5 maja1954., IV rok pedagogiki przed frontonem KUL-u, w górnym prawym rogu dr Stefan Kunowski i prof. Jan Dobrzański

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. jako Uniwersytet Lubelski, w 1928 r. dodano do nazwy przymiotnik „katolicki”, a 4 kwietnia 2005r. „Jana Pawła II”.

 

   W latach 1920-1939 pedagogika na KUL-u istniała jako Instytut Pedagogiczny na Wydziale Humanistycznym. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował przerwę w pracy Uniwersytetu, a tym samym i pedagogiki.

 

   W latach 1944-1956 w ramach uczelni funkcjonowała Sekcja Pedagogiczna. Jej działalność przerwała decyzja Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z 1953 r. o zawieszeniu rekrutacji na kierunek pedagogika.

 

   Jednak w latach 1956-1981 pedagogika istniała jako ogólnouniwersytecka agenda międzywydziałowa – jej filarami byli najpierw prof. dr hab. Stefan Kunowski (1909-1977), a później prof. dr hab. Teresa Kukołowicz.

 

   W 1981 r. decyzją Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Techniki pedagogika na KUL-u została reaktywowana w postaci Sekcji Pedagogiki, zaś od 1996 r. Instytutu Pedagogiki, funkcjonującego w ramach powstałego w 1981 r. Wydziału Nauk Społecznych KUL. Zatem pedagogika na KUL-u funkcjonuje ponad 90 lat, jedynie z przerwą w czasie okupacji hitlerowskiej.

 

Oprac. R. Skrzyniarz

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2014, godz. 17:11 - Marek Jeziorański