach wykładowych kierunku przez przedstawicieli Koła Naukowego Studentów Muzykologii.

11:00/18:00 - Prezentacja organów na auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz ze zwiedzaniem "wnętrza" organów. Tę część wydarzenia poprowadzą dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska, dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska, mgr Petro Chyryk, mgr Andrzej Madej.

Ponadto przez cały tydzień (23-27 maja) kandydaci na studia będą mogli uczestniczyć jako "wolni słuchacze" we wszystkich wykładach, ćwiczeniach i warsztatach realizowanych zgodnie z planem zajęć. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa bezpośrednio przed zajęciami u Wykładowcy.

Uroczyste obchody liturgicznego wspomnienia św. Cecylii
– patronki muzyków i muzyki kościelnej

23 listopada 2021 (wtorek)

11:00 Wykład pt. „Mojżesz w Egipcie G. Rossiniego oczami H. Balzaka”

dr hab. Małgorzata Gamrat (Instytut Nauk o Sztuce KUL)

Aula C-1031, X piętro Collegium Jana Pawła II

 

12:30 Uroczysta Msza św. w kościele akademickim KUL

Muzyczna oprawa liturgii: Studenci i Pracownicy Muzykologii

 

17:00 Koncert organowo-kameralny

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

PROGRAM KONCERTU

 

Johann Sebastian Bach Pedalexercitium BWV 598

wyk. Anna Prosiekova – organy

 

Johann Sebastian Bach Siciliana z Koncertu fletowego Es-dur BWV 1031

wyk. Weronika Rzęsnicka – skrzypce, Irena Ochnio – organy

 

William Gomez Ave Maria

wyk. Kinga Rybarczyk – mezzosopran, Irena Ochnio – organy

 

Cesar Franck Panis Angelicus

wyk. ks. Ł. Kopczyński – baryton, Elżbieta Charlińska – organy

 

Mieczysław Surzyński Fantaisie pour Orgue op. 30, cz.II Elegia i cz. III Finale

wyk. E. Charlińska – organy

 

Josef Gabriel Rheinberger Sonata a-moll op. 98 nr 4 cz. I Tempo moderato

wyk. Olga Shpynda – organy

 

Max Reger Ach bleib mit deiner Gnade op. 135a

wyk. Łukasz Dembiński – organy

 

Dietrich Buxtehude Nun komm ger Heiden Heiland BuxWV 211

wyk. Łukasz Dembiński – organy

 

Mieczysław Karłowicz Nie płacz nade mną

wyk. Andrzej Gładysz –  tenor, Alesia Aleksandrowicz – fortepian

 

Fryderyk Chopin Etiuda As-dur op. 25 nr 1

wyk. Ivanna Brona – fortepian

 

Johann Pachelbel Canon in D

wyk. Anna Prosiekova, Weronika Rzęśnicka – skrzypce, Elżbieta Charlińska – organy

 

Johann Sebastian Bach Aria z Suity in D

wyk. Anna Prosiekova – skrzypce, Elżbieta Charlińska – organy

 

WSTĘP WOLNY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła do Pana

śp. Profesor Anna Czekanowska-Kuklińska

kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii
w latach 1999-2004 w Instytucie Muzykologii KUL

 

 

Z przykrością informujemy, że dnia 18 października 2021 roku w wieku 92 lat zmarła Profesor Anna Czekanowska-Kuklińska, wybitna etnomuzykolog, córka antropologa i etnografa Jana Czekanowskiego, badacza kultur pierwotnych Afryki. Była autorką licznych publikacji, laureatką nagród, mentorką i autorytetem dla wielu pokoleń etnomuzykologów.

 

Anna Czekanowska urodziła się 25 czerwca 1929 roku we Lwowie. W latach 1947-1952 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, później także na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Kolonii. W latach 1950-1954 brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. W latach 1953-1999 pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie była kierownikiem Zakładu Muzykologii (1969-1999) oraz dyrektorem Instytutu Muzykologii (1975-1991). Jako wykładowca akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pełniła funkcję kierownika Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii (1999-2004). Prowadziła także liczne wykłady gościnne w Europie, Stanach Zjednoczonych i ZSRR.

 

W badaniach podejmowała problematykę zarówno etnomuzykologii Polski, jak i kultur muzycznych świata, szczególnie Azji Centralnej, ustalała kwestie metodyki i metodologii badań etnomuzykologicznych, zajmowała się związkami muzyki ludowej z dyskursami muzycznymi i paradygmatami stylistycznymi muzyki artystycznej. Będąc główną przedstawicielką slawistyki muzycznej w Polsce wiele studiów poświęciła badaniom nad pochodzeniem Słowian w perspektywie muzyczno-etnograficznej. Jako pierwszy etnomuzykolog wprowadziła problematykę polskich badań na arenę międzynarodową, a wytyczone przez nią nurty badawcze są do dziś kontynuowane w pracach etnomuzykologów, antropologów muzyki i kulturoznawców.

 

Prof. Czekanowska należała do wielu stowarzyszeń, w tym m.in. Związku Kompozytorów Polskich (od 1967), Sekcji Polskiej Société Internationale de Musique Contemporaine (od 1983), International Folk Music Council / International Council for Traditional Music (od 1957), European Seminar in Ethnomusicology (od 1982), Society for Ethnomusicology (od 1975), British Forum for Ethnomusicology (od 1998), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1990), Towarzystwa Naukowego KUL (od 2003). Zasiadała w Zarządzie IFMC / ICTM (1976-1983) oraz ESEM (1990-1996), była też wiceprezesem Sekcji Polskiej SIMC oraz członkiem honorowym ESEM (od 2002).

 

Uhonorowana została licznymi nagrodami, w tym m.in. Nagrodą III stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (za rozprawę Melodie ludowe wąskiego zakresu w krajach słowiańskich; 1973), Nagrodą II stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (za publikację Kultury muzyczne Azji, 1982), Nagrodą I stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (za Studien zum Nationalstil der polnischen Musik, 1990) oraz Nagrodą Sekretarza I Wydziału PAN za Polish Folk Music – Slavonic Heritage – Polish Tradition – Contemporary Trends, 1991).

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 października 2021 r. o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) w Warszawie.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL (NR ROP-0101-126/21) z 28 lipca 2021 w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, warsztaty, seminaria) na kierunku Muzykologia na studiach I i II stopnia będą od 1 października 2021 roku realizowane w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

 

Wykaz trybu prowadzenia zajęć na naszym kierunku, który będzie uwzględniał aktualną sytuację epidemiczną, zostanie opracowany przez Radę programową Muzykologii po 15 września 2021.

