1.Ocena pracownicza pozytywna z wyróżnieniem za lata 2015-2016.
 
2. Nagroda JM Rektora KUL, III stopień (2020)

Działalność: Nagroda została przyznana za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia, autorstwo programów nauczania, całokształt osiągnięć dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

 

3. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2022).

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, godz. 20:04 - Magdalena Marzec-Jóźwicka