2016

 • Historyk o literaturze i teatrze – publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939), [w:] Żydzi Wschodniej Europy, seria IV Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński,Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 143-162.
 • „Opinia” – „Nasza Opinia”.  Tygodnik (Żydowski) Polityczno-Społeczny i Literacki 1933–1939, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016, s. 95-111.

 • Portrety pisarzy jidysz na łamach prasy polsko-żydowskiej 1918-1939,„Roczniki Humanistyczne” 2016, s. 75- 89.

  Dostęp: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4110

 

W czasopismach punktowanych

 • „Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży” 1937-1939, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2015 vol. 13, s. 184-203. [wydane w kwietniu 2016 r.]
 • Wizerunek kobiety nowoczesnej na łamach „Naszego Przeglądu” 1923-1939, „Prace Literaturoznawcze” 2016/IV, s. 115-129.
 • Żydowski folklor na łamach prasy polsko-żydowskiej (1900-1939),  „Etnografia Nowa” nr 7/2015 - nr 8/2016, s. 451-471.

 • Artykuł ukazał się równolegle w przekładzie na język angielski: Jewish Folklore in Jewish-Polish Pr1.ess (1900-1939), przeł. Jan Sielicki, „Etnografia Nowa” nr 7/2015 - nr 8/2016, s. 451-47.

 • Dziennikarki międzywojennej prasy polsko-żydowskiej (wstępne rozpoznanie), „Archiwum Emigracji” 2014 [2016], z. 1-2 (20-21), s. 34-48. Dostęp: https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/ae_20/05_Szablowska-Zaremba.pdf

   

2015

 • Julian Tuwim o sobie samym i swojej poezji na łamach polsko-żydowskiego dziennika „Nasz  Przegląd” (1923-1939), [w:] Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2015, s. 29-47.
 • Portret syjonistki z łam „Ewy”, tygodnika dla pań (1928-1933), [w:] Kobieta żydowska, Żydzi  Wschodniej Polski seria III, red. Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech, Białystok 2015, s. 545-560.
 • Bajki Isaaca Bashevisa Singera – zaproszeniem ucznia do spotkania z wielokulturowością, [w:] Baśń we współczesnej kulturze, t. 2 Królestwo człowiecze: edukacja-psychoanaliza- arteterapia, red. Kornelia Ćwiklak, Kalisz 2015, s. 107-121.
 • Utwory Pereca w polskich przekładach. Rekonesans, [w:] Icchok Lejbusz Perec, Dusza, Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, s. 216-223.
 • Wybór utworów Icchoka Lejbusza Pereca opublikowanych w języku polskim, [w:] Icchok Lejbusz Perec, Dusza, Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, s. 226-236.
 • Bibliografia przedmiotowa. Wybrane artykuły dotyczące twórczości Icchoka Lejbusza Pereca, [w:] Icchok Lejbusz Perec, Dusza, Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, s. 237-248.
 • Szaloma Asza obrazy współczesności na łamach polsko-żydowskiej prasy (1918-1939),[w:] Szalom Asz dialogiczny. Wstępne rozpoznanie, red. Daniel Kalinowski, Kutno 2015, s. 41-58.
 • Chanuka, Pesach, Szawuot – od religii do edukacji międzykulturowej. Święta żydowskie na lekcjach języka polskiego, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 215-232.
 • Będę po polsku opowiadać o życiu Żydówek - Paulina Appenszlak, [w:] Proza kobiet. Interpretacje. Seria: Znane-nieznane-zapomniane, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2015, s. 83-105.

 

W czasopismach punktowanych

 • Lublin na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej, „Studia Żydowskie. Almanach” 2015  (nr 5), s. 55-71.
 • Icchok Lejbusz Perec w polsko-żydowskiej prasie międzywojennej, „Studia Żydowskie. Almanach” 2015 (nr 5), s. 103-118.
 • recenzja książki Zuzanny Kołodziejskiej, „Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2015, z. 2, s. 101-106.
 • recenzja książki Adama Kopciowskiego, Wos her zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyznie i jej największy dziennik "Lubliner Tugblat", „Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2015, z. 3, s. 81-87.
 • ‘The Neva always young’: Depictions of the Soviet Union in the Work of Stanisław Wygodzki, [in:] Jewish Writings in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016, p. 371-387.