Z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL
25 maja (wtorek), w godz. 11.00-12.30
odbędzie się wykład gościnny

dra Grzegorza Joachimiaka

(Uniwersytet Wrocławski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), zatytułowany 
Lutnia w klasztorze. Kulisy przygotowania książki i nagrań muzyki lutniowej z dawnego opactwa cystersów w Krzeszowie
 
Link do spotkania:
 
 
Można też dołączyć do zespołu wpisując następujący kod: 7uuk7yh

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza

International Scientific Conference:
Instruments and instrumental music
Historical development and performance practice

instrumenty1 

15 grudnia 2020 r.

MS TEAMS

 

link do konferencji (MS Teams):
 
Kod zespołu: fjgoxzl

 

 

Organizatorzy:

Instytut Nauk o Sztuce KUL

Katedra Instrumentologii

 

PROGRAM

 

9.00-9.10 – Powitanie uczestników, inauguracja konferencji

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
dr hab. Magdalena Charzyńska, prof. KUL

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

 

PANEL I (Synteza badań organologicznych)

Moderator: o. dr Julian Mieczysław Śmierciak

 

9.10-9.30

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

Wkład Katedry Instrumentologii KUL w polską organologię

 

9.30-9.50

mgr Piotr Woźniak (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Gołos – pionier polskiej organologii historycznej, muzykolog

 

9.50-10.10

Serhiej Kaliberda (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”)

Analiza porównawcza organów Białorusi, Rosji i Ukrainy

 

10.10-10.25 – dyskusja/przerwa

 

PANEL II (Budowniczowie organów w perspektywie historycznej)

Moderator: o. dr Julian Mieczysław Śmierciak

 

10.25-10.45

dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM w Łodzi

Hans Hummel i Georg Nitrowski senior - biografie mistrza i ucznia w świetle nowszych badań archiwalnych

 

10.45-11.05

dr hab. Maciej Babnis (Akademia Pomorska w Słupsku)

Anonimowa perła – organy w Postolinie

 

11.05-11.25

dr Andrzej Gładysz (KUL)

Katalog zakładu organmistrzowskiego Krukowskich z 1935 roku w Archiwum Parafialnym w Krynicy-Zdroju jako źródło wiedzy o działalności firmy

 

11.25-11.40

dyskusja/przerwa

 

PANEL III (Wybrane przykłady budownictwa organowego)

Moderator: dr Andrzej Gładysz

 

11.40-12.00

ks. mgr Constantin Reymaier (Kierownik Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Wiedniu, organista archikatedralny)

Nowe organy w Archikatedrze św. Stefana w Wiedniu. Historia i geneza projektu
[New organ in Vienna Cathedral. History and origins of the project]

 

12.00-12.20

dr Andrzej Prasał (Uniwersytet Opolski)

Ikona niemieckiego „Orgelbewegung” – organy Jugendhof Hassitz w Kłodzku-Jurandowie

 

12.20-12.35

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (prof. Uniwersytetu Opolskiego)

Organy kościoła parafialnego pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie w powiecie opolskim

 

12.35-12.50

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (Instytut Nauk o Sztuce, KUL)

Zasady kompozycji i zasady akompaniamentu w ujęciu Jeana Ph. Rameau (1683-1764)

 

12.50-13.15 – dyskusja/przerwa obiadowa

 

PANEL IV (Współczesna muzyka instrumentalna)

Moderator: dr Kinga Krzymowska-Szacoń

 

13.15-13.35

dr Yaroslava Bardashevska (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)

Gatunkowe i stylistyczne kierunki transkrypcji na altówkę w twórczości ukraińskich kompozytorów XX wieku

[Genre and style directions of translations for viola in the works of Ukrainian composers of the 20th century]

 

13.35-13.55

dr Tetiana Maskovych (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku) 

Muzyka instrumentalna jako element wychowania wewnętrznego świata dziecka (na przykładzie kantaty Ganny Gavrylets "Spojrzenie w dzieciństwo")

[Instrumental music as an element of upbringing the inner world of a child (using the example of chamber cantata of Ganna Gavrylets "Glimpse into the childhood")]

 

13.55-14.15

mgr Iryna Serediuk (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)

Autoportret kompozytora w sztuce muzycznej

 

14.15-14.30

dyskusja/przerwa

 

PANEL V (Instrumenty i muzyka instrumentalna w tradycji i codzienności)
Moderator: dr Kinga Strycharz -Bogacz

 

14.30-14.50

prof. Liubov Serhaniuk (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)  

Tradycje folklorystyczne i formy zbiorowego muzykowania na zachodniej Ukrainie

 

14.50-15.10 

dr hab. Tomasz Rokosz (KUL)

Lira korbowa – instrument zapomniany? Historia, praktyka wykonawcza, repertuar

 

15.10-15.30

dr Khrystyna Kazymyriv (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)

Nieoczywiste funkcje muzyki instrumentalnej w życiu człowieka i społeczeństwa

[Unobvious functions of instrumental music in human life and society]

 

15.30-15.45

dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL – kierownik Katedry Instrumentologii

dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – dyrektor INoS

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

dr Andrzej Gładysz

dr Julian Mieczysław Śmierciak

mgr Petro Chyryk

Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne w bieżącym roku akademickim zostają odwołane coroczne wydarzenia "muzykologiczne":

 

- Obchody liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
- Otrzęsiny studentów I roku Muzykologii.
- Jasełka i spotkanie opłatkowe pracowników, studentów, absolwentów i sympatyków Muzykologii

 

Ewentualne decyzje dotyczące realizacji powyższych wydarzeń w późniejszym terminie będą zależne od aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł do Pana

śp. KSIĄDZ PROFESOR IRENEUSZ PAWLAK

wieloletni pracownik Instytutu Muzykologii KUL

 

Kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej

Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

muzykolog, muzyk kościelny i kompozytor

 

Urodził się 22. marca 1935 r. we Wrześni.

Zmarł 15. lipca 2020 r. w Lubartowie, w 60. roku kapłaństwa.

 

ks_prof._ireneusz_pawlak

 

Msza żałobna z wprowadzeniem ciała zmarłego będzie sprawowana przez bp. Mieczysława Cisło w piątek 17 lipca w kościele akademickim KUL o godzinie 14.00, po której trumna zostanie przewieziona do rodzinnego miasta.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą 18 lipca we Wrześni: o 12.30 - modlitwa różańcowa, o 13.00 - Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM (fara), ul. Kościelna 7 pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Ks. prof. Ireneusz Pawlak spocznie na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki 62 we Wrześni.

