Skład Komisji:

 

 1. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Dziekan WNH

 2. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – Prodziekan ds. Studenckich

 3. dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. Kształcenia

 4. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

 5. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

 6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Historii

 7. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

 8. dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL – Z-ca  Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa
 9. dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska – Z-ca  Dyrektora Instytutu Językoznawstwa
 10. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik – koordynowanie współpracy z uniwersytetami w sieci Catholic Universities Partnership 
 11. dr Izabela Olszak – koordynowanie prac nad umiędzynarodowieniem i interdyscyplinarnością badań w dyscyplinie językoznawstwo
 12. dr Jerzy Skwarzyński – koordynowanie prac nad 2. kryterium ewaluacji w dyscyplinie językoznawstwo

 

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 24 stycznia 2024 r.

 

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2024, godz. 18:52 - Joanna Wiatr