Skład komisji:

 

 1. dr Lech Buczek - Koordynator promocji kierunków: sinologia I i II stopnia

 2. dr Joanna Grzybowska - Koordynator promocji kierunków: filologia angielska I i II stopnia

 3. dr Dagmara Nowacka - Koordynator promocji kierunków: lingwistyka stosowana I i II stopnia

 4. dr Agnieszka Karczewska - Koordynator promocji kierunków: filologia polska I i II stopnia, humanistyka cyfrowa II stopnia

 5. dr Wojciech Kopek - Koordynator promocji kierunków: filologia klasyczna I i II stopnia

 6. dr Aleksandra Krauze-Kołodziej - Koordynator promocji kierunku: italianistyka I stopnia

 7. dr Agnieszka Kuczyńska - Koordynator promocji kierunków: historia sztuki I i II stopnia

 8. dr Paulina Mazurkiewicz - Koordynator promocji kierunku: romanistyka I stopnia oraz filologia romańska II stopnia

 9. dr Kinga Strycharz-Bogacz - Koordynator promocji kierunków: muzykologia I i II stopnia

 10. dr Kamila Tomaka - Koordynator promocji kierunków: filologia niderlandzka I i II stopnia

 11. dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL - Koordynator promocji kierunku: germanistyka I stopnia

 12. dr Artur Truszkowski - Koordynator promocji kierunku: edytorstwo I stopnia

 13. dr Natalia Turkiewicz - Pełnomocnik Dziekana ds. promocji WNH, Przewodnicząca Komisji, Koordynator promocji kierunków: historia I i II stopnia, krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia, turystyka kulturowa II stopnia.

 14. dr Piotr Wasilewski - Koordynator promocji kierunków: hispanistyka I i II stopnia

 

 

 

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2024, godz. 16:44 - Natalia Turkiewicz