 

*** Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...***

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

oplatek_2019

 

W dniu 16 grudnia 2019 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją muzykologiczną, miało miejsce spotkanie opłatkowe pracowników, studentów i przyjaciół KUL-owskiej Muzykologii. Tegoroczne świętowanie było wyjątkowe ze względu na fakt, że od 1 października bieżącego roku nasz kierunek zaczął funkcjonować w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych (Instytut Nauk o Sztuce). Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem fragmentu Ewangelii, po którym miało miejsce niezwykle interesujące przedstawienie: tradycyjne Jasełka przygotowane przez studentów III roku Muzykologii z udziałem i pod okiem p. dr. hab. Beaty Bodzioch. Po przedstawieniu i wysłuchaniu życzeń Bożonarodzeniowych, które złożył dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce - ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, miało miejsce spotkanie przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami i wspólne kolędowanie. ZDJĘCIA >>>

 

Muzykologia serdecznie zaprasza na uroczyste obchody liturgicznego wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej 

 

WYKŁAD GOŚCINNY

(Aula koncertowa Muzykologii, C-1031, g. 10.00)

 

Wykład Od ideału do codziennej praktyki. Hymny o świętych w posoborowej liturgii godzin wygłosiła s. dr Monika Dolores Nowak. ZDJĘCIA >>>

 

 

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

(Kościół Akademicki KUL, godz. 12.30)

 

Uroczysta Msza święta została odprawiona w intencji wszystkich pracowników i studentów Instytutu Nauk o Sztuce. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Dariusz Sobczak. Mszę świętą ubogacił śpiew chóru Muzykologii pod dyrekcją studentów II roku studiów magisterskich na kierunku Muzykologia (przygotowanie chóru: dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka) i śpiew scholi gregoriańskiej (przygotowanie i prowadzenie: dr hab. Beata Bodzioch). Przy organach zasiadł Konrad Tomiak. ZDJĘCIA >>>

 

 

KONCERT PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW MUZYKOLOGII

(Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, g. 17.00, ZDJĘCIA >>>)

 

J. Rutter The lord bless you and keep you, I will sing with the spirit

wyk. Chór Instytutu Nauk o Sztuce,

Milena Mazurek – fortepian,

dyr.: Dawid Bednarz, Tomasz Grabski, Hubert Ozygała,

przygotowanie chóru: dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka

 

Anonim Rex – taniec z Tabulatury Jana z Lublina

wyk.: Maria Jakubowska – organy

 

J. S Bach Ave Maria

wyk.: Kinga Rybarczyk – mezzosopran,

Dominika Potęga – skrzypce, dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska – organy

 

J. S. Bach Preludium chorałowe "O Mensch, bewein dein Sünde groß" BWV 622

wyk.: ks. Michał Jędrzejski – organy

 

J. Pachelbel Canon in D

wyk.: Anna Prosiekowa – skrzypce;

Weronika Rzęśnicka – skrzypce,

Dominika Potęga–skrzypce,

dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska – organy

        

L. van Beethoven Dla Elizy (opr. na 4 ręce).

wyk.: Irena Ochnio, Olga Sphynda – fortepian

 

P. Czajkowski Zabyt' tak skoro (Забыть так скоро)

wyk.: mgr Tatiana Iwaszkiewicz – sopran,

mgr szt. muz. Alesia Aleksandrowicz – fortepian

 

A. Nikodemowicz 4 pieśni ze Suity polskiej na organy: A bodaj bym się była; Oj, lulajże mi lulaj, siwe oczka stulaj; Kajż jadziesz, Janiczku; Mojo córeczko

wyk.: dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska – organy

 

M. de Falla Piesń nr 6 z Siete cantionas populares espanolas: Por trai dores tus.

wyk.: Kinga Rybarczyk – mezzosopran;

dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian;

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska – przygotowanie wokalne

 

D. German Festive Trumpet Tune

wyk.: Dawid Bednarz – organy

 

Fr. Chopin - F. Liszt Życzenie

wyk.: Milena Mazurek

 

D. Buxtehude Preludium in C BuxWV 137 (Preludium, Fuga, Ciacona)

wyk.: Agata Trytek – organy

 

E. Schulhof: Hot sonata

wyk.: Edyta Matysiak – saksofon;

dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian

 

D. Buxtehude: Preludium in D BuxWV 139

wyk.: Hubert Ozygała – organy

DSC01

 

W dniu 19 października 2019 miały miejsce uroczystości Jubileuszu 25-lecia Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Obchody zwieńczył koncert na Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL w wykonaniu pracowników, studentów i doktorantów Muzykologii. Wykonawcami byli: mgr szt. muz. Alesia Aleksandrowicz, mgr Tatiana Iwaszkiewicz, mgr Petro Chyryk, mgr Dymitr Harelau oraz studenci II roku Muzykologii: p. Anna Prosiekova i p. Maksym Bevskyi. WIĘCEJ ZDJĘĆ >>

W związku z restrukturyzacją KUL, wynikającą z dostosowania do reformy szkolnictwa wyższego, z dniem 1 października 2019 r.

Instytut Muzykologii wchodzi w skład nowo powołanego Instytutu Nauk o Sztuce, który będzie funkcjonował w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych.


Zapraszamy wkrótce na nową stronę internetową Instytutu Nauk o Sztuce

Andrzej_Jasinski_plakat

 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zaprasza na wykład gościnny z cyklu "Słowo i Muzyka" - spotkanie w Instytucie Muzykologii KUL. Tym razem gościem spotkania będzie prof. Andrzej Jasiński - pianista i pedagog, juror konkursów pianistycznych na całym świecie, uhonorowany wieloma odznaczeniami (m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski), doktor honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Warszawie.


Spotkanie z profesorem Jasińskim odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w auli C-1031 (X piętro Kolegium Jana Pawła II). Gospodarzem wydarzenia będzie prof. Agnieszka Schulz-Brzyska.

 

etnomuzykologia_plakat_2019 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii

w dniach 15-16 maja 2019 r.

zaprasza na

Międzynarodową Etnomuzykologiczną Konferencję Naukową

TRADYCJE LUDOWE
W KULTURZE MUZYCZNEJ:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA – INSPIRACJE – PRZEOBRAŻENIA

W dniu 8 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Rady Instytutu Muzykologii KUL pracownicy i studenci uroczyście podziękowali Pani Profesor Marii Szymanowicz za pełne zaangażowania kierowanie Instytutem.

