Szkolenie dla doktorantów w ramach projektu "Pełnoprawni w nauce"!


Samorząd Doktorantów KUL zaprasza do uczestnictwa w Szkoleniu dla doktorantów,

organizowanym w ramach projektu "Pełnoprawni w nauce", które zostanie przeprowadzone przez mgr Joannę Majewską-Zarychtę, doktorantkę Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

oraz Przewodniczącą Samorządu Doktorantów KUL.

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami

oraz osób niewładających językiem polskim.
Szkolenie odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godz. 17:00

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o aplikowanie przez link: https://forms.gle/t3adG2q1hZbrBeFMA
W dniu szkolenia otrzymają Państwo link do uczestnictwa na adres e-mailowy.
Szkolenie jest bezpłatne.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Samorząd Doktorantów KUL
Joanna Majewska-Zarychta (joanna.majewska-zarychta@kul.pl)
Aya Al Azab-Ruszowska (aya.alazab@kul.pl)
Aleksandra Dyderska (aleksandra.dyderska@kul.pl)

 

 

Decyzja Prorektor KUL w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego

z dotacji projakościowej w roku akademickim 2023/24 na WNHDECYZJA PROREKTOR DS. STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I ROZWOJU
w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2023/2024 na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

 

 

 

 

 

Wstępna lista rankingowa
- zwiększenie stypendium doktoranckiego
z dotacji projakościowej w roku akadem. 2023/2024

 

 

W dniu 14.11.2023 Komisja Kwalifikacyjna na WNH

dokonała oceny merytorycznej wniosków

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

dla doktorantów w roku akademickim 2023/24

 

Wstępna lista rankingowa

 

 

 

 

Drodzy Doktoranci i Studenci,
Samorząd Doktorantów KUL zaprasza na Szkolenie dla doktorantów i studentów

planujących aplikowanie do Szkoły Doktorskiej.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne przeprowadzone przez mgr inż. Karolinę Różaniecką,

Doktorantkę Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Przewodniczącą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

oraz Przewodniczącą zespołu ds. organizacji wydarzeń Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Szkolenie zostanie zrealizowane w ramach 4. edycji projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca", organizowanego przez
Krajową Reprezentację Doktorantów,

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" w 2023 r.

 

📆 Termin: 10 listopada 2023 r. (piątek)
🕰
Godzina: 16:00
📍
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, sala CTW-113
📥
Rejestracja poprzez link: https://forms.office.com/e/qJGNvTfpjx

 

Celem szkolenia jest:
✔️ zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych

dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,
✔️ podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach

prowadzących kształcenie doktorantów,
✔️ stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.
Samorząd Doktorantów KUL
Joanna Majewska-Zarychta (joanna.majewska-zarychta@kul.pl)
Aya Al Azab-Ruszowska (aya.alazab@kul.pl)
Aleksandra Dyderska (aleksandra.dyderska@kul.pl)

 
 
 

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy doktorantów

(trybu „przejściowego" oraz Szkoły Doktorskiej)

do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które przeprowadzone zostanie dla Państwa

przez mgra Michała Kędrę (KUL, WNS).
Szkolenie trwa 3 godziny i realizowane będzie w trzech blokach tematycznych.

 

więcej szczegółów

 

Zapraszamy do aplikowania przez link:
https://forms.gle/ELmAmmv7axWZG54M9

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.10.2023 roku o godz. 15:00 w sali C-501.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.10.2023 r. Liczba miejsc ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Samorząd Doktorantów KUL
Joanna Majewska-Zarychta (joanna.majewska-zarychta@kul.pl
)
Aya Al Azab-Ruszowska (aya.alazab@kul.pl
)
Aleksandra Dyderska (aleksandra.dyderska@kul.pl).

 

 

 

 

 

Drodzy Doktoranci!

