Skład komisji:

 1. Przewodnicząca Komisji: dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. kształcenia

 2. Sekretarz Komisji: dr Magdalena Chudak – koordynator kierunku filologia angielska, pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 3. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz – koordynator kierunku muzykologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

 4. dr hab. Agnieszka Bender – koordynator kierunku historia sztuki,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

 5. dr Łukasz Borowiec – pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 6. dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL – koordynator kierunku filologia germańska, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 7. dr Agnieszka Flor-Górecka – koordynator kierunku filologia niderlandzka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 8. dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka – koordynator kierunków historia, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa, pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia

 9. dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL – koordynator kierunku filologia polska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 10. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – koordynator kierunku edytorstwo,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 11. dr hab. Anna Kucharska – koordynator kierunku italianistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 12. dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL – przedstawiciel dyscypliny historia

 13. dr Tomasz Niestorowicz – koordynator kierunku hispanistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 14. dr Albert Nowacki – koordynator kierunku lingwistyka stosowana,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 15. dr Katarzyna Pejda – koordynator kierunku sinologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 16. ks. dr Dariusz Piasecki – koordynator kierunku filologia klasyczna,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 17. dr Piotr Steinbrich – pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 18. dr Monika Szabłowska-Zaremba – koordynator kierunku humanistyka cyfrowa,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 19. dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL – koordynator kierunku filologia romańska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

 20. Iga Adamczyk – przedstawiciel studentów (humanistyka cyfrowa studia stacjonarne II st.)

 21. Michał Wójcik – przedstawiciel studentów (filologia romańska studia stacjonarne I st.)

 

 

Skład podkomisji ds. kadrowych:

 1. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Dziekan WNH – Przewodniczący

 2. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – Prodziekan ds. Studenckich

 3. dr hab. Monika Sidor, prof. KUL – Prodziekan ds. Kształcenia

 4. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

 5. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn – Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

 6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Historii

 7. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021, godz. 09:50 - Joanna Wiatr