1. Współpraca z Fundacją Shalom w Warszawie: wykłady na Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera (2010-20113 edycje VII-IX), wykłady w Żydowskim Uniwersytecie Otwartym (2010-2013) oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (2014-2015)
 2. Udział w XI Lubelskim Festiwalu Nauki wrzesień 2014 r.
 3. Koordynator projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL Jana Pawła II oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, maj 2012, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie; zajęcia miały charakter dramy (prowadzili je studenci Filologii Polskiej) oraz warsztatów
 4. Współorganizacja spotkania literackiego oraz promocji książki izraelskiej pisarki Violi Wein, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Zysk i S-ka Wydawnictwo w Poznaniu, Lublin 4.11.2011 r.
 5. Współorganizacja spotkania literackiego oraz promocji książki  izraelskiego poety Jonathana Barkai, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL i Wydawnictwo Werset z Lublina, Lublin 5.10.2011 r.
 6. Organizacja i prowadzenie spotkania z poetką, badaczem, tłumaczką prof. Anną Frajlich (Columbia University) Czesław Miłosz. Lekcje. Prywatny hołd, 9.06.2011 r.
 7. Sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Historia i kultura Żydów w  Zamościu i na Zamojszczyźnie organizowanej przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Zamość 5-7.04.2011 r.
 8. Współorganizacja spotkania literackiego z poetami Tomaszem Jastrunem i Jonathanem Barkai, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL i Centrum Kultury w Lublinie, Lublin, 28.03.2011 r.
 9. Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji W kręgu Icchoka Lejbusza Pereca/I. L. Peretz and His Circle. Warszawa-Zamość, 7.–10. September 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 10. Udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki wrzesień 2015 r.
 11. Współorganizacja sesji naukowej Władysław Panas in memoriam, Instytut Filologii Polskiej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL, 25.01. 2016 r.
 12. Współorganizacja wykładu otwartego prof. Antony'ego Polonsky'ego (Brandeis University, USA) pt. Pisanie historii Żydów w Polsce i w Rosji oraz promocji tomu „Polin”: Jewish Writing in Poland (2016, vol. 28), Instytut Filologii Polskiej KUL, 25.01.2016 r.
 13. Udział w Komitecie Organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji Naukowej W kręgu Icchoka Lejbusza Pereca/I. L. Peretz and His Circle. Warszawa-Zamość, 7.–10. September 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 14. opiekun merytoryczny sesji naukowej: Teksty kultury w mediach społecznościowych zorganizowanej przez studentów kierunku Teksty Kultury i Animacji Sieci KUL oraz Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w dn. 2.06.2016 r.
 15. opiekun merytoryczny wydarzenia "Kultura na wybiegu czyli działania i twórczość studentów Tekstów Kultury i Animacji Sieci KUL,które odbyłó się w dn. 1-3.06.2016 r.
 16. współpraca z Fundacją Shalom w Warszawie: wykłady na Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera (2010-2016 edycje VII-XIII), wykłady w Żydowskim Uniwersytecie Otwartym (2010-2013) oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (2014-2016)
 17. udział w XI Lubelskim Festiwalu Nauki wrzesień 2014 r.; w XII Lubelskim Festiwalu Nauki wrzesień 2015 r.
 18. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Warszawski i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 14-16.09.2017 r. (udział w komitecie organizacyjnym)
 19. Przygotowanie seminarium naukowego Topika judaistyczna i chrześcijańska w twórczości Asza - Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21.04.2017 r.
 20. udział w XIII Lubelskim Festiwalu Nauki wrzesień 2017 r.

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017, godz. 13:48 - Agnieszka Karczewska