Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2018 r. przekształceniu uległ Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu. W wyniku tego działania w miejsce Sekcji Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych DOBRU został powołany

Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej obejmuje obszar  obsługi krajowych projektów naukowych oraz dotacji statutowej.

 

Główne zadania Działu:

  1. pomoc pracownikom naukowym i doktorantom w prawidłowym przygotowywaniu projektów naukowo-badawczych,
  2. procedowanie wniosków grantowych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy
  3. realizacja umów grantowych: kontrola prawidłowości realizacji umowy, rozliczanie poniesionych kosztów
  4. przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów
  5. obsługa działalności statutowej w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji: regulaminy, podziały
  6. kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji statutowej i rozliczanie poniesionych kosztów
  7. współudział w przygotowywaniu wniosków i sprawozdań z dotacji statutowej.

W załączeniu Zarządzenie Rektora z dnia 13 lutego 2018 r ROP 0101/10/18.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 08:03 - Barbara Lendzion-Tokarska