– Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad [www]
   – Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL [www]
   – Ks. dr hab. Rafał Dudała, adiunkt [www]
   – Ks. dr Łukasz Plata, adiunkt [www]   
   – Ks. dr Jacek Mizak, asystent [www]
   – Ks. dr Waldemar Olech, asystent [www]
   – Ks. dr Adam Perz, asystent [www]
  
Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Kierownik – Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko [www]
   – Dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL [www]
   – Ks. dr hab. Jerzy Adamczyk, adiunkt [www]
   – Ks. dr Jarosław Wojtkun, adiunkt [www]
   – Ks. dr Szymon Pikus, asystent [www]
   – Ks. dr Sebastian Wieczorek, asystent [www]
   – Ks. dr Grzegorz Zieliński, asystent [www]
  
Katedra Bioetyki Teologicznej
Kierownik – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk [www]
   – Ks. dr Marek Kumór, adiunkt [www]
   – Ks. dr Krzysztof Smykowski, adiunkt [www]
 

 

Emerytowani profesorowie Sekcji Teologii Moralnej

Ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk 

Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL [www]

 Zmarli pracownicy Sekcji Teologii Moralnej
 znicz

      Vita mutatur non tollitur

 
Ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (+18.10.2000) [www]
Ks. dr Stanisław Mojek (+31.10.2004)
Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny (+17.10.2006) [www]
Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna (+4.02.2019) [www]
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2023, godz. 09:33 - Ewa Zięba