Nowi studenci KUL, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, prosimy o kontakt z Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnością:
tel. 81 445 32 03 lub e-mail: bpsn@kul.pl

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021, godz. 12:38 - Andrzej Matys