Krzysztof Zanussi urodził się 17 czerwca 1939 r. w Warszawie. W latach 1955 – 1959 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym czasie uczestniczył w wykładach na temat filmu, które odbywały się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1959 r. podjął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później rozpoczął naukę na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 r. Wyreżyserował wiele filmów dokumentalnych, fabularnych, przedstawień teatralnych i operowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy większości swoich filmów. W sumie zrealizował ich ponad trzydzieści. Najbardziej znane to: Barwy ochronne, Spirala, Constans, Cwał oraz Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Za swoje filmy kilkunastokrotnie otrzymywał prestiżowe nagrody polskie, francuskie, argentyńskie i kanadyjskie. Od 1979 r. pełnił funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Studia Filmowego TOR. W 1990 r. został wybrany prezydentem Federacji Europejskich Realizatorów Audiowizualnych. Od 1992 r. jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od roku 1994 konsultantem Papieskiej Rady Kultury w Watykanie. Należ ponadto do Polskiego PEN – Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy.    

 

 

Wyciąg z protokołu nr 626 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Krzysztofowi Zanussiemu.

Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10. 12. 2003 r., w glosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu.
Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnego dorobku artystycznego oraz działalności dydaktycznej i publicystycznej Pana Profesora Krzysztofa Zanussiego – znakomitego artysty, reżysera filmowego i producenta, który swą szeroko znaną twórczością zaskarbił sobie miano ambasadora kultury polskiej.

 

Wydawnictwo okolicznościowe (pdf)

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2014, godz. 12:53 - Ireneusz Marciszuk