Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2020 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego na stronie PAU formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: STYPENDIA_FL@PAU.KRAKOW.PL do dnia 10 maja 2019 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019, godz. 10:00 - Maria Mazurek-Olszowa