 

Redakcja książki:

 • Icchok Lejbusz Perec, Dusza. Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, ss. 250.


2014

 • „Co tam panie w Białymstoku?” – dział informacji Wieści z kraju na łamach polsko-żydowskiego dziennika „Nasz Przegląd”, [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Seria II - W blasku i cieniu historii, red. Jarosław Ławski, Barbara Olech, Białystok 2014, s. 191-210.
 • Koncepcja „kobiety uświadomionej” na łamach tygodnika „Ewa” (1928-1933), [w:] Księgowanie. Literatura, pieniądze, kobiety, red. Inga Iwasiów, Agata Zawiszewska, Szczecin 2014, s. 289-307.
 • Nauczanie o Holokauście na lekcjach języka polskiego na III i IV poziomie – uwagi i propozycje metodyczne, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i w miejscu pamięci, red. Piotr Trojański, Oświęcim 2014, s. 85-99.
 • Lublin na łamach „Naszego Przeglądu” (1923-1939), [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelski czas zatrzymany, część IV, red. Justyna Szcześniak, Monika Gabryś-Sławińskiej, Lublin 2014, s. 55-78.
 • Literatura żydowska, hasło [w:] Encyklopedia Katolicka, tom XX, red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski, Lublin 2014, s. 1637-1639.
 • Newa wiecznie nowa – obrazy Związku Radzieckiego w twórczości Stanisława Wygodzkiego, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, red. Anita Jarzyna, Zbigniew Kopeć, przy współudziale Marcina Jaworskiego, Poznań 2014 r, s. 325-345.

 

2013

 • Polsko-żydowskie kontakty kulturalne w krakowskim „Nowym Dzienniku” 1918-1939, [w:] Galicia, Bukovina and Other Borderlands in Eastern and Central Europe.Essays on Interethnic Contacts and Multiculturalism, Jews and Slavs, Vol.  23, ed. by Wolf Moskovich, Roman Mnich and Renata Tarasiuk, Jerusalem - Siedlce 2013, s.354-370.
 • Bez lęku przekroczyć granicę kobieco-męskich powinności – o kreacjach bohaterek w trylogii Józefa Opatoszu, [w:] Arachnofobia - metaforyczne odsłony kobiecych leków. Peregrynacje w przestrzeniach kultury, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Barbara Stelingowska, Siedlce 2013, s.139-154.

 • Wstęp (wspólnie z B. Walęciuk-Dejneką), [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. Monika, Szabłowska-Zaremba, Beata Walęciuk-Dejneka, Lublin 2013, s. 9-12.

 • O polsko-żydowskich kontaktach literackich na łamach „Naszego Przeglądu” w latach 1918-1939, [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. Monika, Szabłowska-Zaremba, Beata Walęciuk-Dejneka, Lublin 2013, s. 223-249.
 • Dziecko – nasz obowiązek i radość.  O walce o prawa dzieci na łamach „Naszego Przeglądu” 1923-1939, [w:] Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin 2013, s. 129-145.

Redakcja książki naukowej:

 •  Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Beata Walęciuk-Dejneka, Lublin 2013.

 

2012

 • Polonistyczne spotkania z bajkami Isaaca Bashevisa Singera, „Polonistyka” 2012 nr 9, s.31-34.
 • Recenzja wydawnicza książki Beaty Walęciuk-Dejneki, Inny obraz feminy. Szkice folkloryczno-literackie, seria: Opuscula Slavica Sedlcensia, Siedlce 2012.

 • Żydzi zamojscy w oglądzie polskich badaczy. Wstęp, wspólnie z S. J. Żurkiem, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 13-16.                                                   
 • Żydzi w dramacie, dramat o narodzie - w nocy na Starym Rynku Icchoka Lejbusza Pereca, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 109-124.

 

Redakcje książek zbiorowych

 • Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 399.

