Urodził się 18 marca 1964 r. w Skarżysku Kamiennej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1979 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Radomiu, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1984 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1990 r. w katedrze radomskiej. 

W czerwcu 1990 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Rok później rozpoczął studia specjalistyczne z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie. 12 października 1993 uzyskał tytuł licencjacki z teologii moralnej na podstawie pracy pt.: „La riflessione teologica sul problema dei divorziati risposati secondo Bernard Häring e Dionigi Tettamanzi” (Refleksja teologiczna na temat sytuacji rozwiedzionych żyjących w powtórnym związku cywilnym według B. Häringa e D. Tettamanziego) przygotowanej pod kierunkiem O. Prof. Giordano Muraro OP. 

17 grudnia 1997 r. uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy pt.: „Il valore dottrinale della Veritatis splendor e dell’Evangelium vitae” (Walor doktrynalny Veritatis splendor  i Evangelium vitae) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie przygotowanej pod kierunkiem O. Prof. Edwarda Kaczyńskiego OP. 

W 1999 zatrudniony na etacie adiunkta na Wydziale Teologicznym UKSW w Radomiu, który w 2003 roku został przekształcony w Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu. 

Po likwidacji Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu, 30 września 2013, na mocy umowy afiliacyjnej między Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, od 1 października 2013 zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej Wydziału Teologii KUL.  

 

Pełnione funkcje 

2000 – 2006 – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

2005 - 2006 – wicedyrektor Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu.

Od 2006 – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

 

Przynależność do towarzystw naukowych

  • członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Oddział w Radomiu
  • członek Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Zeszyty Formacji Katechetów”
  • członek Komitetu Naukowego Serii Wydawniczej Theologia Radomiensis
  • Członek Stowarzyszenia Moralistów Polskich.

 

Główne kierunki badań

Rola kultury w kształtowaniu człowieka, formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym, nowe wyzwania bioetyczne, myśl teologiczna Benedykta XVI.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 17:52 - Krzysztof Smykowski