2018

  1. O twórczości humorystycznej na łamach prasy polsko-żydowskiej (rekonensans). „Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly”, 4(264), 369-393. [ukazał się w 2018] – publikacja w czasopiśmie punktowanym
  2. Портрет Шолом-Алейхема в польско-еврейской прессе, „Studia Humanitatis” (Moskwa), 1, s. 1-14.
  3. Droga Pani Mario – jeżeli w ogóle pamięta mnie Pani… - korespondencja Pauliny Appenszlak do Marii Dąbrowskiej (1955-1964), [w:] W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2018, s. 179-195.
  4. Ja prawie co dzień czytam wiersze, które mi Pan zostawił…- korespondencja Pauliny Appenszlak do Władysława Broniewskiego (1946-1957), [w:] W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2018, s. 157-177.

 

2017

Artykuły:

  1. Pomiędzy baśniowością a polityką - o twórczości Marty Hirschprung, [w:] Znane - Nieznane – Zapomniane, tom III, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 79-101.
  2. Miejsce religii w edukacji wielokulturowej [poziom uniwersytecki], [w:] Релігія і фундаментальнанаука в добу глобалізації_2015, red. Jarosław Kit, Lviv 2017, s. 45-49.dostęp: http://irs.ucu.edu.ua/irs_news/1229/
  3. Dziecko jako bohater krótkich form literackich Szaloma Asza, [w:] Szalom Asz zapomniany? Lektury na dziś. Nadzieje na jutro, red. Daniel Kalinowski, Kutno 2017, s. 69-82.
  4. Opowieści o tradycji dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939), [w:] "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne, red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Opole 2017, s. 463-476.
  5. Dzieci getta; Stefanii Ney - historia pewnego tomiku wiersz, [w:] Zdeptane dzieciństwo. II wojna światowa i jej wpływ na sytuację dzieci, red. Alicja Bartuś, Piotr Trojański, Oświęcim 2017, s. 311-327.
  6. W czasopismach punktowanych: Wizerunek Józefa Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej, „Akcent” 2017, nr 4 (15), s. 205-211.

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: q
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 15:29 - Magdalena Marzec-Jóźwicka