Dziekanat

Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

e-mail: wnh@kul.pl

 

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2023 r.

sekretariat ds. obsługi studentów

funkcjonuje w pok. CN-107 (Collegium Norwidianum, 1 piętro)

 

 

sekretarze ds. obsługi studentów

godziny przyjęć:

 

  9.30-14.00

(oprócz środy)

CN-107

mgr Gabriela Chachaj

tel. +48 81 445 41 46, e-mail: gabriela.chachaj@kul.pl

studia doktoranckie

filologia angielska: studia stacjonarne I i II stopnia

mgr Anna Radawska

tel. +48 81 445 41 45, e-mail: anna.radawska@kul.pl

filologia angielska: studia niestacjonarne I i II stopnia

hispanistyka: studia stacjonarne I i II stopnia

sinologia: studia stacjonarne I i II stopnia

mgr Magdalena Kargol

tel. +48 81 445 41 72, e-mail: magdalena.kargol@kul.pl

filologia klasyczna: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia niderlandzka: studia stacjonarne I i II stopnia

historia: studia stacjonarne I i II stopnia

lingwistyka stosowana: studia stacjonarne I i II stopnia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa: studia stacjonarne I stopnia

mgr Irena Mateńko

tel. +48 81 445 41 47, e-mail: irena.matenko@kul.pl

filologia polska: studia stacjonarne I i II stopnia

edytorstwo: studia stacjonarne I stopnia

humanistyka cyfrowa: studia stacjonarne II stopnia

 

mgr Renata Niewczas-Łopatek

tel. +48 81 445 41 71, e-mail: niewczas@kul.pl

germanistyka: studia stacjonarne I stopnia

filologia germańska: studia stacjonarne I i II stopnia

historia sztuki: studia stacjonarne I i II stopnia

romanistyka: studia stacjonarne I stopnia

filologia romańska: studia stacjonarne I i II stopnia

muzykologia: studia stacjonarne I i II stopnia

italianistyka: studia stacjonarne I stopnia

italianistyka: studia I stopnia w trybie hybrydowym

 

sekretarze ds. procesu naukowego

mgr Kinga Łuć

CN-011, tel. +48 81 445 41 56, e-mail: umowywnh [at] kul.pl

 

Instytut Historii

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

CN-114, tel. +48 81 445 39 81, e-mail: ihnauka [at] kul.pl

 

Instytut Językoznawstwa

 

mgr Kateryna Shchehelska

CN-011, tel. +48 81 445 41 48, e-mail: jez [at] kul.pl

 

Instytut Literaturoznawstwa

mgr Dominika Majchrzak

CN-214, tel. +48 81 445 43 10, e-mail: lit [at] kul.pl

 

Instytut Nauk o Sztuce

 

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

CN-114, tel. +48 81 445 39 81, e-mail: inos [at] kul.pl

 

sekretarze ds. procesu kształcenia

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

filologia romańska, romanistyka, hispanistyka, italianistyka

oraz controlling finansowy WNH

C-942, tel. +48 81 445 43 45, e-mail: kolegium.rhi [at] kul.pl

 

mgr Magdalena Grela-Tokarczyk

sinologia, filologia klasyczna, filologia polska, edytorstwo, humanistyka cyfrowa

CN-116, tel. +48 81 445 43 20, e-mail: filpol [at] kul.pl

 

mgr Marta Łukasik

filologia niderlandzka, historia sztuki, muzykologia,

GG-337, tel. +48 81 445 43 37, e-mail: sztukadyd [at] kul.pl

 

 mgr Joanna Matwiejczyk

filologia germańska, germanistyka,

historia, krajoznawstwo i turystyka kulturowa

CN-116, tel. +48 81 445 44 93, e-mail: ihdydaktyka [at] kul.pl

 

mgr Krzysztof Skórski

filologia angielska, lingwistyka stosowana

C-942, tel. +48 81 445 39 42, e-mail: filang [at] kul.pl

 

***

 

mgr Joanna Wiatr - sekretarz wydziału

CN-207, tel. +48 81 445 41 70, e-mail: wiatr@kul.pl, wnh@kul.pl

 

mgr Katarzyna Socha

Biuro Dziekana

CN-207, tel. +48 81 445 44 46, e-mail: ksocha@kul.pl

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2024, godz. 12:42 - Joanna Wiatr