Spośród wielu osób, które przyczyniły się do powstania i rozowoju Instytutu Pedagogiki i którym zawsze jesteśmy wdzięczni za ich pracę i poświęcenie, w tym miejscu szczególnie chcemy przywołać:

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014, godz. 09:54 - Marek Jeziorański