2021

Prace licencjackie
 • Edycja wybranych artykułów z czasopisma akademickiego "Odrodzenie" w latach 1935-1939
Prace magisterskie
 • Dziedzictwo kulturowe polskich Żydów w świecie rzeczywistym i wirtualnym na przykładzie wybranych cmentarzy w Świętokrzyskim

2018 Prace magisterskie

 1. Monika Czarnecka, Wymiar kulturotwórczy polskich kanałów w serwisie YouTube (na wybranych przykładach)
 2. Angelika Kobylarz, Fotografia post mortem. Historia i współczesność
 3. Sebastian Kwiatek, Współczesne teatry studenckie w Lublinie (na wybranych przykładach)
 4. Zuzanna Markowska, Żywa Biblioteka jako współczesne zjawisko kulturowe w Polsce
 5. Dominika Rejman, Teatr plastyczny Józefa Szajny na tle teatrów Tadeusza Kantora i Leszka Mądzika
 6. Emilia Rolak, Cmentarz przy ulicy Lipowej jako odzwierciedlenie wielokulturowości Lublina
 7. Wykrętek Kamil, Selfie jako współczesny przekaz kulturowy

2016 

     1. Bałchanowski Albert, Strategia promocji instytucji kultury w nowych mediach

 1. Bortnik Justyna, Reportaż radiowy jako medium pamięci. Czasy II wojny światowej z perspektywy kobiet
 2. Butrym Oktawia, Kina lubelskie w architekturze i życiu kulturalnym miasta w XX wieku
 3. Czarnecka Monika, Lubelscy poeci dwudziestolecia międzywojennego - wystawa afiszy typograficznych
 4. Dudek Karolina, Publikacja internetowa - specyfika, proces powstawania i promocja na przykładzie specjalistycznej książki elektronicznej
 5. Herbergier Urszula, Opowieść świadka historii. Praktyka historii mówionej – studium przypadku – rola, funkcjonowanie i proces tworzenia
 6. Jakóbczyk Karol, „Impostor – tajemnica Maciejewskiego”. Projekt gry miejskiej na podstawie serii kryminałów Marcina Wrońskiego
 7. Kępińska Arletta, Lalki w teatrze. Ich rola na przykładzie działalności Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Działania animacyjne
 8. Kwiatek Sebastian, Teatry studenckie na przykładzie działalności artystycznej Teatru ITP
 9. Pietrala Anna, Rola menedżera muzycznego w tworzeniu wydarzenia artystycznego na przykładzie organizacji koncertu
 1. Rejman Dominika, Współczesny teatr lalek – specyfika sztuki lalkarskiej na przykładzie warsztatów animacyjnych
 2. Stachniuk Anna, Historia makijażu – opowieść filmowa o kanonach piękna kobiety
 3. Szulc Jan, Film jako przekaz kulturowy – realizacja tryptyku o Starym Mieście w Lublinie
 4. Tes Angelika, Strategia organizacji wydarzenia kulturalnego w środowisku akademickim. Prezentacja działalności studentów Tekstów Kultury i Animacji Sieci
 5. Waryszak-Lubaś Klaudia, Reportaż filmowy jako narracja o dyskryminacji
 6. Wykrętek Kamil, Reporterski zapis rekonstruowania historii na podstawie działalności firmy „Mundury Czarnecki” w Lublinie

2015

 1. Sara Pawłowska, "Głos kobiety żydowskiej" na łamach "Nowego Dziennika" w latach 1928-1930
 2. 2. Paulina Pomajda, Drohobycz jako przestrzeń wielokulturowa w oparciu o dylogię Andrzeja Chciuka Atlantyda i Ziemia Księżycowa
 3. Justyna Strus, Egzystencja kobiety w Auschwitz na podstawie powieści Seweryny Szmaglewskiej Dymy nad Birkenau i Zapowiada się piękny dzień

2014

 1. Monika Bernat, Rekonstruowanie pamięci – zapisy doświadczeń Zagłady w "Podróży" i "Odpływającym ogrodzie" Idy Fink
 2. Weronika Kaciuczyk, Sposoby kreowania przestrzeni w "Opowiadaniach podolskich" Juliana Wołoszynowskiego
 3. Sylwia Kocjan, Postacie magiczne w opowiadaniach cygańskich Magdaleny Ficowskiej-Łuszczek
 4. Angelika Kowalik, Lwów jako miejsce utracone we wspomnieniach Adama Hollanka ,,Ja z Łyczakowa"
 5. Beata Kozyra, Poezja jako forma opisywania doświadczenia Zagłady - liryka Irit Amiel
 6. Magdalena Szulc, Emigracja i reemigracja w prozie Janiny Bauman

2013

 1. Patrycja Sobich, Kazimierz jako przestrzeń polsko-żydowska w odwołaniu do powieści Adolfa Rudnickiego „Lato” oraz Marii Kuncewiczowej „Dwa księżyce”
 2. Ewelina Smalec, Przestrzeń ukochana i przestrzeń przeklęta na wybranych przykładach z twórczości prozatorskiej i lirycznej Haliny Birenbaum
 3. Katarzyna Róg, Rola zwierząt magicznych w baśniach cygańskich Jerzego Ficowskiego „Gałązka z Drzewa Słońca"

2012

 1. Magdalena Dyś, Wybrane motywy kultury włoskiej w opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego
 2. Katarzyna Kuśnierz, Pamięć jako kategoria nadrzędna w Tryptyku wileńskim Zbigniewa Żakiewicza
 3. Agnieszka Palczewska, Motyw Boga we wczesnej twórczości Aleksandra Wata
 4. SylwiaRajtak, Wizerunki kobiet w "Oksanie" i "Zasypie wszystko zawieje..." Włodzimierza Odojewskiego
 5. Justyna Smyk, Wątki protestanckie w wybranych opowiadaniach Jerzego Pilcha
 6. Katarzyna Ślęzak, Zagłada widziana oczami dziecka na podstawie wybranych utworów Henryka Grynberga
 7. Magdalena Wołodko, Kobiece strategie przetrwania Zagłady w twórczości Hanny Krall

2011

 1. Piotr Cieciuch, Portrety bohaterów kresowych w dylogii Andrzeja Chciuka Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku oraz w Ziemi księżycowej. Drugiej opowieści  o Wielkim Księstwie Bałaku.
 2. Katarzyna Fiszlak, Portrety kobiet w czasach Zagłady w odniesieniu do opowiadań Idy Fink i Irit Amiel.
 3. Joanna Kamińska, Syndrom ocalonego w wybranych utworach Stanisława Benskiego.
 4. Agnieszka Lipska, Huculskie obrzędy okresu Bożego Narodzenia w Prawdzie Starowieku Stanisława Vincenza.
 5. Dominka Osypanko, Portret kobiety kresowej na przykładzie Bohini Tadeusza Konwickiego.
 6. Aleksandra Oszust: Symbole magiczne w baśniach cygańskich ze zbioru Gałązka z drzewa słońca Jerzego Ficowskiego.
 7. Agnieszka Paluch, Portret rodziny w Głosach w ciemności i Śnie Azriela Juliana Stryjkowskiego.
 8. Angelika Rokosz, Trzykrotnie narodzone…. O kobiecej psychice w prozie Miriam Akavii.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021, godz. 15:23 - Magdalena Marzec-Jóźwicka