 

2011

 • Szaloma Asza opowieść o Warszawie [w:] Szalom Asz. Polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Daniel Kalinowski, Kutno 2011, s. 67-87.
 • Pamięć ocalonych w twórczości Henryka Grynberga, Hanny Krall i Bogdana Wojdowskiego [w:] Pamięć Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska,  wyd. II poszerzone i zmienione, Łódź 2011, s. 827-836.
 • O zbrodniach z namiętności w polsko-żydowskim czasopiśmie "Nasz Przegląd" 1930-1935 [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s.141-151.
 • Dialog ze współczesną teologią żydowską w poezji Henryka Grynberga [w:] Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, red. S. Szynkiewicz, B. Walęciuk-Dejneka, T. Rokosz, Siedlce 2011, s. 213-227.
 • W pamięć dwóch narodów. Szkic o twórczości Stanisława Wygodzkiego [w:] Pisarstwo uwikłane Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek, Kraków 2011, s. 165-176.

2010

 •  „Tragarz pamięci” – rzecz o Stanisławie Wygodzkim [w:] Ślady obecności, red. Sławomir Buryła, Alina Molisak, Kraków 2010, s. 213-230.
 • Polskie publikacje naukowe poświęcone kulturze jidysz (lata 1978-2009). Próba wskazania obszarów nieprzebadanych. http://www.jidyszland.pl/?d=171 z dn. 6.06.2010 r.
 • Polskie publikacje naukowe poświęcone kulturze jidysz (lata 1978-2009).Materiały do bibliografii  http://www.jidyszland.pl/?d=171 z dn. 6.06.2010 r.

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Portret I. L. Pereca w kilku odsłonach, „Midrasz” 2010 nr 5, s. 12-14.

 

2009

 • Pamięć ocalonych w twórczości Henryka Grynberga, Hanny Krall i Bogdana Wojdowskiego [w:] Pamięć Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, s. 783-792.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

http://tnn.pl/Moj%C5%BCesz_%28Mieczys%C5%82aw%29_Zajdenman,2822.html.

 

2008

 • Trzy kręgi emigracyjne Henryka Grynberga (w:) Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. III, pod. red. Janusza Kryszaka, Toruń 2008, s. 149-163.
 • Oto Polska właśnie - o literaturze, kulturze i historii Polski w powieściach Józefa Opatoszu [w:] Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, pod red. Marty Skwary, Katarzyny Krasoń, Jerzego Kazimierskiego, Szczecin 2008., s. 485-502.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 

2007

 • Ocaleni przez pamięć, recenzja umieszczona w książce Eugenii Prawer-Pinski, Spotkanie klasowe, Będzin 2007.
 • Stanisław Wygodzki in memoriamhttp://www.forumznak.org.pl/index.php?t=ludzie&id=136 z dn. 2. 02.2007
 • Stanisław Wygodzki in memoriam - przedruk wcześniejszej wersji ze strony internetowej FORUM w „Nowiny-Kurier" 2007 z dn. 25.01., s. 10-11.
 • Poeta samotności- w setną rocznicę urodzin Stanisława Wygodzkiego, „Słowo Żydowskie" 2007 nr 1/ 2, s. 14-15.

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Dzieci z Grodzkiej 11, „Słowo Żydowskie" 2007 nr 1/ 2, s. 10.
 • Ekumenizm i historia. O lubelskich obchodach X Dnia Judaizmu, http://www.forum-znak.org.pl/index.php?t=sylwa&id=370 - z dn. 26.01. 2007.
 • Matematyk i konstruktor zegarów (szkic o Adamie A. Kochańskim), „Forum Akademickie" 2007 nr 1.
 • Żydzi w Polsce. Prof. Monika Adamczyk-Garbowska i jej badania nad kulturą i literaturą polskich Żydów, „Forum Akademickie" 2007 nr 2.
 • Ojciec polskiej kartografii( szkic o Bernardzie Wapowskim), „Forum Akademickie" 2007 nr 2.
 • Informatorium i przestrzeń wirtualna, „Forum Książki" 2007 nr 1.
 • Izkor bicher-pamięć zapisana w księgach, http://www.forum-znak.org.pl/index.php?t=ludzie&id=146 - z dn. 8.03. 2007.
 • Historia światłem i mrokiem pisana, „Słowo Żydowskie" 2007 nr 8/9, s.19.
 • Żydzi w Lublinie, Żydzi we Lwowie, „Słowo Żydowskie" 2007 nr 8/9, s. 23.
 • Badacz Kamerunu (szkic o Stefanie Szulcu-Rogozińskim), „Forum Akademickie" 2007 nr 4.
 • Profesor Peru (szkic o Edwardzie Janie Habiczu), „Forum Akademickie" 2007 nr 5.
 • Mój nauczyciel Bruno Szulz, rozmowa z Alfredem Schreyerem, „Słowo Żydowskie" 2007 nr10/11, s. 12-13.
 • Mediewista z Warszawy (szkic o Tadeuszu Manteuffle-Szoege), „Forum Akademickie" 2007 nr 6.
 • Muszka białooka i rewolucja genowa, rec. Jonathan Weiner, Czas, miłość, pamięć. Wielki biolog i jego poszukiwanie genezy zachowań, tłum. Zofia Łomnicka, Warszawa 2006, „Forum Akademickie" 2007 nr 2.
 • Bez entuzjazmu, rec. książki Wojciech Orżewski, Fotograf, fotografia, prawo, Warszawa 2006, „Forum Akademickie" 2007 nr 4.
 • Niepoprawny aksjolog, rec. książki: Włodzimierz Tyburski, Elzenberg, Warszawa 2006, „Forum Akademickie" 2007, nr 6.

