Codziennie w godz. 10 – 15 dostępne jest Informatorium biura. Odwiedzające nas osoby mogą skorzystać ze zgromadzonych tu informacji na temat rynku pracy oraz ofert praktyk, prac dorywczych i stałych.


    Informatorium w swoich zasobach posiada bogaty wachlarz przewodników, poradników i innych materiałów o rynku pracy, pracodawcach, zawodach, sposobach rekrutacji, wyjazdach zagranicznych; programach praktyk i innych akcjach organizowanych, dla studentów i absolwentów, przez firmy i organizacje z rejonu lubelskiego i całej Polski.


    Istniej możliwość skorzystania na miejscu ze zgromadzonych książek i czasopism, kaset i płyt szkoleniowych.


   Gromadzimy informacje o możliwościach dalszego kształcenia: studiach podyplomowych, stypendiach, specjalistycznych szkoleniach i kursach.

     Osobom zarejestrowanym w naszym biurze przekazujemy na skrzynki e-mail napływające do nas oferty: praktyk, wolontariatu, pracy stałej i dorywczej.


    Oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu w celu poszukiwania informacji na temat rynku pracy, pracodawców i ofert pracy.

 KAŻDA OSOBA PO ZAREJESTROWANIU W BIURZE I UDOSTĘPNIENIU SWOJEGO ADRESU E-MAIL OTRZYMUJE OFERTY PRACY I INFORMACJE O INNYCH AKCJACH ORGANIZOWANYCH BĄDŹ
WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO KARIER KUL.

 

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 14:27 - Marta Szymańska-Jarosz