2022

 1. Gra i grywalizacja w kulturze XXI wieku, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022 [wstęp], ss. 236.

 

2021

 1. Diary of Love (Pamiętnik miłości) S. Wygodzki, [w:] Handbook of Poloish, Czech and Slovak Holocaust Fiction, ed. by Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, Hana Nichtburgerová, München 2021, s. 143-146, https://doi.org/10.1515/9783110671056-029
 2. „Jakby moje dzieciństwo przeżył za mnie ktoś inny”. O twórczości dzieci na łamach „Gazety Żydowskiej” (1940–1941), [w:] Dziecko żydowskie. Żydzi Wschodniej Polski, tom IX, red. Grażyna Dawidowicz, Jarosław Ławski, Białystok 2021, s. 79-101.
 3. Siemieniecka, M. Szabłowska-Zaremba, Przedmowa, [w:] Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, red. D. Siemieniecka, M. Szabłowska-Zaremba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, s. 6-13  [e-book  http://hdl.handle.net/20.500.12153/1821 ].
 4. Press Photography as a Source of Narration on Jewish Spaces in the Interwar Period in Poland, przeł. Adam Zdrodowski, „Polish Libraries” 2021, nr 9, s. 191-221 (na liście 100 pkt.)
 5. Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, red. D. Siemieniecka, M. Szabłowska-Zaremba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 [e-book http://hdl.handle.net/20.500.12153/1821] - redakcja książki.

 

2020

 1. Research on Jewish Culture in Academic and Non-academic Contexts in Poland (1991–2018), przeł. Adam Zdrodowski, [w:] Jews and Slavs. Yiddish - 110 years of a Jewish National Language, volume 26, ed. Wolf Moskovich, Jerusalem-Kyiv 2020, s. 282-288. 
 2. Szkic o artyście-fotografiku Menachemie Kipnisie, [w:] Żydzi Wschodniej Polski, seria VIII Artyści żydowscy, red. Jarosław Ławski, Joanna Wildowicz, Białystok 2020, s. 299-314.
 3. Kobieta żydowska zabiera głos - o dodatkach kobiecych i ich twórczyniach w międzywojennej prasie polsko-żydowskiej, [w:] Kultura. Literatura, sztuka i nauka w XX wieku, red. Zofia Trębacz, Warszawa 2020, s. 85-102.
 4. Trwać w języku – przypadek Stanisława Wygodzkiego, „Archiwum Emigracji” 2020, nr 28, s. 140-152, link: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AE/article/view/AE.2020.010

 

2019

 1. Marta Hirschprung zapomniana redaktorka i literatka z Krakowa, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, nr 1 (53), s. 37-56. Dostęp: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/126644/edition/110528/content/marta-hirschprung-a-forgotten-journalist-and-author-from-cracow-szablowska-zaremba-monika
 2. Cynberg Jakub (Jankiel) Chaim, [w:]Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 62-64.
 3. Halbersztadt Szloma, [w:]Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 115.
 4. Honig Józef, [w:]Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 128-130.
 5. Płotkin Nison, [w:]Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 221-223.
 6. Zajdenman Mojżesz Fabiasz (Fabian) Mieczysław, [w:]Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 290-294.
 7.  Żytomirski (Zytomirski) Szmuel, [w:]Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 299-301.
 8. Wieniawscy- hasło złożone z 6. biogramów: Aleksandra Wieniawskiego, Henryka Wieniawskiego, Józefa Wieniawskiego, Juliana Józefa Wieniawskiego, Tadeusza Józefa Wieniawskiego i Tadeusza Mikołaja Wieniawskiego. [w:] Sylwetki Żydów lubelskich, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 281-291.
 9. Szalom Asz na łamach prasy, red. M. Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Kutno-Warszawa 2019, ss. 203.
 10. 1939-דיוקנאות של עיתונאיות יהודיות שיצרו בפולנית בשנים 1918, tłum. Marta Stankiewicz, „Kesher” [Tel Aviv], s. 94-102 https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/53/Kesher53.Monika.pdf.

 

2018

 1. O twórczości humorystycznej na łamach prasy polsko-żydowskiej (rekonensans). „Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly”, 4(264), 369-393. [ukazał się w 2018] – publikacja w czasopiśmie punktowanym
 2. Портрет Шолом-Алейхема в польско-еврейской прессе, „Studia Humanitatis” (Moskwa), 1, s. 1-14.
 3. Droga Pani Mario – jeżeli w ogóle pamięta mnie Pani… - korespondencja Pauliny Appenszlak do Marii Dąbrowskiej (1955-1964), [w:] W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2018, s. 179-195.
 4. Ja prawie co dzień czytam wiersze, które mi Pan zostawił…- korespondencja Pauliny Appenszlak do Władysława Broniewskiego (1946-1957), [w:] W świecie kobiecej korespondencji prywatnej i publicznej, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2018, s. 157-177.

 

2017

 1. Pomiędzy baśniowością a polityką - o twórczości Marty Hirschprung, [w:] Znane - Nieznane – Zapomniane, tom III, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 79-101.
 2. Miejsce religii w edukacji wielokulturowej [poziom uniwersytecki], [w:] Релігія і фундаментальнанаука в добу глобалізації_2015, red. Jarosław Kit, Lviv 2017, s. 45-49.dostęp: http://irs.ucu.edu.ua/irs_news/1229/
 3. Dziecko jako bohater krótkich form literackich Szaloma Asza, [w:] Szalom Asz zapomniany? Lektury na dziś. Nadzieje na jutro, red. Daniel Kalinowski, Kutno 2017, s. 69-82.
 4. Opowieści o tradycji dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939), [w:] "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne, red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Opole 2017, s. 463-476.
 5. Dzieci getta; Stefanii Ney - historia pewnego tomiku wiersz, [w:] Zdeptane dzieciństwo. II wojna światowa i jej wpływ na sytuację dzieci, red. Alicja Bartuś, Piotr Trojański, Oświęcim 2017, s. 311-327.
 6. W czasopismach punktowanych: Wizerunek Józefa Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej, „Akcent” 2017, nr 4 (15), s. 205-211.

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: q
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, godz. 20:01 - Magdalena Marzec-Jóźwicka