 

2006

 • Człowiek i Bóg w poezji Henryka Grynberga (w:) Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, pod red. Doroty Sarzyńskiej, Ryszarda Tokarskiego, Sandomierz 2006, s. 399-409.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Arachnolog i taternik (szkic o Władysławie Kulczyńskim), „Forum Akademickie" 2006 nr 1.
 • Anioły w drejdl grały, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 1/ 2, s. 14.
 • Jesziwas Chachmej Lublin, „Słowo Żydowskie" 2006 nr3/4, s. 22.
 • Jenerał geodeta (szkic o Józefie Chodźko), „Forum Akademickie" 2006 nr 2, s. 56.
 • Badacz świętego morza Syberii (szkic o Janie Czerskim), „Forum Akademickie" 2006 nr 3, s. 55.
 • Szlakiem Henia, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 10/11, s, 20.
 • Potrzeba edukacji- spotkanie z Ocaloną Mirą Ledowski, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 10/11, s. 21.
 • Ambasador Lublina, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 14/15, s. 15.
 • Niezapełnione karty historii badania dr. Konrada Zielińskiego, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 16/17, s.18.
 • Żydowskie wycinanki Marty Gołąb, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 16/17, s. 20.
 • Historyk wobec Zagłady, wywiad z Robertem Kuwałkiem kierownikiem Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 18/19/20, s. 16-17.
 • Duchowość pogranicza- spotkanie z rabinem Symchą Kellerem, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 23/24, s. 20 (jako Monika Zaremba).
 • Pamięć i przestrzeń, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 23/24, s. 21.
 • Żydzi Galicji Wschodniej-projekt badawczy, „Słowo Żydowskie" 2006 nr 23/24, s. 31.
 • Papirolog znad Wisły (szkic o Jerzym Manteuffelu), „Forum Akademickie" 2006 nr 11, s. 52.
 • Trialog żydowsko-polsko-ukraiński (o międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Lublinie: Żydzi w Lublinie, Żydzi we Lwowie, 21-22.11.), strona internetowa Forum-Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie http://www.forumznak.org.pl/index.php?t=sylwa&id=358 - z dn. 26.11.2007
 • Historyk Wielkiej Emigracji (szkic o Marcelim Handelsmanie), „Forum Akademickie" 2006 nr 12, s. 53.
 • Nowe oblicze średniowiecza, rec. Jacques Le Goff, W poszukiwaniu średniowiecza, we współpracy z Jeanem-Maurice`em de Montremym, tłum. Maria Żurowska, Warszawa 2005, „Forum Akademickie" 2006 nr 1.
 • O esencji egzystencjalizmu, rec. Mary Warnock, Egzystencjalizm, tłum. Monika Michowicz, Warszawa 2005, „Forum Akademickie" 2006 nr 2, s.63.
 • Psycholog i filozof, rec. Mirosław Chałubiński, Fromm, Warszawa 2005, „Forum Akademickie" 2006 nr 11, s. 62.