 

prof.SzymanowiczPani dr hab. M. Szymanowicz, prof. KUL związana jest z Instytutem Muzykologii od roku 1976. Funkcję Dyrektora pełniła przez cztery lata. Jej następcą, w grudniu 2018 r. został ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL.

 

ks._jan_chwalek_1  

W dniu 30 listopada 2018 r. zmarł  Ks. prałat dr hab. Jan CHWAŁEK, absolwent i profesor KUL, muzykolog i organmistrz.

 

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Woli Baranowskiej (diecezja sandomierska) wzięli udział przedstawiciele społeczności Instytutu Muzykologii KUL. W dniu 17 grudnia 2018 r. w Kościele Akademickim KUL Dziekan Wydziału Teologii odprawił Mszę Św. w intencji ś.p. Ks. prof. Chwałka.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki.

kinga_bogacz

Miło nam poinformować, że pani Dr Kinga Strycharz-Bogacz, pracownik Instytutu Muzykologii KUL otrzymała drugie miejsce w plebiscycie NAUCZYCIEL NA MEDAL w kategorii nauczyciel akademicki dla najbardziej cenionego i lubianego nauczyciela w województwie lubelskim.


Nominacja została zgłoszona przez studentów oraz środowisko akademickie i jest dowodem wielkiego uznania i sympatii.

 

Plebiscyt NAUCZYCIEL NA MEDAL to pierwsza edycja akcji edukacyjnej „Kuriera Lubelskiego” pod patronatem Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

W dniu 20 listopada 2018 r. Instytut Muzykologii KUL obchodził uroczyste wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej.

 

cecylia_2018_baner

 

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ

autorstwa Pani Profesor Marii Szymanowicz

 

antonina_campi

Instytut Muzykologii KUL

zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową:

„Antonina Campi
z Miklaszewiczów
i mało znane tematy
kultury polskiej przełomu
XVIII i XIX wieku"

Konferencja, organizowana we współpracy
z Centrum Spotkania Kultur i Stowarzyszeniem im. Richarda Straussa,
odbędzie się w dniu 22 października 2018 r.
w Sali kinowej gmachu Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

teoria_i_praktyka_muzyki

Instytut Muzykologii KUL

w dniach 16-17 maja 2018 r.

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

TEORIA I PRAKTYKA MUZYKI KOŚCIELNEJ.

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

x_ozsm

 

Instytut Muzykologii KUL oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii zapraszają na JUBILEUSZOWY X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII, który odbędzie się w dniach 17-19 maja 2018 r.

PROGRAM

Studentów Muzykologii KUL zapraszamy we wtorek 15 maja 2018 r. do udziału w warsztatach wokalno-dyrygenckich, które poprowadzi mgr Michał Kucharko z Wiednia. Szczegóły u dr. Andrzeja Gładysza

W dwudziestą rocznicę śmierci ks. profesora Bolesława Bartkowskiego, społeczność Instytutu Muzykologii uczestniczyła w Mszy św. odprawionej w jego intencji w kościele akademickim KUL. 

Jubileusz 60-lecia Instytutu Muzykologii, 1-2 grudnia 2016 r. w obiektywie.

 

 

 

 

Dnia 18 grudnia 2015 roku wykładowcy, pracownicy i studenci muzykologii spotkali się przed Świętami Bożego Narodzenia, aby złożyć sobie życzenia świąteczne i połamać się opłatkiem. Podtrzymując tradycję studenci przygotowali jasełka, po których spotkanie przy posiłku, słodkościach i śpiewaniu kolęd i pastorałek wprowadziło naszą uniwersytecką społeczność w tajemnicę Narodzenia Chrystusa. Zdjęcia - pani prof. Maria Szymanowicz.

Ks. dr hab. Jan Chwałek, emerytowany profesor KUL, długoletni kierownik Katedry Instrumentologii, został uhonorowany medalem Per musicam ad fidem, nadanym przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. Uroczystość miała miejsce 12 września 2015 roku w Woli Baranowskiej, obecnym miejscu pobytu Ks. Profesora. Medal wręczył Prezes Stowarzyszenia – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, w obecności członków Zarządu.

Zdjęcia dr hab. Maria Szymanowicz

Instytut Muzykologii KUL serdecznie zaprasza na spotkanie z Marzeną Komstą - polską kompozytorką mieszkającą w Paryżu. Spotkanie odbędzie się 13 października 2015 r., o godzinie 14:00, w auli koncertowej Instytutu (C-1031).

 

Marzena Komsta studiowała kompozycję u Eugeniusza Głowskiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku (1989-90), a następnie u Zbigniewa Bagińskiego i Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie (1990-94) oraz u Phillippe'a Manoury'ego i Dannisa Lorraina w Conservatoire National Supérieur de Musique w Lyonie na Wydziale Kompozycji, Muzyki Akustycznej, Elektroakustycznej i Informatyki Muzycznej (1993-96). W 1996 roku została przyjęta do Formation Doctorale en Musique et Musicologie du XXe siècle (w dziedzinie kompozycji tworzonej przy pomocy komputera) przy l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique w Paryżu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. WIĘCEJ>>

 

 

11.06.2015

PONIATOWA

20 maja 2015 roku studenci Instytutu Muzykologii odwiedzili siedzibę światowej sławy zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua” w Poniatowej. Mieli okazję zapoznać się z historią powstania i działalnością „Scholares…” oraz z instrumentarium będącym w posiadaniu zespołu. Zespół przed 40. laty założyli i do dziś prowadzą Danuta i Witold Danielewiczowie – absolwenci Instytutu Muzykologii KUL.

Fotografie autorstwa pani Dyrektor IM, dr hab. Marii Szymanowicz.

W niedzielę 19 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Ireneuszowi Pawlakowi. Uroczystą mszę świętą celebrował Dostojny Jubilat. Po mszy Ksiądz Profesor odebrał z rąk Prorektora KUL, p. dr. hab. Krzysztofa Nareckiego, Księgę Jubileuszową wydaną z okazji 80 urodzin Jubilata. Relacja z tego wydarzenia >>.

12 kwietnia 2015 r. w kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach, w obecności bardzo licznie zgromadzonych słuchaczy, odbył się koncert w 10 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonały połączone chóry – Instytutu Muzykologii i Chór Akademicki KUL wraz z orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie, pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego. Chóry przygotował Profesor Grzegorz Pecka.

Fot. Maria Szymanowicz

Szanowni Państwo,

Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zapraszają pracowników oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORÓW SŁOWIAŃSKICH I POŁOWY XX WIEKU,

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2015 r.

