Skład komisji:

 1. Przewodnicząca Komisji: dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. kształcenia

 2. Sekretarz Komisji: dr Magdalena Chudak – koordynator kierunku filologia angielska, pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 3. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz – koordynator kierunku muzykologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

 4. dr Łukasz Borowiec – pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 5. dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL – koordynator kierunku filologia germańska, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 6. dr Agnieszka Flor-Górecka – koordynator kierunku filologia niderlandzka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 7. dr hab. Aneta Kramiszewska – koordynator kierunku historia sztuki,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

 8. dr hab. Paweł Kras, prof. KUL – koordynator kierunku historia, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia
 9. dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL – koordynator kierunku filologia polska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 10. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – koordynator kierunku edytorstwo,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 11. dr hab. Anna Kucharska – koordynator kierunku italianistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 12. dr Tomasz Niestorowicz – koordynator kierunku hispanistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 13. dr Albert Nowacki – koordynator kierunku lingwistyka stosowana,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 14. dr Katarzyna Pejda – koordynator kierunku sinologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 15. ks. dr Dariusz Piasecki – koordynator kierunku filologia klasyczna,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 16. dr Ewa Rzeczkowska – koordynator kierunku turystyka kulturowa, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia
 17. dr Piotr Steinbrich – pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo
 18. dr Monika Szabłowska-Zaremba – koordynator kierunku humanistyka cyfrowa,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 19. dr hab. Joanna Szady – koordynator kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia
 20. dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL – koordynator kierunku filologia romańska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 21. Iga Adamczyk – przedstawiciel studentów (humanistyka cyfrowa studia stacjonarne II st.)

 22. Michał Wójcik – przedstawiciel studentów (filologia romańska studia stacjonarne I st.)

 

 

Skład podkomisji ds. kadrowych:

 1. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Dziekan WNH – Przewodniczący

 2. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – Prodziekan ds. Studenckich

 3. dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. Kształcenia

 4. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

 5. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

 6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Historii

 7. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

 8. dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL – Z-ca  Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa
 9. dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL – Z-ca  Dyrektora Instytutu Językoznawstwa
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022, godz. 15:52 - Joanna Wiatr