 

2005

 • Wyobcowanie i poszukiwanie w emigracyjnej poezji Henryka Grynberga (w:) Poezja
  polska na obczyźnie. Studia i szkice
  , pod red. Z. Andersa, J. Wolskiego, Rzeszów
  2005, t. 2, s. 364-385.
 • Syndrom ocalonych z Szoa na podstawie współczesnej literatury polskiej w odwołaniu do badań psychiatrów polskich, izraelskich i anglojęzycznych (w:) Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2005, 213-221.
 • Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. O okupacji sowieckiej w latach 1939-1940 na podstawie twórczości Henryka Grynberga (w:) Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, red. nauk. M. Gnatowski, D. Boćkowski, Białystok 2005, s. 267-277.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Życie, geny i ludzie. Badania naukowe prof. Andrzeja Jerzmanowskiego, „Forum Akademickie" 2005 nr 1, s. 46-47.
 • Wieczór literacki z Henrykiem Grynbergiem, „Wiadomości Uniwersyteckie" UMCS, 2005 nr 2, s. 17.
 • Architektura w klasztorze - Muzeum Architektury we Wrocławiu , „Forum Akademickie" 2005 nr 2, 56-57.
 • Historyk i dyplomata - szkic o Szymonie Askenazym, „Forum Akademickie" 2005 nr 2, s. 52.
 • Histolog z pasją (szkic o Henryku Hoyerze), „Forum Akademickie" 2005 nr 4.
 • Obozowy elementarz, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 3/4, s. 20 - 21.
 • Sijum Ha-Szas w lubelskiej jesziwie czyli chasydzkie opowieści, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 5/6, s.28-29.
 • Miłośniczka Syberii (szkic o Marii Czaplickiej), „Forum Akademickie" 2005 nr 7-8, s. 83.
 • Język, pismo, książka - kultura i historia Żydów w Polsce, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 21/22, s. 6.
 • WWW. ZYDZI- ZYCIE. NET, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 21/22, s. 8.
 • Geolog i miłośnik Podhala (szkic o Ludwiku Zejsznerze), „Forum Akademickie" 2005 nr 10, s. 53.
 • Zachować pamięć, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 25/26, s. 18-19.
 • Powrót w świat dzieciństwa -spotkanie z prof. Nachama Tec, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 25/26, s. 22.
 • Pytanie o pamięć przyszłych pokoleń- spotkanie z Janiną Bauman, „Słowo Żydowskie" 2005 nr 27/28, s. 10.
 • Kaci i ich ofiary, rec. książki Arno Lustigera, Czerwona księga. Stalin i Żydzi. Tragiczna historia ŻKA i radzieckich Żydów, Warszawa 2004, „Forum Akademickie" 2005 nr 1, s. 62.
 • Zapisywanie pamięci, rec. wierszy Łucji Gliksman, Wiersze zebrane, „Akcent" 2005 nr 1.
 • Spowiedź dziecięcia ubiegłego wieku, rec. Henryk Grynberg, Uchodźcy, Warszawa 2004, „Akcent" 2005 nr 2.
 • O sztuce pisania, rec. książki Janusza Dunina, Studia o komunikacji społecznej, Łódź 2004, „Forum Akademickie" 2005 nr 2, s. 63.
 • Tożsamość a literatura, rec. książki Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004, „Forum Akademickie" 2005 nr 3, s. 63.
 • Rozterki inteligenta, rec. książki Imre Kertesza, Język na wygnaniu, Warszawa 2004, „Forum Akademickie" 2005 nr 4.
 • Nowa twarz Pascala, rec. książki Jacques Attali, Pascal, Warszawa 2004, „Forum Akademickie" 2005 nr 4.
 • Historia i teraźniejszość, rec. książki Karen Armstrong, W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005, „Forum Akademickie" 2005 nr 7-8, s. 84.
 • Literatura w jidysz (rec. książki Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004), „Słowo Żydowskie" 2005 nr 3/4, s. 22.
 • Czerwona księga (rec. książki Arno Lustigera), „Słowo Żydowskie" 2005 nr 5/6, s. 13.
 • Osobowość do kupienia, rec. książki Gordona Mathewsa, Supermarket kultury, Warszawa 2005, „Forum Akademickie" 2005 nr 10, s. 61.
 • Mistrz i jego dzieło, rec. książki Marcina Nurowskiego, Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego, „Forum Akademickie" 2005 nr 11, s. 62.

