Teologia moralna, jako dyscyplina uniwersytecka, była obecna od samego początku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Najpierw w postaci katedry na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, a następnie po utworzeniu Sekcji Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym. Wykłady w ramach jednej katedry sekcji moralnej prowadzili m. in. O. Jacek Woroniecki OP, Ks. Jan Dąbrowski, Bp Zdzisław Goliński, Władysław Krześniak, Józef Keller. W roku 1946 wyodrębniono dwie katedry: Katedrę Teologii Moralnej Ogólnej i Katedrę Teologii Moralnej Szczegółowej. Z biegiem lat powstawały kolejne katedry oraz zwiększała się liczba pracowników. W 2014 roku zmieniono nazwę Katedry Teologii Moralnej Ogólnej na Katedrę Teologii Moralnej Fundamentalnej.

 

Od 1957 roku Katedrą Teologii Moralnej Ogólnej kierowali:

Ks. prof. dr hab. Władysław Poplatek (1957-1976)

Ks. prof.  dr hab. Stanisław Witek (1976-1979)

Ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (1979-1997)

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (1997-2002)

O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (2002-2004)

Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny (2004-2006)

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL (2009-2011)

Ks. dr hab. Marian Pokrywka (2011-

Autor: Ks. Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2022, godz. 21:44 - Marian Pokrywka