Dziekanat

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. GG-145, GG-146, GG-147

 

e-mail: wnh@kul.pl

 

sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-14.00

 

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych i kontaktowanie się pocztą elektroniczną

 

INFORMACJE O TRYBIE PRACY SEKRETARZY DS. OBSŁUGI STUDENTÓW

W DNIACH 18-29 STYCZNIA 2021

 

INFORMACJE O TRYBIE PRACY SEKRETARZY

DS. PROCESU KSZTAŁCENIA

W DNIACH 4-29 STYCZNIA 2021

 

INFORMACJE O TRYBIE PRACY SEKRETARZY

DS. PROCESU NAUKOWEGO

 

 

 

mgr Joanna Wiatr - sekretarz wydziału

dyżur na uczelni: 19, 22, 26, 29 stycznia 2021

GG-145, tel. +48 81 445 41 70, e-mail: wiatr@kul.pl

 

mgr Katarzyna Socha

Biuro Dziekana

CN-207, tel. +48 81 445 44 46, e-mail: ksocha@kul.pl

dyżur na uczelni: 18, 21, 25, 28 stycznia 2021

 

mgr Gabriela Chachaj

GG-146, tel. +48 81 445 41 46, e-mail: gozdz@kul.pl

studia doktoranckie

 

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

GG-345, tel. +48 81 445 43 45, e-mail: finansewnh@kul.pl

sprawy finansowe wydziału

 

sekretarze ds. obsługi studentów:

mgr Anna Radawska

GG-146, tel. +48 81 445 41 64, e-mail: radawa@kul.pl

filologia klasyczna: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia-sinologia: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia angielska: studia niestacjonarne I i II stopnia

hispanistyka: studia I stopnia

 

 

mgr Marta Grębowska

 

GG-147, tel. +48 81 445 41 72, e-mail: alkestis@kul.pl

 

historia: studia stacjonarne I i II stopnia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa: studia stacjonarne I stopnia

turystyka kulturowa: studia stacjonarne II stopnia

italianistyka: studia stacjonarne I stopnia

lingwistyka stosowana: studia stacjonarne I stopnia

 

mgr Dominika Majchrzak

GG-147, tel. +48 81 445 41 72, e-mail: domina@kul.pl

filologia angielska: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Irena Mateńko

GG-147, tel. +48 81 445 41 47, e-mail: itbmat@kul.pl

filologia polska: studia stacjonarne I i II stopnia

edytorstwo: studia stacjonarne I stopnia

humanistyka cyfrowa: studia stacjonarne II stopnia

filologia niderlandzka: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Renata Niewczas-Łopatek, e-mail: niewczas@kul.pl

GG-147, tel. +48 81 445 41 71

filologia germańska: studia stacjonarne I i II stopnia

historia sztuki: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia romańska: studia stacjonarne I i II stopnia

muzykologia: studia stacjonarne I i II stopnia (I rok)

 

sekretarze ds. procesu naukowego:

Instytut Historii

dr Ewa Krawczak

CN-116, tel. +48 81 445 40 27, e-mail: ihnauka[at] kul.pl

 

Instytut Językoznawstwa

 

mgr Kateryna Shchehelska

CN-011, tel. +48 81 445 41 48, e-mail: jez [at] kul.pl

 

Instytut Literaturoznawstwa

 

mgr Piotr Tokarski

CN-214, tel. +48 81 445 43 10, e-mail: lit [at] kul.pl

 

Instytut Nauk o Sztuce

 

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

CN-114, tel. +48 81 445 39 81, e-mail: inos [at] kul.pl

 

sekretarze ds. procesu kształcenia:

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

filologia romańska, hispanistyka, italianistyka

GG-345, tel. +48 81 445 43 45, e-mail: romanistyka [at] kul.pl

 

mgr Magdalena Grela-Tokarczyk

 filologia klasyczna, sinologia,

filologia polska, edytorstwo, humanistyka cyfrowa

CN-229, tel. +48 81 445 43 20, e-mail: filpol [at] kul.pl

 

mgr Marta Łukasik

lingwistyka stosowana, historia sztuki, muzykologia

GG-337, tel. +48 81 445 43 37, e-mail: sztukadyd [at] kul.pl

 

mgr Joanna Matwiejczyk

filologia germańska, historia,

krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa

CN-116, tel. +48 81 445 44 93, e-mail: ihdydaktyka [at] kul.pl

 

mgr Iwona Saracyn

filologia angielska, filologia niderlandzka

C-942, tel. +48 81 445 39 42, e-mail: filang [at] kul.pl

 

 

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2021, godz. 18:36 - Joanna Wiatr