 

Pierwsza połowa XX w. jest w historii muzyki okresem niezwykle zróżnicowanym stylistycznie. Zakres tematyczny konferencji jest więc szeroki i może obejmować takie zagadnienia szczegółowe dotyczące twórczości kompozytorów słowiańskich, jak:

- elementy impresjonizmu, ekspresjonizmu czy neoklasycyzmu w dziełach wybranych kompozytorów

- tradycja romantyczna wobec awangardy

- folklor i tradycja narodowa

- elementy biograficzne (dot. zwłaszcza kompozytorów mało znanych polskiemu odbiorcy)

- gatunki muzyki i techniki kompozytorskie I połowy XX w.

- wpływ sytuacji społeczno-politycznej na twórczość wybranych kompozytorów

- działalność na emigracji

- związki muzyki z literaturą i sztuką

- późniejsza recepcja dzieł

i in.

 

Sesjom naukowym towarzyszyć będą recitale wokalno - instrumentalne:

1. poniedziałek 25 maja godz. 19.00, aula C-1031

2. wtorek 26 maja godz. 18.00, aula C-1031

Przewidziane jest ponadto wydanie wygłoszonych referatów.

Zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe, stopień naukowy oraz jednostkę naukową) wraz ze streszczeniem planowanego referatu (około 200- 250 słów) prosimy przesyłać do 24 kwietnia 2015 r. na adres: konferencja.lublin2015@gmail.com

Opłata konferencyjna na poczet kosztów organizacyjnych wynosi 80 zł (dla studentów 60 zł) i nie obejmuje kosztów noclegu. Informacje dotyczące zakwaterowania oraz wniesienia opłaty konferencyjnej przesłane zostaną w e-mailu zwrotnym. Sesje konferencyjne przeprowadzone będą w Collegium Norvidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy (konferencja.lublin2015@gmail.com).

 

ENGLISH

The Institute of Musicology of the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland) is pleased to invite you to participate in the musicological conference Slavic Composers 1900-1950, which will be held on May 25-26, 2015 in Lublin. Since the topic of the conference is quite extensive, we suggest some more specific issues:

- particular musical works (analytical approach)

- biographies of the unknown composers (esp. unknown for the Polish audience)

- folklore and national elements

- romantic tradition or avant-garde

- impressionism, expressionism and neoclassicism in the works of Slavic composers

- musical genres, forms and techniques of the first half of the 20th century

- sacred music

- popular music

- social and political background

- emigration

- reception of particular works

- links between music, art and literature

 

Papers should be planned to last up to 20 minutes, followed by ten minutes for questions and discussion. The working languages of the conference will be English and Polish.

Proposals should be submitted no later than April 24, 2015 in the form of an abstract of ca. 250 words, accompanied by a short professional résumé, institutional affiliation and contact details.

We welcome applications from both established scholars and postgraduate students.
Online participation would be possible in some specific cases, please contact us for further details.

E-mail address for proposals and/or further information: konferencja.lublin2015@gmail.com

Conference fee: 100 PLN (25 EUR), accommodation is not included.

Papers will be published in a peer-reviewed publication.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś, 22 stycznia 2015 roku odszedł do Pana śp. dr hab. ANTONI ZOŁA, wieloletni pracownik Instytutu Muzykologii KUL. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie.

 

Antoni_Zola

Polecamy śp. Pana Profesora modlitwie 

*** Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...***

 

Wspomnienie o śp. Profesorze - TV KUL

 

 

(fot. Róża Joanna Jakimcio)

 

Pogrzeb_prof._Zoly_2

(fot. Róża Joanna Jakimcio)

 

18 grudnia 2014 r. przeżywaliśmy spotkanie opłatkowe. III rok przygotował jasełka, po których wysłuchaliśmy Słowo Boże i przełamując się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia świąteczne. A później przy posiłku śpiewaliśmy kolędy. Zdjęcia wykonała Ewa Kulik.

Dnia 24 listopada b.r. przeżywaliśmy otrzęsiny I roku muzykologii. To ważna chwila i wydarzenie, które wspominamy z sympatią i które odbyło się jak co roku z pewną dawką humoru. Zobaczcie zdjęcia i wspominając z sympatią przeżyjcie to raz jeszcze.

Zobacz fotografie, które wykonała Pani prof. Maria Szymanowicz.

Uroczyste obchody liturgicznego
wspomnienia św. Cecylii
patronki muzyki kościelnej

 

Zaproszenie

W dniu 25 listopada b.r. Instytut Muzykologii KUL będzie obchodził uroczystość patronalną – św. Cecylii.

Program:

1230 – Msza św. w kościele akademickim KUL

1700 – Koncert w wykonaniu studentów Instytutu Muzykologii  - (aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Ok. 19 – spotkanie integracyjne Pracowników i Studentów Instytutu w „Swojskiej Chacie” (ul. Nadbystrzycka)

Obejrzyj zdjęcia, które wykonała Pani prof. Maria Szymanowicz.

Dzien_Otwartych_Drzwi_2014

 

 31 maja 2014 (sobota), godzina 12.00, sala C- 1038

(budynek Collegium Jana Pawła II, piętro X)

Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki kościelnej na „Dzień otwartych drzwi”.

Na spotkaniu zaprezentowany zostanie program studiów licencjackich i magisterskich oraz udzielone zostaną szczegółowe informacje na temat profilu kształcenia przyszłych organistów, muzyków kościelnych i nauczycieli muzyki.

 

 

dr hab. Maria Piotrowska

 

Z żalem zawiadamiamy, że 8 maja 2014 roku odeszła do Pana 
śp. dr hab. MARIA PIOTROWSKA, em. prof. KUL
wieloletni pracownik Instytutu Muzykologii KUL
 

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. św. Anny w Wilanowie 

w poniedziałek 19 maja o godz. 12.00. Pochówek na Cmentarzu Wilanowskim.
 
Polecamy śp. Panią Profesor modlitwie Wszystkich życzliwych

*** Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...***

 

Dr hab. Maria Renata Piotrowska urodziła się 3 lutego 1941 roku w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku Teoria muzyki w PWSM w Warszawie oraz studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała kolejno w ATK (Warszawa), w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w Katedrze Teorii Muzyki Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (Warszawa), była też członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W latach 2001-2009 była zatrudniona w KUL w Instytucie Muzykologii, gdzie kierowała pracami naukowymi Katedry Hermeneutyki Muzycznej.

