Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został laureatem IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2014 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów". Program "Uczelnia Liderów" wskazuje uczelnie wyższe, które kształcą absolwentów dobrze przygotowanych do pracy zawodowej - twórczych i kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.
W uzasadnieniu do wyróżnienia zaakcentowano spójny, wieloelementowy
i kompleksowy system zapewniania jakości kształcenia oraz programy kształcenia przewidujące rozliczne formy aktywizacji studentów i poszerzania ich kompetencji. Jako silną stronę uczelni wskazano także wszechstronną aktywność akademickiego biura karier, wyraźnie wykraczającą poza standard ukształtowany przez tradycję i polską praktykę akademicką.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w X edycji Studenckich Targów Pracy i Praktyk. Wydarzenie to stwarza możliwość bezpośredniego spotkania się ze studentami  i absolwentami KUL-u oraz innych lubelskich uczelni wyższych, którzy rokrocznie licznie uczestniczą w organizowanej przez nas inicjatywie.

W poprzednich dziewięciu edycjach mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli: międzynarodowych korporacji, firm ogólnopolskich, a także lokalnych pracodawców, reprezentujących liczne branże, m.in. finanse, FMCG, pośrednictwo pracy, IT, doradztwo podatkowe, audyt, służby mundurowe, administrację państwową. Podobnie jak w poprzednich edycjach udział wystawców w targach jest całkowicie bezpłatny.

 

 

W ramach cyklu szkoleń towarzyszącego targom istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów o różnej tematyce (np. z obszaru umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy).

 

 

 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w organizacji Studenckich Targów Pracy i Praktyk postanowiliśmy przygotować dla Państwa również  i w tej edycji ofertę sponsorską. Dzięki niej zyskują Państwo możliwość dodatkowego promowania się  w trakcie organizacji i przebiegu inicjatywy oraz możliwość lepszego zapisania się w świadomości uczestników Targów.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w X edycji Studenckich Targów Pracy i Praktyk w charakterze Partnera lub Partnera Wspierającego. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta zaprocentuje lepszym postrzeganiem w środowisku akademickim Państwa firmy, jako pracodawcy zainteresowanego potencjałem studentów i absolwentów lubelskich uczelni wyższych.

 

    W sprawie szczegółów oferty sponsorkiej
prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

marta.wziatek@kul.pl

tel. 81-445-43-71

 

Partnerzy IX Studenckich Targów Pracy i Praktyk

 


 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015, godz. 13:37 - Olga Żarska-Stępień