image002.jpg

 Prof. dr hab. Zygmunt KUKULSKI (1920-1939)

 

 Prof. dr hab. Stefan KUNOWSKI (1945-1956)

 

W latach 1956-1981 Sekcja Pedagogiki stanowiła ogólnouniwersytecką agendę międzywydziałową obejmującą dwie katedry, a mianowicie Katedrę Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym i Katedrę Psychologii Wychowawczej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Od momentu reaktywacji pedagogiki na KUL-u w 1981 r., Sekcją Pedagogiki zarządzali kierownicy.

 

 Prof. dr hab. Teresa KUKOŁOWICZ (1981-2000)

 

Od 25 stycznia 2001 r. kierujący Instytutem Pedagogiki uzyskali tytuł Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL.

 

image008.jpg

 Ks. prof. dr hab. Marian NOWAK (2000-2008 oraz 2012-2019)

 

image010.jpg

 Dr hab. Alina RYNIO, prof. KUL (2008-2012)

 

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (2019-2020)

 

Aktualnie:

Dr hab. Piotr Magier (2020-)

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020, godz. 19:41 - Marek Jeziorański