Studia z filologii          polskiej
(1990-1995)

Instytut Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 

Mgr filologii polskiej (1995)

na podstawie pracy: Egzystencja jako los na przykładach utworów o holokauście napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Janusza Misiewicza w Zakładzie Teorii Literatury UMCS; recenzent: prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

Studia doktoranckie
(1996-2002)

Instytut Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor nauk humanistycznych (2002)

na podstawie pracy: Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Janusza Misiewicza; recenzenci: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, dr hab. Władysław Panas 

 

Studia podyplomowe

(2014)

Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014, godz. 10:57 - Aleksandra Dziak