Katedra Teologii Życia została utworzona w 1999 r. Jej pierwszym kierownikiem został mianowany ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL.

Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na próbach ukazania antropologicznego oraz aksjologicznego fundamentu dla współczesnej bioetyki jako nauki normatywnej. W 2014 r. zmieniono nazwę Katedry Teologii Życia na Katedrę Bioetyki Teologicznej. 

 

Kierownik – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

      - Ks. dr Marek Kumór, adiunkt
      - Ks. dr Krzysztof Smykowski, adiunkt
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 17:46 - Krzysztof Smykowski