DECYZJE PROREKTOR DS. STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I ROZWOJU

 

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

oraz

 

w sprawie stypendium doktoranckiego (dodatkowy nabór)

w roku akademickim 2021/22

 

 

decyzja w sprawie stypendium z dotacji projakościowej

 

decyzja w sprawie stypendium doktoranckiego z dodatkowego naboru

 

 

 

 

Wstępna lista rankingowa

do stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej

 

W dniu 10.11.2021 Komisja Kwalifikacyjna na Wydziale Nauk Humanistycznych dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022.

 

 

Wstępna lista rankingowa

 

 

 

 

Stypendia doktoranckie na WNH w roku akademickim 2021/2022 – listy rankingowe

 

Decyzja Prorektora ds. Studentów i Doktorantów w sprawie stypendium doktoranckiego na IV roku i pierwszym przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 dla doktorantów IV roku i pierwszego przedłużenia studiów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019

Lista rankingowa

 

Decyzja Prorektora ds. Studentów i Doktorantów w sprawie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2017/2018

 

Lista rankingowa

 

 

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI A DOKTORANCI

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom pojawiającym się w związku z wchodzącą w życie Konstytucją dla Nauki (Ustawa 2.0), MNiSW przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zmiany dotyczące doktorantów.

 

Ustawa 2.0 a doktoranci

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021, godz. 14:48 - Joanna Wiatr