Dr Monika Szabłowska-Zaremba w latach 2011-2022 wypromowała 12 prac magisterskich (humanistyka cyfrowa, filologia polska) oraz 46 licencjackich (filologia polska, teksty kultury i animacja sieci, edytorstwo). Była recenzentką 21 prac magisterskich (humanistyka cyfrowa, filologia polska) i 22 prac licencjackich (filologia polska, turystyka kulturowa, edytorstwo).

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2022, godz. 19:51 - Magdalena Marzec-Jóźwicka