Miło nam poinformować, że Zgromadzenie Wydziałowe

na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2024 r. wybrało ponownie

dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL

Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL na kadencję 2024-2028.

 

W głosowaniu wzięło udział 177 osób (1 głos był nieważny).

 

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof KUL - 90

- dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL - 43

- dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL - 43

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024, godz. 16:22 - Maria Mazurek-Olszowa