 

2004

 • Dwa światy - dwie perspektywy. Motyw powstania w getcie warszawskim w literaturze polskiej, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 7-8, s. 8.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Zaczarowany świat kultury ludowej - rzecz o Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, „Forum Akademickie" 2004 nr 1, s. 55 - 57.
 • Portret nieistniejącego miasta, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 1/2, s. 14 (jako Edyta Herzowicz).
 • Między starym a nowoczesnym antysemityzmem, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 5/6, s. 17 (jako Edyta Herzowicz).
 • Monolog warty wysłuchania. Rozmowa z Henrykiem Grynbergiem, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 3/4, s. 16 - 17.
 • Bramy czasu. O Muzeum Regionalnym w Łęcznej, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 7/8, s. 15.
 • Listy do Ochronki, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 7/8, s. 34.
 • Transplantacja za domniemaną zgodą - badania prof. Wojciecha Rowińskiego, „Forum Akademickie" 2004 nr 4, s. 42 - 43.
 • Historyk z ostrym piórem - o Pawle Jasienicy, „Forum Akademickie" 2004 nr 4, s. 47.
 • Mesjanizm i wynalazki - o Józefie Hoene-Wrońskim, „Forum Akademickie" 2004 nr 5, s. 54.
 • Mechanika Nieba - o Władysławie Dziewulskim, „Forum Akademickie" 2004 nr 7-8, s. 77.
 • Zapiski z Karty. O działalności Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie, „Forum Akademickie" 2004 nr 7-8, s. 84-85.
 • Pasjonat ptaków i malarstwa - o Konstantym Tyzenhausie, „Forum Akademickie" 2004 nr 9, s. 53.
 • Badacz paproci - o Michale Leszczycu-Sumińskim, „Forum Akademickie" 2004 nr 10, s. 44.
 • O języku w mediach (prof. R. Tokarski i jego prace nad strukturą i funkcjonowaniem języka w mediach), „Forum Akademickie" 2004 nr 12, s. 54-55.
 • Muzeum bezimiennych- o muzeum w Bełżcu, „Słowo Żydowskie 2004 nr 11, s. 11.
 • Włodawska przestrzeń wielokulturowa, „Słowo Żydowskie" 2004 nr 18/19, s. 19.
 • Rozmowy z przełomu wieków, rec. książki Krzysztofa Masłonia, Lekcja historii najnowszej, Kraków 2003, „Forum Akademickie" 2004 nr 3, s. 62.
 • Ekonomista i rozprawy językowe, rec. książki Stefana Zabieglika, Adam Smith, Warszawa 2003, „Forum Akademickie" 2004 nr 4, s. 62.
 • Kobieta z Parnasu, rec. książki Dariusza Rotta, Kobieta z przemalowanego portretu. Warszawa 2004, „Forum Akademickie" 2004 nr 7-8, s. 95.
 • Dziennik podróży intruza, rec. książki Doroty Heck, Itinerariusz intruza. Od Witkacego do postmoderny a la poloneise, Wrocław 2004, „Forum Akademickie" 2004 nr 10, s. 62.
 • Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi, pod. red. Adama Bobryka, Warszawa 2004, „Szkice Podlaskie" 2004, z. 12, s. 176 - 179.
 • Poeta z Mikołowa, rec. książki Romualda Cudaka, Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, „Forum Akademickie" 2004 nr 12, s. 63.

 