 

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne dr hab. Marii Piotrowskiej stanowiły ważny element we współczesnych badaniach muzykologicznych. Za szczególnie ważne należy uznać jej prace dotyczące nurtu badawczego związanego z hermeneutyką muzyczną, które otworzyły nowe perspektywy badawcze w dziedzinie muzykologii. Jej osiągnięcia naukowe budzą duże zainteresowanie tak w kraju, jak i za granicą.

 


 

Wspomnienie_o_Piotrowskiej2

 

Artykuł w Przeglądzie Uniwersyteckim (2014)
poświęcony dr hab. Marii Piotrowskiej.

Aktywny udział studentów Instytutu Muzykologii KUL w VI Ogólnopolskm Zjeździe Studentów Muzykologii

Nasi studenci biorą aktywny udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii, który odbędzie się w dniach od 20 do 23 maja 2014 roku w Krakowie. Zjazd organizowany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

1. Karol Rzepecki Zaginiona fantazja Jana Sebastiana Bacha (1685-1750)

 

2. Karol Furtak Opera „Fidelio" Ludwiga van Beethovena jako obraz wielkich idei kompozytora

 

3. Izabela Bartkowiak Co Censorinus usłyszał w kosmosie?

 

4. Agnieszka Szwajgier Słuchać, aby słyszeć – elementy poznawczej psychologii muzyki 

 

5. mgr Joanna Cywińska-Rusinek Nieznany wariant pierwszej części „Trois Morceaux poetiques pour Piano" Maurycego Moszkowskiego op. 42

 

6. Ewa Oczkowska Kulturotwórcza rola jednostki w środowisku lokalnym, na przykładzie Stanisława Pożogi z Wąchocka

 

7. mgr Łukasz Kaczmarek Analiza hermeneutyczna Lawrence'a Ferrary w odniesieniu do dzieła muzycznego na przykładzie „Koncertu wiolonczelowego Flaminis Aura" Tommiego Haglunda

 

Szczegółowy program konferencji

 

Uroczyste obchody liturgicznego
wspomnienia św. Cecylii
patronki muzyki kościelnej

 

Instytut Muzykologii KUL

zaprasza wszystkich sympatyków muzyki kościelnej

na mszę świętą w kościele akademickim KUL,

która zostanie odprawiona w czwartek 21 listopada 2013 roku o godzinie 12.30

 

Muzyczną stronę liturgii przygotowuje Instytut Muzykologii KUL

 

serdecznie zapraszamy

 

„W 2005 roku została wydana w języku polskim książka Kompozytorzy polscy 1918-2000. Wydawcami były dwie akademie muzyczne w Polsce – gdańska i warszawska […] Książka, którą obecnie przekazujemy do rąk Czytelnika nawiązuje do publikacji w języku polskim, ale nie jest jej prostym tłumaczeniem. Obejmuje także dwie części: Eseje Biogramy ujęte jednak w jednym woluminie. Zawartość Esejów, w stosunku do wersji w języku polskim, uległa istotnym zmianom. Niektóre teksty zostały pominięte, a w zamian wprowadzone dwa nowe: o minimaliźmie i najmłodszej generacji polskich kompozytorów. Uaktualnione zostały także eseje o historii Polski i polskiej kultury za lata 2000-2010. Część Biogramy uległa skróceniu i uaktualnieniu. Wprowadzono informacje o najmłodszej generacji kompozytorów, która zaistniała po 2000 roku, inne nowe nazwiska, których zabrakło w wersji polskiej, a także uaktualnienia dorobku żyjących kompozytorów za latach 2000-2010. Gotowość ścisłego współdziałania przy realizacji tego ambitnego projektu wyraziły dwie polskie uczelnie: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie”.

Marek Podhajski

 

Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zapraszają wszystkich zainteresowanych na "V Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykolgii" (21-24 maja 2013 r.)

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

Plakat (kliknij aby powiększyć):

 

Katedra Organów Akademii Muzycznej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na sesję naukową "Sztuka opracowania chorału w twórczości organowej kompozytorów niemieckich w kolejnych epokach" (19-20 marca 2013r.), którą poprowadzi prof. Martin Schmeding z Hochschule für Musik we Freiburgu.

 

Program (kliknij aby powiększyć):

PLAKAT_MS_2013-maly-maly.jpgKoło Naukowe Studentów Muzykologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

 

zaprasza na

 

 

WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO

"Średniowiecze znane i nieznane"

 

 

12-14 maja 2012

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia i informacje o warsztatach do pobrania na stronie KNSM:

Przejdź do strony

Mamy zaszczyt ogłosić, że nasz student

 

KAMIL TURCZYN
rok II, studia II stopnia

 

zdobył


WYRÓŻNIENIEw Konkursie na Najlepszego Studenta RP
Studencki Nobel 2012
 

10 maja 2012, Lublin

 

W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. KAMIL TURCZYN student II roku studiów II stopnia Muzykologii KUL w klasie fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej oraz I roku studiów II stopnia Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego zdobył WYRÓŻNIENIE za akompaniament na Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej.

 

Na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Kraśniku, który odbył się 3 maja 2012 roku, siostry Urszula Olszówka (studentka II roku studiów I stopnia Muzykologii oraz I roku studiów II stopnia Informatyki) i Ewelina Olszówka (studentka II roku studiów I stopnia Muzykologii oraz II roku studiów II stopnia Informatyki), zdobyły III miejsce  w kategorii zespoły.
 
W festiwalu uczestniczyło kilkunastu wykonawców z całej Polski - do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 zespołów i 10 solistów. Ogłaszając werdykt, jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny występów, tak pod względem wokalnym, jak i aranżacyjnym.
 

 

 

 

W dniach 17-18 kwietnia 2012 r. odbył się IX Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny „Studencka Działalność Artystyczna” (Študentská umelecká činnosť - ŠUČ), organizowany przez Katedrę Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja). Konkurs był przeznaczony dla studentów wyższych uczelni, dla których stwarza okazję do prezentacji oraz konfrontacji swoich umiejętności wykonawczych.

ELIZA KIEREPKA

(studentka III roku studiów I stopnia)

zdobyła II MIEJSCE w kat. śpiew solowy.
Na fortepianie akompaniował KAMIL TURCZYN

(student II roku studiów II stopnia)

 


ANDRZEJ KOZDROWIECKI

(student I roku studiów II stopnia)

zdobył III MIEJSCE w kat. gra na organach.

 

 


Studentów przygotowali:
mgr Mariola Zagojska
dr Jarosław Wróblewski
dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

 

 


Eliza Kierepka

(studentka III roku Muzykologii I stopnia)

zdobyła II miejsce


oraz

 

Anna Zagdańska

(studentka II roku Muzykologii II stopnia)

zdobyła IV miejsce

 

 

 

 

na

 

XII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym

im. Franciszki Platówny we Wrocławiu

 

który odbył się w dniach 13-15 kwietnia 2012 r.