 

 W myśl ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw po raz kolejny przedłużono, tym razem do 31 grudnia 2024 roku, termin prowadzenia studiów doktoranckich oraz zamykania przewodów doktorskich, wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. i niezakończonych (dotychczasowy termin grudzień 2023 r.). 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000167201.pdf

 

      Przy tej okazji jeszcze raz przypominamy, że w myśl przepisów KUL (Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania przeprowadzanych przewodów doktorskich, postępowań́ habilitacyjnych i postępowań́ o nadanie tytułu naukowego profesora) absolwenci studiów doktoranckich, którzy zakończyli studia i w trakcie ich trwania otworzyli przewód doktorski, mogą jeszcze przez okres następnego roku akademickiego złożyć pracę oraz przeprowadzić postępowanie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. To oznacza, że absolwenci, którzy nie złożyli pracy w tym terminie, będą mogli kontynuować przewód do 31.12.2024 r., lecz na zasadzie odpłatności za przewód doktorski.

  

https://bip.kul.lublin.pl/files/1658/bip/akty_prawne/425_finansowanie_przewodow_doktorskich_jednolity.pdf

 

 

      Przy okazji warto zaznaczyć, że ustawa uwzględnia realny czas uzyskania stopnia doktora, czyli faktycznie praca powinna zostać złożona w terminie, który umożliwi jej zrecenzowanie i przeprowadzenie obrony oraz zatwierdzenie uchwały przez właściwą radę instytutu do końca grudnia 2024 r. Poszczególne instytuty przygotowały w związku z tym własny kalendarz przeprowadzenia poszczególnych etapów przewodu doktorskiego. Prosimy więc o śledzenie aktualności na stronach naszych instytutów.

 

 

 

 

 

 

Uwaga Doktoranci!

 

 

       Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. (O zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) przedłużono do końca grudnia 2023 r. termin obowiązkowego zamykania przewodów doktorskich, wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. i niezakończonych (dotychczasowy termin grudzień 2022 r.). 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000101001.pdf

 

 

      Przy tej okazji przypominamy, że w myśl przepisów KUL (Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania przeprowadzanych przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora) absolwenci studiów doktoranckich, którzy zakończyli studia i w trakcie ich trwania otworzyli przewód doktorski, mogą jeszcze przez okres następnego roku akademickiego złożyć pracę oraz przeprowadzić postępowanie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. To oznacza, że absolwenci, którzy nie złożyli pracy w tym terminie, będą mogli kontynuować przewód do 31.12.2023 r., lecz na zasadzie odpłatności za przewód doktorski.

  

https://bip.kul.lublin.pl/files/1658/bip/akty_prawne/425_finansowanie_przewodow_doktorskich_jednolity.pdf

 

 

      Przy okazji warto zaznaczyć, że ustawa uwzględnia realny czas uzyskania stopnia doktora, czyli faktycznie praca powinna zostać złożona w terminie, który umożliwi jej zrecenzowanie i przeprowadzenie obrony oraz zatwierdzenie uchwały przez właściwą radę instytutu do końca grudnia 2023 r.

 

 

 

 

Decyzja ws. zwiększenia stypendium doktoranckiego (dotacja projakościowa) 2022/2023

 

 

        W dniu 6.12.2022 r. Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju podjęła decyzję

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2022/2023

na podstawie ostatecznej listy rankingowej

sporządzonej przez Komisję Kwalifikacyjną na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Decyzja Prorektor - lista rankingowa

 

 

 

 

 

Wstępna lista rankingowa

- zwiększenie stypendium doktoranckiego

z dotacji projakościowej w roku akadem. 2022/2023

 

W dniu 16.11.2022 Komisja Kwalifikacyjna na WNH dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2022/23 

 

Wstępna lista rankingowa

 

 

 

Decyzja Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich

w roku akademickim 2022/2023.


Prosimy o zapoznanie się z decyzją Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023 na podstawie rekomendacji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

 

 

Lista rankingowa

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI A DOKTORANCI

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom pojawiającym się w związku z wchodzącą w życie Konstytucją dla Nauki (Ustawa 2.0), MNiSW przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zmiany dotyczące doktorantów.

 

Ustawa 2.0 a doktoranci

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2023, godz. 14:15 - Joanna Wiatr