1. Wykonawca w l. 2014-2015 w grancie: „Polska Bibliografia Szekspirowska 2001-2010” – grant finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki nr N N103 447340 i realizowany w latach 2011-2015, kierownik dr Agata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki.
  2. Wykonawca w projekcje międzynarodowym Il Dybbuk fra tre mondi z l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino (Italia), 2017 r.

  3. Grant D. Wokół twórczości Marty Hirschprung – dr Szabłowska-Zaremba Monika (Kierownik) - Subwencja WNH - dyscyplina literaturoznawstwo, Instytut Literaturoznawstwo KUL (2022-2023).

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, godz. 20:07 - Magdalena Marzec-Jóźwicka