Dziekanat

Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. GG-145, GG-146, GG-147

 

e-mail: wnh@kul.pl

 

 

Szanowni Studenci!

 

Informujemy, że jest możliwość zostawiania dokumentów

w skrzynkach podawczych znajdujących się

przed sekretariatem ds. obsługi studenta (pok. GG-147).

 

 

Podania proszę składać tylko w oryginale - osobiście lub do skrzynek podawczych

 

 

mgr Joanna Wiatr - sekretarz wydziału

GG-145, tel. +48 81 445 41 70, e-mail: wiatr@kul.pl

 

mgr Katarzyna Socha

Biuro Dziekana

CN-207, tel. +48 81 445 44 46, e-mail: ksocha@kul.pl

 

sekretarze ds. obsługi studentów

godziny przyjęć:

 

  9.30-14.00

(oprócz środy)

 

mgr Gabriela Chachaj

GG-146, tel. +48 81 445 41 46, e-mail: gabriela.chachaj@kul.pl

studia doktoranckie

filologia angielska: studia stacjonarne I stopnia

lingwistyka stosowana: studia stacjonarne I i II stopnia

 

mgr Anna Radawska

GG-146, tel. +48 81 445 41 45, e-mail: anna.radawska@kul.pl

filologia angielska: studia niestacjonarne I i II stopnia

filologia klasyczna: studia stacjonarne I i II stopnia

hispanistyka: studia stacjonarne I stopnia

sinologia: studia stacjonarne I i II stopnia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa: studia stacjonarne I stopnia

turystyka kulturowa: studia stacjonarne II stopnia

 

mgr Irena Mateńko

GG-147, tel. +48 81 445 41 47, e-mail: irena.matenko@kul.pl

filologia angielska: studia stacjonarne II stopnia

filologia polska: studia stacjonarne I i II stopnia

edytorstwo: studia stacjonarne I stopnia

humanistyka cyfrowa: studia stacjonarne II stopnia

filologia niderlandzka: studia stacjonarne I i II stopnia

historia: studia stacjonarne II stopnia

 

mgr Renata Niewczas-Łopatek, e-mail: niewczas@kul.pl

GG-147, tel. +48 81 445 41 71

germanistyka: studia stacjonarne I stopnia

filologia germańska: studia stacjonarne II stopnia

historia sztuki: studia stacjonarne I i II stopnia

romanistyka: studia stacjonarne I stopnia

filologia romańska: studia stacjonarne II stopnia

muzykologia: studia stacjonarne I i II stopnia

historia: studia stacjonarne I stopnia

italianistyka: studia stacjonarne I stopnia

italianistyka: studia I stopnia w trybie zdalnym

 

sekretarze ds. procesu naukowego

mgr Kinga Łuć

CN-207, tel. +48 81 445 41 56, e-mail: umowywnh [at] kul.pl

 

Instytut Historii

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

CN-114, tel. +48 81 445 39 81, e-mail: ihnauka [at] kul.pl

 

Instytut Językoznawstwa

 

mgr Kateryna Shchehelska

CN-011, tel. +48 81 445 41 48, e-mail: jez [at] kul.pl

 

Instytut Literaturoznawstwa

mgr Dominika Majchrzak

CN-214, tel. +48 81 445 43 10, e-mail: lit [at] kul.pl

 

Instytut Nauk o Sztuce

 

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

CN-114, tel. +48 81 445 39 81, e-mail: inos [at] kul.pl

 

sekretarze ds. procesu kształcenia

mgr Agata Fidor-Wawrzyszak

filologia romańska, romanistyka, hispanistyka, italianistyka

oraz controlling finansowy WNH

GG-345, tel. +48 81 445 43 45, e-mail: kolegium.rhi [at] kul.pl

 

mgr Magdalena Grela-Tokarczyk

sinologia, filologia polska, edytorstwo, humanistyka cyfrowa

CN-229, tel. +48 81 445 43 20, e-mail: filpol [at] kul.pl

 

mgr Marta Łukasik

lingwistyka stosowana, historia sztuki, muzykologia, filologia klasyczna

GG-148, tel. +48 81 445 43 37, e-mail: sztukadyd [at] kul.pl

 

 mgr Joanna Matwiejczyk

filologia germańska, historia,

krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa

CN-116, tel. +48 81 445 44 93, e-mail: ihdydaktyka [at] kul.pl

 

mgr Krzysztof Skórski

filologia angielska, filologia niderlandzka

C-942, tel. +48 81 445 39 42, e-mail: filang [at] kul.pl

 

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022, godz. 12:17 - Joanna Wiatr