Skład komisji:

 1. Przewodnicząca Komisji: dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. kształcenia

 2. Sekretarz Komisji: dr Magdalena Chudak – koordynator kierunku filologia angielska, pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 3. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz – koordynator kierunku muzykologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

 4. dr Łukasz Borowiec – pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 5. dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL – koordynator kierunku germanistyka, filologia germańska, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 6. dr Kamila Tomaka – koordynator kierunku filologia niderlandzka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 7. dr hab. Aneta Kramiszewska – koordynator kierunku historia sztuki,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

 8. dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL – koordynator kierunku filologia polska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 9. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – koordynator kierunku edytorstwo,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo (w okresie od 15 lutego do 31 sierpnia 2024 r. w zastępstwie dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL)

 10. dr hab. Anna Kucharska – koordynator kierunku italianistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 11. dr Tomasz Niestorowicz – koordynator kierunku hispanistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 12. dr Albert Nowacki – koordynator kierunku lingwistyka stosowana,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 13. dr Katarzyna Pejda – koordynator kierunku sinologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 14. ks. dr Dariusz Piasecki – koordynator kierunku filologia klasyczna,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 15. dr Ewa Rzeczkowska koordynator kierunku historia, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia
 16. dr Piotr Steinbrich – pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo
 17. dr Monika Szabłowska-Zaremba – koordynator kierunku humanistyka cyfrowa, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 18. dr hab. Joanna Szady – koordynator kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia
 19. dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL – koordynator kierunku romanistyka, filologia romańska, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 20. Jerzy Bernat – przedstawiciel studentów (italianistyka I st.)

 21. Kinga Kabała – przedstawiciel studentów (humanistyka cyfrowa II st.)

 

 

Skład podkomisji ds. kadrowych:

 1. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Dziekan WNH – Przewodniczący

 2. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – Prodziekan ds. Studenckich

 3. dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. Kształcenia

 4. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

 5. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

 6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Historii

 7. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

 8. dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL – Z-ca  Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa
 9. dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska – Z-ca  Dyrektora Instytutu Językoznawstwa
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2024, godz. 14:41 - Joanna Wiatr