1. Nagroda JM Rektora KUL, III stopień (2020)

Działalność: Nagroda została przyznana za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia, autorstwo programów nauczania, całokształt osiągnięć dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2021, godz. 13:12 - Magdalena Marzec-Jóźwicka