2003

 • Sposób spostrzegania świata przez dziecko żydowskie na podstawie utworów H. Grynberga i B. Wojdowskiego, „Słowo Żydowskie" 2003 nr 300 - 301, s. 24 - 27.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Niepoznana przeszłość - badania dr H. Owsiany nad losami polskich zesłańców na Dalekiej Północy, „Forum Akademickie" 2003 nr 2, s. 42 - 43.
 • Barokowy świat wizji, o badaniach dr Anety Kramiszewskiej, „Forum Akademickie" 2003 nr 3, s. 48 - 49.
 • Observo ergo sum. Szkic o profesorze Tadeuszu Banachiewiczu, „Forum Akademickie" 2003 nr 3, s. 57.
 • Jak będziemy pracować? Mobilność edukacyjna i zawodowa Polaków u progu Unii Europejskiej. Badania prof. Elżbiety Kryńskiej, „Forum Akademickie" 2003 nr 4, s. 46 - 47.
 • Wieś pod lupą socjologii. Badania dr hab. Krzysztofa Gorlacha, „Forum Akademickie" 2003 nr 5, s. 46 - 47.
 • Filozof języka i poznania - Kazimierz Ajdukiewicz, „Forum Akademickie" 2003 nr 6, s. 57.
 • Quo vadis doktorancie? Problemy słuchaczy studiów doktoranckich, „Forum Akademickie" 2003 nr 7 - 8, s. 53 - 55.
 • Festiwal Chagalla w Lublinie, „Słowo Żydowskie" 2003 nr 306 - 308, s. 20.
 • Fantazja malarska i rzeczywistość, wywiad z Ludmiłą Chmielnicką, dyrektor Muzeum Marka Chagalla w Witebsku, „Słowo Żydowskie" 2003 nr 306 - 308, s. 22 - 23.
 • Przepływy między pokoleniowe w badaniach demograficznych - badania dr. Piotra Szukalskiego z UŁ, „Forum Akademickie" 2003 nr 9.
 • Wileński anatom - o Ludwiku H. Bojanusie, „Forum Akademickie" 2003 nr 10, s. 46.
 • Media w służbie nauki, „Forum Akademickie" 2003 nr 11 - 12, s. 73.
 • Archeolog pradziejowej Polski- o Józefie W. Kostrzewskim, „Forum Akademickie" 2003 nr 11 - 12, s. 74.
 • Pamięć o Sobiborze, „Słowo Żydowskie" 2003 nr 23/24, s. 6 (jako Edyta Herzowicz).
 • Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, „Słowo Żydowskie" 2003 nr 23/24, s. 28 (jako Edyta Herzowicz).
 • Filozof - pisarz, rec. książki W. Szydłowskiej, Camus, Warszawa 2002, „Forum Akademickie" 2003 nr 2, s. 62.
 • Poszerzona oferta, recenzja miesięcznika „Scriptores", „Forum Akademickie" 2003 nr 3, s. 56.
 • Całość myśli, rec. książki O. Poggelera, Droga myślowa M. Heideggera, tłum. B. Barana, Warszawa 2002, „Forum Akademickie" 2003 nr 3, s. 63.
 • Książę polskich chasydów, rec. książki Byrona L. Sherwina, Abraham J. Heschel, tłum. M. Kapera, Kraków 2003, „Forum Akademickie" 2003 nr 6, s. 63.
 • Tradycje polskich Żydów, rec. Polski słownik judaistyczny. Dzieje - Kultura - Religia - Ludzie, oprac. Z. Bobrzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, „Forum Akademickie" 2003 nr 7 - 8, s. 99.
 • Etyczna twarz nauki, rec. książki Etyka w nauce, pod red. Urszuli Sagan, Warszawa, „Forum Akademickie" 2003 nr 10, s. 54.
 • Dwa światy Kalmana Segala, rec. książki Magdaleny Ruty Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu, Kraków 2003, „Akcent" 2003 nr 3.
 • Rewolucja w stanie oskarżenia, rec. książki Hannah Arendt, O rewolucji, tłum. Mieczysław Godyń, Warszawa 2003, „Forum Akademickie" 2003 nr 11 - 12, s. 94.
 • Filozof języka, rec. książki Anna Jedynak, Ajdukiewicz, Warszawa 2003, „Forum Akademickie" 2003 nr 1, s. 62.

 

 

