Katedra Teologii Życia została utworzona w 1999 r. Jej pierwszym kierownikiem został mianowany ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL.

Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na próbach ukazania antropologicznego oraz aksjologicznego fundamentu dla współczesnej bioetyki jako nauki normatywnej. Do chwili obecnej przy Katedrze ukończono jedenaście przewodów doktorskich

W 2014 r. zmieniono nazwę Katedry Teologii Życia na Katedrę Bioetyki Teologicznej. 

 

Kierownik – Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

      - Ks. dr Marek Kumór, adiunkt
      - Ks. dr Krzysztof Smykowski, adiunkt
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019, godz. 16:26 - Krzysztof Smykowski