05.04.2012

Życzenia

 

 Zakończył się Wielki Post, rozpoczęło Triduum Paschalne.
Czas, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby następnie radośnie świętować Jego Zmartwychwstanie.
W tych wydarzeniach zawarta jest najgłębsza Tajemnica wiary, którą z dumą wyznajemy.

 


Życzymy, aby te Święta były okazją do spotkania z najbliższymi, czasem budowania prawdziwej wspólnoty i czasem prawdziwej radości wypływającej z serca.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Lipińskiego w Lublinie

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL

 

zapraszają na

PRZED KONKURSEM

 

Kandydaci do:

 

VI Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie, 24-26.III.2012 r.,

IX Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej ŠUČ w Ružomberoku (Słowacja), 17-18.IV.012 r.,

Międzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych w Białej Podlasce, 24-26.IV.2012 r.,

II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy w Łodzi, 28.IV.2012 r.,

Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej w Pilznie (Czechy), 9-10.V.2012 r.

 

 


Aleksandra Mitura – klarnet

klasa klarnetu p. Artura Figla

 

Eliza Kierepka – sopran

 

Michał Dębek – klarnet

klasa klarnetu p. Artura Figla

 

Grzegorz Bil – saksofon

klasa saksofonu p. Andrzeja Kapłona

 

Kamil Turczyn – fortepian

 Program:
C. Stamitz, W. Lutosławski, C. Debussy, F. Kramář, P.J. Bajan, S. Moniuszko, R. Muczynski, I, Godkovsky

 

 

23 marca 2012 r. (piątek)

Godzina 17:30

 

Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14
========================================================


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Lipińskiego w Lublinie

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL

 

zapraszają na:

 

KONCERT WIOSENNY

Aleksandra Mitura – klarnet

klasa klarnetu p. Artura Figla

 

Eliza Kierepka – sopran

 

Aleksandra Piech – fortepian

 

Grzegorz Bil – saksofon

klasa saksofonu p. Andrzeja Kapłona

 

Kamil Turczyn – fortepian


 

Program:
C. Stamitz, F. Poulenc, J. Brahms, P.J. Bajan, S. Moniuszko,  C. Debussy, R. Muczynski, I, Godkovsky

 

 

28 marca 2012 r. (środa)

Godzina 17:00

 

 

 

 

Sala Koncertowa Muzykologii C-1038,

10 piętro w Collegium Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14


 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii

 

zaprasza na

wykład otwarty

 

s. Wojciechy Agnieszki Tarnawskiej OP

 

 

"Orędzie Wielkanocne (Exsultet). O historii, znaczeniu i melodiach słów kilka"

 

 

 

Środa, 28 marca 2012

Sala C-1038 godz. 16:00

 

 

 

 

Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się koncert

(sala C-1031)

 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL

zaprasza na

 

 

prelekcję Marka Hawryluka

 

"Couperin, Łuciuk, Twardowski, Nikodemowicz w Pieninach. Spotkanie tradycji z nowoczesnością muzyczną w liturgii."

 

 

 

8 marca 2012 (czwartek) godz. 16:40 - sala 1038

 

Na V Jubileuszowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej "Per Artem ad Astra", który odbył się 21-27 sierpnia 2011r. w Krasnobrodzie nasi studenci zdobyli następujące nagrody:

 

  • I nagroda dla Michała Junga 
  • II nagroda dla Justyny Pastor
  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Bachowskiego dla Michała Junga za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha

 

 

 

Michał Jung zdobył także II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Utworów Organowych Jehana Alaina (AM Kraków)

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy im kolejnych sukcesów!

Ś. + P.
Ks. prof. dr hab. 

Karol Mrowiec CM 

urodził się 24 października 1919 r. w Rudzie Śląskiej
zmarł 9 grudnia 2011 r. w Otwocku

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele Św. Krzyża
przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie
w środę 14 grudnia 2011 r. o godz. 11.00
Obrzędy pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

 

 Z okazji uroczystości św. Cecylii zapraszamy 22 listopada 2011 r. (wtorek)  na Koncert w wykonaniu studentów Instytutu Muzykologii KUL (Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego) oraz 23 listopada (środa) o 9:30 na Mszę Świętą (Kościół Akademicki KUL) i Sympozjum "Współczesna muzyka liturgiczna i sakralna" (Aula C-1031). By zobaczyc szczegółowy program przeczytaj dalej...

25 lipca br. zmarł dr hab. Roman Lulek, prof. KUL - pracownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL w dniu 29 lipca br. o godz. 13.00.

 

Zapraszamy na Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 30 maja - 4 czerwca 2011. Tytuł tegorocznej edycji brzmi:

"Jedność w wielości: podstawy interpretacji śpiewu gregoriańskiego"

 


Msza św. wotywna ku czci św. Benedykta

28 maja 2011 godz. 15.30, Kościół akademicki KUL

Śpiewy - Schola gregoriańska Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

 

Zapraszamy!!!

Zapraszamy do udziału w sesji naukowej MUZYKA POLSKA XX i XXI WIEKU, organizowanej przez Katedrę Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej!

Konferencja odbędzie się 16 maja w godz. 900-1400 w sali C-1031.

 

sesja_naukowa_2011.jpg

W dniach 12-13 kwietnia 2011 roku odbył się

VIII Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny „Studencka Działalność Artystyczna” (Študentská umelecká činnosť – ŠUČ)

organizowany przez Katedrę Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja).

logo.jpg

 

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zaprasza na

Sympozjum i koncert z okazji 400-lecia wydania OFFERTORIA ET COMMUNIONES TOTIUS ANNI MIKOŁAJA ZIELEŃSKIEGO (WENECJA 1611)

8-9 maja 2011

W ramach XVII Festiwalu "Muzyka i plastyka - Tempus Paschale"
4 maja 2011 (środa) o godz. 20.00

w Kościele Akademickim KUL
odbędzie się

KONCERT CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO

 

W ramach cyklu "Koncerty organowe w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego"

4 maja 2011 (środa) o godzinie 17.00

odbędzie się recital organowy

Andrzeja Białko

 

Instytut Muzykologii zaprasza na

Koncert organowy studentów klasy
dr Jarosława Wróblewskiego i dr Jadwigi Kowalskiej

Katedra Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja) zaprasza na...

odbędzie się 8 grudnia (środa) 2010 r. o godz. 18.00

w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

26.11.2010

Otrzęsiny 2010

Studenci II roku Muzykologii

zapraszają na otrzęsiny I roku,

które odbędą się 1 XII 2010 o godz. 1900

w Sali C-1031

Zapraszamy!