2002

 • Żydów mała ojczyzna w twórczości W. S. Reymonta [w:] Inny Reymont. Obrazy kultury polskiej, pod. red. Władysławy Książek-Bryłowej, Lublin 2002, s. 99-109.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Miejsce jedyne, niepowtarzalne. Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, „Forum Akademickie" 2002 nr 1, s. 66 - 68.
 • Świat kultury odległej. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, „Forum Akademickie" 2002 nr 2, s. 71 - 73.
 • Komputerowa ochrona zabytków, „Forum Akademickie" 2002 nr 3, s. 56 - 57.
 • Twórcze ćwiczenia. O badaniach twórczości psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Forum Akademickie" 2002 nr 4, s. 51 - 52.
 • Budowanie demokracji. Badania dr. Tadeusza Szawiela z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, „Forum Akademickie" 2002 nr 9 - 10, s. 80 - 81.
 • Niepokojące paradoksy istnienia, rec. książki Marii Janion, Żyjąc tracimy życie, Warszawa 2001, „Forum Akademickie" 2002 nr 2, s. 78.
 • Hermes i Plato, rec. "Kwartalnika Historii Nauki I Techniki" 2001 nr 4, „Forum Akademickie" 2002 nr 3, s. 55.
 • Świadomość różnic, rec. książki L. A. Pervina, Psychologia osobowości, Gdańsk 2002, „Forum Akademickie" 2002 nr 3, s. 66.
 • Ogólny wymiar łączności, rec. książki Danuty Musiał, Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2002, „Forum Akademickie" 2002 nr 4, s. 61.
 • Intymność kultury, rec. książki Pascala Quignarda, Seks i trwoga, przekł. K. Rutkowski, Warszawa 2002, „Forum Akademickie" 2002 nr 12, s. 63.

 

2001

 • Kreacja bohatera żydowskiego w powieściach Elizy Orzeszkowej [w:] Twórczość Elizy Orzeszkowej. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2001, s.195-206.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Muzeum Kraszewskiego - o muzeum literackim w Romanowie, „Forum Akademickie" 2001 nr 7 - 8, s. 82 -84.
 • W kręgu „Kultury", rec. K. Pomiana, W kręgu Giedroycia, „Forum Akademickie" 2001 nr 1, s. 63.
 • Spuścizna „zgasłego czasu", rec. P. Rodaka, Wizje kultury pokolenia wojennego, „Forum Akademickie" 2001 nr 4, s. 62.
 • Kryzys czy koniec?, rec. D. Heck, W stronę morfologii kultury. Z paradoksów dyskusji o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury (rekonesans), „Forum Akademickie" 2001 nr 5, s. 63.
 • Wspólna historia, rec. A. Srebrakowskiego, Polacy w Litewskiej SRR 1944 - 1989, Toruń 2001, „Forum Akademickie" 2001 nr 6, s. 63.
 • Potyczki z psychologią ewolucyjną, rec. David M. Buss, Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001, „Forum Akademickie" 2001 nr 7 - 8, s. 94.
 • Cichy buntownik, rec. P. Rohde, Sóren Kierkegaard, tłum. J. A. Prokopski, Wrocław 2001, „Forum Akademickie" 2001 nr 9, s. 62.
 • Psychologia twórczości, rec. E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2001, „Forum Akademickie" 2001 nr 10, s. 62.
 • Ciało, płeć, literatura, rec. Ciało, płeć, literatura, pod red. M. Hornung, M. Jędrzejczaka, T. Korsaka, Warszawa 2001, „Forum Akademickie" 2001 nr 11, s. 63.

 

 

1999

 • Nie wszyscy lubią poezję... Rzecz o poezji Wisławy Szymborskiej, „Scriptores Scholarum"1999 nr 1, s. 130 - 135.

 

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Głos George Sand w sprawie kobiet, „Scriptores Scholarum" 1999 nr 1, s. 47 - 49.
 • Kobiety rządzą światem - rozmowa z prof. J. Mizińską (wspólnie z S. Żurkiem, A. Dobrzyńskim, P. Królem), „Scriptores Scholarum" 1999 nr 1, s. 13 - 22.

 

1998

 • Obraz Żyda w literaturze polskiej (rekonesans), „Scriptores Scholarum" 1998 nr 2/3, s. 104 - 108.

 

1995

Inne

Artykuły publicystyczne, wywiady, recenzje, sprawozdania

 • Robię to, co lubię - rozmowa z prof. A. Markowskim, „Próba. Studencki Kwartalnik Literacki" 1995 nr 13, s. 38.

 

1993

 • Staram się po prostu być przyzwoitym człowiekiem - wywiad z Aleksandrem Rosenfeldem, „Próba. Studencki Kwartalnik Literacki" 1993/1994 nr 12, s. 62 - 64.

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017, godz. 11:58 - Agnieszka Karczewska