1. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych.

 

2. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

 

3. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

 

4. Opiekun II roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2014/2015).

 

5.  Opiekun III roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2015/2016).

 

6. Opiekun II roku na kierunku Humanistyka Cyfrowa (2018/2019).

 

7. Członek Podkomisji ds. Programowych w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2017/2018).

 

8. Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych na XV Lubelskim Festiwalu Nauki (w roku akademickim 2018/2019).

 

9. Koordynator kierunku Humanistyka cyfrowa.

 

10. Opiekun II roku na kierunku humanistyka cyfrowa (w roku akademickim 2020/2021).

 

11. Kurator Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL.

 

12. Członek Rady Programowej Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej (od roku akademickiego 2019/2020).

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021, godz. 17:48 - Magdalena Marzec-Jóźwicka