24 XI 2010 odbędzie się Uroczystość Św. Cecylii - patronki Instytutu Muzykologii KUL Jana Pawła II.

W tym roku będziemy gościć Pana Profesora Marka Podhajskiego oraz Ojca Dominikanina Stanisława Nowaka.

Popołudnie wypełni Msza święta i koncert studentów oraz wykładowców Instytutu Muzykologii.

Serdecznie zapraszamy!

 

jacques-blanchard.jpg

"HARMONIKA MODALNA W AKOMPANIAMENCIE ORGANOWYM"
12-13 listopada 2010 Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 

Associazione Internationale Studi di Canto Gregoriano,
Zakład Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej
Kierownictwo merytoryczne i organizacyjne Sympozjum:
dr hab. Marta Kierska-Witczak, prof. AM
Współpraca organizacyjna:
Studenckie Koło Naukowe Muzyki Kościelnej AMKL 

Koncerty Organowe w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL


Bliższe informacje na tej stronie

 

  UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka

Był to zarazem zjazd absolwentów muzykologii, studentów i przyjaciół ks. Prof. Chwałka     /zobacz relację filmową i fotograficzną/

"Rodem Warszawianin, sercem Polak,
a talentem świata obywatel ..."

C.K. Norwid

 

w Jubileuszowym Roku Chopinowskim zapraszamy na:

 

SYMPOZJUM I KONCERT

 

- organozowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzykologii KUL
w czwartek 25.02.2010 o godz. 16.00 w auli IM KUL C-1031

 

Nasz Prof. Andrzej Nikodemowicz


honorowym obywatelem Lublina

 

 Uroczystość odbyła się 8 stycznia 2010

 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. CECYLII

Środa 25 listopada 2009 r.
 
Program:
 9.30 - Msza św. w kościele akademickim KUL
11.00 - Sala 1038 - Film "Ks. Prof. Karol Mrowiec"   (film mozesz zobaczyc takze tutaj)
           Wykład: ks. dr Dariusz Smolarek "Źródła muzyczne klasztoru pijarów w Podolińcu".
17.00 - Aula kard. St. Wyszyńskigo - KONCERT muzyki chóralnej, organowej i kameralnej w wykonaniu pracowników i studentów Instytutu Muzykologii.
 

28 V 2009 r. (czwartek) godz. 19.00

 

Recital organowy - dyplomowy Krzysztofa Zielonki

studenta V roku Muzykologii w klasie organów dra Ireneusza Wyrwy

 

Koncert odbędzie się na organach w Auli Głównej KUL.

W programie: Bach, Clerambault, Lemmens, Reger. Wstęp wolny. Zapraszamy.

 

27 V 2009 r. (środa) godz. 18.00

Koło Naukowe Studentów Muzykologii zaprasza na

 

Mszę św. dziękczyną z racji ukończenia studiów muzykologii

 

oraz

 

Recital organowy - dyplomowy Tomasza Gajewskiego

studenta V roku Muzykologii w klasie organów dra Jarosława Wróblewskiego

 

Msza św. i koncert odbędzie się w kościele powizytkowskim, ul. Narutowicza 6 w Lublinie.

W programie: F. Couperin, C. Frank, J.S. Bach, D. Buxtehude.  Zapraszamy.

26 V 2009 r. (wtorek) godz. 16.00

 

KONCERT

 

studentów specjalności dyrygentury chóralnej

 

WYKONAWCY: Chór "Cantores Ecclesiae", Zespół Instrumentalny i organiści.

DYRYGENCI: Tatiana Trojanowska, Karol Janiszek, Kinga Krzymowska, Ewelina Amilusik, Karina Łazar, Joanna Księska, Irena Sołtan, Radosław Sroczyński, Dominika Osypanko.

Przygotowanie dyrygentów - dr hab. Grzegorz Pecka

 

Koncert odbędzie się w Kościele Akademickim KUL. Wstęp wolny. Zapraszamy.

SYMPOZJUM

 

"PERFUNDIT ORBEM RADIIS..."
Św. Paweł w dziejach monodii liturgicznej
zorganizowane przez Katedrę Monodii Liturgicznej IM KUL
20 maja 2009 r.
 
 

14 V 2009 r. (czwartek) godz. 20.00

 

Recital organowy - dyplomowy Stanisława Diwiszka

studenta V roku Muzykologii w klasie organów dra Jarosława Wróblewskiego

 

Koncert odbędzie się na organach w Auli Głównej KUL. Wstęp wolny. Zapraszamy.

 

 

 Pogrzeb śp. Prof. szt. muz. Kazimierza Górskiego

 

9 maja żegnaliśmy długoletniego Profesora IM KUL

 

6 V 2009 r. (środa) godz. 18.00

 

Recital organowy Barbary Reczkowicz

studentki klasy organów dr Jadwigi Kowalskiej.

 

W programie: Bach, Louis Vierne, Charles Marie Widor.

"Pro memoria Joannis Pauli II"

 

jp2_400

„Wy jesteście przyszłością
świata, [...] nadzieją Kościoła!"
-
A Ty byłeś, jesteś
i będziesz naszą inspiracją.

 

Konkurs odbył sie w 2008 r.

 

Nagrodzone utwory:

1. Vlasta Karpanenko " Za te chwile" (utwór na sopran, fortepian i altówkę)

2. Jacek Bełś "Tryptyk papieski" (na SATB z organami)

3. Alesia Aleksandrowicz "Totus Tuus" (na SATB, kwartet smyczkowy i organy)

4. Stanisław Diwiszek "W mroku jest tyle światła" (na sopran, SATB i organy)

 

 

SYMPOZJUM

 

"Polska muzyka kościelna - tradycja i współczesność"
28 maja 2008 r.
 

 
 
organy

KONCERT ORGANOWY ku czci św. Cecylii
Solo i w duecie

16 XI 2008 r.   - godz. 19.00
Występują:
Jarosław Wróblewski - Warszawa
Stanisław Diwiszek - Lublin
Kościół pw. Świętej Rodziny. Al. Jana Pawła II, LUBLIN- Czuby


 

Jubileusz 50-lecia Muzykologii KUL


Naszym Profesorom i Absolwentom

którzy wzięli udział w uroczystych obchodach jubileuszu

w dniach 23-24 listopada 2006

 

DZIEKUJEMY

 

PROGRAM JUBILEUSZU