Dziekanat

Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. GG-145, GG-146, GG-147

 

e-mail: wnh@kul.pl

 

 

 

Prosimy o kontakt z Sekretariatem głównie mailowy lub telefoniczny.

 

Jest możliwość zostawiania dokumentów w skrzynkach podawczych

znajdujących się przed sekretariatem ds. obsługi studenta (pok. GG-147)

oraz przy sekretariatach poszczególnych instytutów.

 

 

mgr Joanna Wiatr - sekretarz wydziału

GG-145, tel. +48 81 445 41 70, e-mail: wiatr@kul.pl

 

mgr Katarzyna Socha

Biuro Dziekana

CN-207, tel. +48 81 445 44 46, e-mail: ksocha@kul.pl

 

sekretarze ds. obsługi studentów

W dniach 20-23 grudnia 2021 r. sekretarze ds. obsługi studentów

pracują wyłącznie zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy.

 

od 3 stycznia sekretariat będzie czynny

w godz. 9.00-13.00, 13.30-15.00

w środy w godz. 9.00-13.00

mgr Gabriela Chachaj

GG-146, tel. +48 81 445 41 46, e-mail: gozdz@kul.pl

studia doktoranckie

filologia angielska: studia stacjonarne I stopnia

mgr Anna Radawska

GG-146, tel. +48 81 445 41 45, e-mail: radawa@kul.pl

filologia klasyczna: studia stacjonarne I i II stopnia

sinologia: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia angielska: studia niestacjonarne I i II stopnia

hispanistyka: studia I stopnia

 

mgr Marta Grębowska

 

GG-147, tel. +48 81 445 41 72, e-mail: alkestis@kul.pl

 

historia: studia stacjonarne I i II stopnia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa: studia stacjonarne I stopnia

turystyka kulturowa: studia stacjonarne II stopnia

italianistyka: studia stacjonarne I stopnia

lingwistyka stosowana: studia stacjonarne I i II stopnia

mgr Irena Mateńko

GG-147, tel. +48 81 445 41 47, e-mail: itbmat@kul.pl

filologia angielska: studia stacjonarne II stopnia

filologia polska: studia stacjonarne I i II stopnia

edytorstwo: studia stacjonarne I stopnia

humanistyka cyfrowa: studia stacjonarne II stopnia

filologia niderlandzka: studia stacjonarne I i II stopnia

mgr Renata Niewczas-Łopatek, e-mail: niewczas@kul.pl

GG-147, tel. +48 81 445 41 71

filologia germańska: studia stacjonarne I i II stopnia

historia sztuki: studia stacjonarne I i II stopnia

filologia romańska: studia stacjonarne I i II stopnia

muzykologia: studia stacjonarne I i II stopnia

 

sekretarze ds. procesu naukowego

Instytut Historii

dr Ewa Krawczak

CN-116, tel. +48 81 445 40 27, e-mail: ihnauka[at] kul.pl

 

Instytut Językoznawstwa

 

mgr Kateryna Shchehelska

CN-011, tel. +48 81 445 41 48, e-mail: jez [at] kul.pl

 

Instytut Literaturoznawstwa

mgr Dominika Majchrzak

CN-214, tel. +48 81 445 43 10, e-mail: lit [at] kul.pl

 

Instytut Nauk o Sztuce

 

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

CN-114, tel. +48 81 445 39 81, e-mail: inos [at] kul.pl

 

sekretarze ds. procesu kształcenia

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

filologia romańska, hispanistyka, italianistyka oraz controlling finansowy WNH

GG-345, tel. +48 81 445 43 45, e-mail: romanistyka [at] kul.pl

 

mgr Magdalena Grela-Tokarczyk

sinologia, filologia polska, edytorstwo, humanistyka cyfrowa

CN-229, tel. +48 81 445 43 20, e-mail: filpol [at] kul.pl

 

mgr Marta Łukasik

lingwistyka stosowana, historia sztuki, muzykologia, filologia klasyczna

GG-148, tel. +48 81 445 43 37, e-mail: sztukadyd [at] kul.pl

 

 mgr Joanna Matwiejczyk

filologia germańska, historia,

krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa

CN-116, tel. +48 81 445 44 93, e-mail: ihdydaktyka [at] kul.pl

 

mgr Krzysztof Skórski

filologia angielska, filologia niderlandzka

C-942, tel. +48 81 445 39 42, e-mail: filang [at] kul.pl

mgr Magdalena Rzeczycka (urlop)

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2021, godz. 20:43 - Joanna Wiatr