image002.jpg

 Prof. dr hab. Zygmunt KUKULSKI (1920-1939)

 

 Prof. dr hab. Stefan KUNOWSKI (1945-1956)

 

W latach 1956-1981 Sekcja Pedagogiki stanowiła ogólnouniwersytecką agendę międzywydziałową obejmującą dwie katedry, a mianowicie Katedrę Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym i Katedrę Psychologii Wychowawczej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Od momentu reaktywacji pedagogiki na KUL-u w 1981 r., Sekcją Pedagogiki zarządzali kierownicy.

 

 Prof. dr hab. Teresa KUKOŁOWICZ (1981-2000)

 

Od 25 stycznia 2001 r. kierujący Instytutem Pedagogiki uzyskali tytuł Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL.

 

image008.jpg

 Ks. prof. dr hab. Marian NOWAK (2000-2008)

 

image010.jpg

 Prof. dr hab. Alina RYNIO (2008-2012)

 

Aktualnie:

Ks. prof. dr hab. Marian NOWAK (2012-)

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2014, godz. 16:59 - Marek Jeziorański